blog placeholder

De meeste mensen in Nederland spreken redelijk tot goed engels. Toch blijft het lastig om in het engels te communiceren over een vakspecifiek onderwerp. Ik hoop dat de vertaling van deze woorden/zinnen je zal helpen om iets makkelijker te communiceren als het gaat over ict. Je zult in dit artikel ook woorden tegenkomen die minder specifiek zijn en in meerdere situaties te gebruiken zijn, ik heb besloten deze toch in het artikel te zetten simpelweg omdat het geen kwaad kan ze te kennen.

Woorden en korte zinnen:

to time -aansturen (met een klok)

to energize (relay)-een relais bekrachtigen 

to retrieve-terugzoeken

item of data-een/één gegeven

to call for-vragen om

to recognize-herkennen

cycle – 1.- een reeks operaties/bewerkingen die regelmatig en in dezelfde volgorde wordt herhaald.

2.- de tijd die nodig is om een reeks operaties/bewerkingen te verrichten/doorlopen.

cycle time(cyclustijd) – de tijd die nodig is om een cyclus te voltooien

to control – sturen/regelen

to respond to – reageren op

an interrupt – onderbrekingssignaal

logical sequence – logische volgorde

operating circuit – stuurkring

to synchronize – synchroniseren

to execute commands – commando's uitvoeren

to generate – genereren, aanmaken

a peripheral (device) – randapparatuur 

output port – uitvoerpoort

input port – invoerpoort

instrumentation system – instrumentatiesysteem

under program control – onder de besturing van een/het programma

external signal – signaal van buitenaf

to store – opslaan

storage device – geheugen (hardware bijv. harde schijf, usb, etc.)

to read out – uitlezen

to write in a location – wegschrijven

to design – ontwerpen, construeren

to process data – gegevens verwerken

volumes of data – grote hoeveelheden gegevens

to initiate – starten

to initialize – in begintoestand brengen

adding a folder – een map toevoegen

button – knop

shortcut – snelkoppeling (keyboard shortcut = sneltoets)

audio devices – multimedia

system manager – systeembeheerder

validation – validatie

page preview – voorbeeldpagina

to verify – controleren

operating system – besturingssysteem

trojan horse – trojaans paard

underline – onderstrepen

data transfer rate – snelheid gegevensoverdracht

internet service provider (isp) – aanbieder van internetdiensten

internet acces provider (iap) – aanbieder van internet

Bookmark – favorieten