blog placeholder

Vaak klagen wij over onze geheugen, maar waarom? Natuurlijk vergeten we soms een afspraak, een naam bij een persoon of een gebeurtenis in het verleden, maar we vergeten echter nooit belangrijke gebeurtenissen in het verleden, we vergeten nooit belangrijke personen. Hoe kan dit? In deze serie artikelen ben ik van plan om de geïnteresseerde kennis te laten maken met het geheugen.

Waarom is het geheugen belangrijk?

Denk eens na wat wij zijn zonder geheugen. We zouden niet weten wie onze ouders zijn, onze vrienden, onze kinderen, onze buren etc. We zouden de weg niet meer weten en constant verdwaald raken. We zouden niet meer weten wat onze talenten zijn. Kortom, wat zijn wij zonder geheugen?

Verschillende type geheugen

Het geheugen is groot en er wordt wel gedacht dat het bestaat uit 3 geheugen systemen.                 Als eerst bestaat er de ‘sensory memory’. Deze vorm van geheugen houdt het kort vasthouden van zintuigelijke dingen. Denk maar eens aan het zien van een vlinder of het ruiken van een bloem. Het beeld en de geur worden tijdelijk opgeslagen in het sensorisch geheugen. Dit geheugen moet echter niet verward worden met het korte termijngeheugen. Ook wel werkgeheugen genoemd. Dit geheugen houdt namelijk ook het kort vasthouden van dingen in. Hier gaat het echter niet om zintuigelijke ervaringen, maar om bijvoorbeeld personen die je ziet of gebeurtenissen die zich voor je afspelen. Omdat er niets wordt gedaan met deze dingen worden ze niet verder opgeslagen en verdwijnen ze weer uit je geheugen. Wanneer er echter wél wat mee wordt gedaan, worden deze gebeurtenissen opgeslagen in het laatste type geheugen, het lange termijn geheugen. Het lange termijn geheugen kan weer worden onderverdeeld in het expliciet geheugen en het impliciet geheugen. Met het expliciet geheugen wordt bedoeld alles wat bewust kan worden teruggehaald. Dus als ik aan iemand vraag wat hij gisteren heeft gegeven met het avond eten en hij kan dat aan mij vertalen, is er sprake van het terughalen van een gebeurtenis. Hierbij gaat het dus om het expliciete geheugen. Het impliciete geheugen houdt echter in dat het gaat om een onbewust iets. Hierbij kan je denken aan ademhalen. Je hoeft er niet bij na te denken hoe dit moet, het gaat vanzelf!

In het volgend artikel zal ik dieper ingaan op het korte termijn geheugen (werkgeheugen).