blog placeholder

Het laatste sterrenbeeld in de Westerse astrologie is de Vissen. Het begint van 20 februari tot en met 20 maart. Dit sterrenbeeld wordt vertegenwoordigd door de planeet Neptunus, gerelateerd aan zaken als fantasie en illusie.

Mensen met dit sterrenbeeld zijn zachtaardig, geduldig en buigzaam. Zij hebben vele grootmoedige kwaliteiten en zijn vriendschappelijk, goedhartig, vriendelijk en medelevend, gevoelig voor andermans gevoelens, en reageert met de uiterste sympathie en de tact aan alle lijden die ze tegenkomen. Algemene positieve karaktereigenschappen zijn fantasierijk, gevoelig, medelijdend, vriendelijk, onbaatzuchtig, wereldvreemd, spiritueel, intuïtief en sympathiek. Negatieve eigenschappen zijn ontsnappingsartiest, idealistisch, geheimzinnig, vaag, weinig wilskracht en lichtgelovig. Ze houden van hun eenzaamheid of tijd om te (dag)dromen, mysterie, de grappige en het ‘verdwalen’. Ze vinden voor de hand liggende dingen, kritiek krijgen, rigide disciplines, het niet meer weten wat te doen en geen doel hebben niet leuk.

Het is hen verdiend populair te zijn bij allerlei mensen, gedeeltelijk omdat hun makkelijke, hartelijke aard geen bedreiging vormt aan sterkere karakters. Zij keuren de mensen rond hen en de omstandigheden goed waar ze zich in bevinden dan dat ze moeten aanpassen voor hun eigen gemak. Zij zijn vaker bezorgd met de problemen van anderen dan met die van hun. Deze mensen zijn niet echt praktisch door hun dromerige karakter. Ze zijn geneigd om zich in een droomwereld terug te trekken waar hun kwaliteiten geestelijke tevredenheid kunnen brengen en soms kunnen dat bekendheid en financiële beloning opleveren omdat zij artistiek uiterst begaafd zijn. Zij zijn ook veelzijdig en begipvol, nemen goed waar en luisteren goed, en zijn ontvankelijk aan nieuwe ideeën en atmosferen. Al deze factoren kunnen combineren voor een opmerkelijke creativiteit in literatuur, muziek en kunst.

Zij zijn nooit egoïstisch in hun persoonlijke verhoudingen en geven veel meer dan zij van hun vrienden vragen. Bij een partner zijn de meeste Vissen meer geïnteresseerd in hun mentale en spirituele kanten dan hun fysieke aspecten. Zij zijn niettemin intens loyaal en huiselijk en zullen trouw blijven en hiermee zijn ze makkelijk te misleiden. In hun werkgelegenheid werken zij beter zelfstandig of in ondergeschikte posities. Zij zouden niet in staat zijn zelfs een kleine afdeling te runnen door de ongerustheid dat het gaat mislukken. Door hun sympathie kunnen ze werk vinden in de liefdadigheidsinstellingen, als verplegers die voor de zieken zorgen en als dierenartsen. Vele architecten en advocaten zijn Vissen, en wanneer de creatieve capaciteiten met giften van imitatie en de capaciteit om in te leven worden gecombineerd, vinden ze hun vervulling op het podium. Hun levensles is het leren om grenzen aan te geven en het leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf.