blog placeholder

De Church – Kerk of Jezus Christ of Latter-day Saints de LDS Church infomeel de Mormon Church benoemd is een Christian Restorationist  Church, die door zijn Volgelingen wordt beschouwd als The Restoration van de Original Church, gesticht door Jezus Christus. Het heeft méér dan 85.000 Missionarissen en méér dan 15 Miljoen Lidmaatschappen. Het is gerangschikt door de Nationale Raad van Kerken op de 3de plaats als de Grootste Christelijke Denominatie. Het is veruit de Grootste Denominatie in de Latter Day Saint Movement gesticht door Joseph Smith gedurende de Periode van Religieuze Revival – Opleving bekend als de Second Great Awakening.

                           -*-Roman 3:8-9-*-

 In The Latter Day Saint Movement, The United Order ook wel benaamd als de United Order of Enoch was één van de vele 19e eewse Church Collectivist Programs. Eerder Versies van de Order beginnen in 1831, deze probeerden het Implementeren van de Wet Van Toewijding dit is een vorm van Christelijke Communalisme, gemodelleerd naar de New Testament Church welk “All Things In Common – Alle Dingen In Gemeen”.  De Wet Of Consecration is een vorm van Christian Communalism, afgeleid en gemodelleerd naar de New Testament Church welk “All Things In Common” hadden. Deze eerdere versies eindigden al na een paar jaar. Latere versies, waaronder Mormonism, Primair uitgevoerd en nageleefd in de Utah Territory, implementeerden een minder ambitieuze samenwerkings programma, waarvan velen succesvol waren.

De Order’s volle benaming wordt aangeroepen in de City of Enoch, beschreven in The Latter Day Saint Scripture als zodanig een deugdzaam en zuiver hart van Mensen die God Naar De Hemel Heeft Gestuurd. The United Order opgericht als een Egalitarian Community, ontworpen om Gelijkwaardige Inkomens te bereiken, het Elimineren van Armoede en het vergroten van de Groep zijn Zelfvoorziening. De beweging had veel gemeen met andere Communalistische Utopische Samenlevingen gevormd in Europa en de Verenigde Staten tijdens de Second Great Awakening in welk trachte de Govern Aspects van People’s Lives – Mensen Hun Levens doormiddel van Voorschriften Van Faith – De Religie en Community Organization. Echter de Latter Day Saint United Order was meer Familie en Eigendom – Property ge-Oriënteerd, dan met de Utopische Experimenten op Brook Farm en de Oneida Community.

Het Lidmaatschap van de Verenigde Orde was vrijwillig, maar tijdens een periode in de jaren 1830 werd het een Eis Van Voortdurende Lidmaatschap van een Church Membership. Leden Deed – Wijden al hun Property – Bezittingen aan de United Order in welk deze op zijn beurt een Daad deed als Erfgenaam of Stewardship, dit is een machtiging om de property te controleren. Prive Property werd niet wettelijk ontworteld, maar werd liever een fundamenteel principe van dit systeem. Aan het einde van elk jaar werd het teveel dat de familie geproduceerd had uit hun rentmeesterschap vrijwillig teruggegeven aan de Order. The Order in elk Community word Operated door de Plaatselijke Bishop.

The United Order is niet beoefend binnen de Reguliere Mormonism vandaag de dag, hoewel een aantal groepen van Mormon Fundamentalists zoals The Apostolic United Brethren en de FLDS Church hebben het praktiseren hiervan opnieuw gestart. De United Order word ook beoefend door de Liberal Mormon Sect benaamd als The United Order Family of Christ and The Cutlerite Sect genaamd The Church of Jezus Christ.

 Latter Day Saint Movement - Mormonism

Aanhangers worden soms aangeduid als Heiligen Der Laatste Dagen of minder formeel Mormonen. Zij bekijken hun geloof in Jezus Christ en zijn Boetedoening als Het Centrale Leerstelling van hun Religie. LDS Theology includeerd The Christian Doctrine of Salvation alleen door Jezus Christ, hoewel LDS Doctorines betreffende de Nature Of God en het Potentieel Of Mankind het niet eens zijn van Mainstream Christianity. De Church heeft een Open Canon in welk deze Vier Scriptural Tets heeft : The Bible, beide Oud en Nieuw Testament : The Book Of Mormon – Het Boek Van Mormon, The Doctrine en Covenants, De Leer en Aktes : Pearl Of Great Price, De Parel Van Grote Waarde. Anders dan de Bible heeft de meerderheid van de LDS Canon een openbaring uitgesproken door Joseph Smith en opgetekend door zijn schrijvers, in welk dit includeerd het commentaar en exegesis betreffende de Bible, Teksten zijn beschreven als Verloren Delen van de Bible en andere werken zijn geloofd te worden geschreven door Ancient Prophets.

In de Theology van The Church Of Jezus Christ of Latter Day Saints, de LDS Church verwijst de vertalingen naar het Physically – Fysiek veranderd zijn door God van een Mortal Human Being – een Sterfelijk Mens Wezen naar een Immortal Human Being – Onsterfelijk Mens Wezen. Een persoon die is vertaald wordt aangeduid als een Translated Being – Vertaald Wezen. Volgens de LDS overtuiging zijn Enoch, Moses, John the Apostle, the Three Nephites en anderen Translated.

Een Translated Being is verwant aan een Herrezen Persoon, met de uitzondering dat een Vertaalde Ween nooit is gestorven en heeft een lichaam met minder power dan een Resurrected Being – Herrezen Wezen. Volgen Parley P. Pratt hebben gewone mensen een Telestial Body en mensen die Resurrected zijn, een Celestial Body hebben. Hoewel al deze termen ook nog eens verwijzen naar de drie graden van een Resurrected Being, per 1 Cor. 15 and D&C 76.

Onder The Doctorine van Voordurende Revelation – Openbaring, gelooft de Latter Day Saints dat Jezus Christ onder de richtlijnen van God The Father de Church leid door het onthullen – revealiing van zijn wil aan de President in welk aanhang zich beschouwd als de Modern Day Prophet – Moderne Dag Profeet, Ziener en Reveltor – Openbaarder. De Huidige Prsident is Thomas S. Monson.

Individuele Members gelofen dat zij de Persoonlijke Revelations Ontvangen In Hun Levens. De President Leid een Hierarchical Structure met verschillende niveaus die reiken tot aan Plaatselijke Gemeente. Bisschoppen, getrokken uit het Leken Publiek – de Laity, leidden locale congregaties. Mannelijke Leden kunnen na het bereiken van de leeftijd van 12 jaar gewijd worden tot Priester, op voorwaarde dat zij volgens de normen van de Church leven. Vrowen hebben geen posities in het Priesterschap, maar bezetten Leidinggevende Functies binnen de Church Auxiliary Organizations – Kerk Hulp Organisaties.

Beide Mannen en Vrouwen dienen als Missionaries en de Church onderhoud een grote Missionaire Programma dat Proselytizes en Conducts Humanitarian Services Worldwide. Faithfull Members houden zich aan de Wetten met betrekking tot Seksuele Reinheid, Gezondheid, Vasten en de Sabbat en dragen Tien Procent van hun Inkomen af aan de Church als een Tithe – Tienden Heffen. Daarnaast geeft de Church les in Sacred Ordinances – Heilige Verordeningen, waaroor aanhangers zich verbonden maken met God, zoals de Doop, de Bevestiging – Confirmation, the Sacrament (Holy Communion) – het Avondmaal (Heilige Communie, Endowment – Schenking en het Celestial Marriage – Het Hemelse Huwelijk ( het Huwelijkse Zegeningen die verder reiken dat de sterft) deze zijn allen van grote betekenis voor de Members van de Church.

De Church is uitgegroeid tot een sterke en openbare publieke kampioen van de Nucleaire Familie en soms speelt de Church een prominente rol in Politieke Kwesties, deze nam oppositie aan MX Peachekeepr Missile Bases, the Equal Rights Amendment, Legalized Gambling, same Sex Marriage en Physician Assisted Death. Apart van deze onderwerpen die beschouwt worden als die van Morality – Moraal Zijn, hoewel de Church zijn positie onderhoud van Politieke Neutralitiet, maar zijn Members aanmoedigd om Politiek Aktief Te Zijn, mee te doen aan Verkiezingen en Deskundig Te Zijn over de Huidige Politieke en Sociale Kwesties binnen hun Communities, States en Landen.

 The Book of Mormon

In de Theology van de LDS Church bestaat deze uit een combinatie van Bijbelse Leerstellingen met Moderne Onthullingen en ander commentaar van LDS Leiders, met name Joseph Smith. De meest gezaghebbende bronnen van de Theologie zijn het Geloof Van Canon van Vier Religieuze Teksten genaamd de Standard Works Are The Bible, The Book Of Mormon, The Doctrine And Covenants en The Pearl Of Great Price. The Book Of Mormon wordt gezegd door de Church als het zijn van Another Testament of Jezus Christ, dat Smith vertaald heeft van begraven Golden Plates. The LDS Church gelooft dat de Angel Moroni, Smith vertelde over de Golden Plates en hem leidde deze te vinden in Heuvel van Cumorah. De Church is van mening dat het Book Of Mormon in welk het nauwkeurigste boek op aarde is en de keystone – sleutelsteen van de Gods-Dienst.

The Book Of Mormon heeft een aantal originele en opvallende Doctrinal Discussies betreffende onderwerpen, zoals de Val Van Adam en Eve, the Nature of the Atonement, Eschatology, Redemption from Physical en Spiritual Death – Verlossing van de Lichamelijke en Geestelijke Dood en de Organization of the Latter Day Church. De Centrale Gebeurtenis van het Boek is een verschijning van Jezus Christus.

Hoewel de Church zijn jaarrekening niet heeft uitgebracht seder 1959, noeme Time Magazine het in 1997 één van ‘sWerelds Rijkste Churches Per Capita. In een Cover Story in June 2011 van Newsweek verklaarde deze dat de LDS Church “Lijkt ope een Sanctified Multinational Corporation – The General Electric of American Religion, met Global Ambitions met een Geschatte Waarde van 30 Miljard Dollar. Zijn For-Profit, Non-Profit en Eucational Subsiiary Entities zijn gecontroleerd door een onafhankelijk Accountants Kantoor vanaf 2007, sommige zijn uitgevoerd door Deloitte & Touche. Bovendien neemt de Church in dienst een onafhankelijke Audit Afdeling die haar Certificering biedt bij ieder Jaarlijkse Algemene Conferentie in welk de Church Contributions ge-Collecteerd Zijn en in Overeenstemming Uitgegeven Zijn Binnen het Church Policy – Beleid.

    LDS Conference Center, Interieur

 The Church ontvangt aanzienlijke Funds van Tithes – Tiende Deel en Fast Offerings – Vaste Aanbied. Volgens de Church, Tithing en Fast Offering van Collecting zijn toegewijd aan diverse Church doeleinen en worden niet gebruikt in Non-Profit Ondernemingen. De Church heeft ook ge-investeerd in For-Profit Bedrijven en Onroerend Goed Ventures, zoals Bonneville International, Deseret Book Company.

Bonneville International Corporation is een Media en Broadcasting Company welk volledig in bezit is van The Church Of Jezus Christ of Latter Day Saints, LDS Church, door zijn For-Profit. Het begon als een Radio en TV Netwerk in de Triad Center Broadcast House. Bonneville is eigenaar van ongeveer 13 Radio Stations in vier grote markten als NBC TV Station en heeft ook een tweede niet gelieerde TV Station. Bovendien bied de Bonneville Distribution Marketing en Communicatie Strategieën en Diensten. Bonneville Distribution bied in een andere divisie Uitzending Syndication en Distributie Diensten aan Non Profit Organisaties.

Deseret Book is de grootste Latter Day Saint Book Publisher en is ook eigenaar van een Keten van LDS Bookstores. Deseret Book is volledig in bezit van The Church of Jezus Christ of Latter Day Saints, LDS Church. Deseret Book is een For Profit Corporatie geregistreerd in Utah. eseret Book publiceert onder vier imprints met Media Ranging van LDS Doctrine, LDS Fiction, Elecronic Resources en Sound Recording als Mormon Tabernacle Chorir Albums.

   Music DVD, Mormon Tabernacle Choir  Book, The Princes Chronicles    Book, Emma and the Blue Genie  Cook Book, Our Best Bites

 

     Mormon Tabernacle Choir Mormon Tabernacle Choir

  

The LDS Church neemt geen partijdige rol in de Politiek in en deze verklaren dat ze Niet Zal Onder-Schrijven, Promote of Oppose – Tegenwerken Van Political Parties, Kandidaten of Platforms ; Toestaan Van Church Buildings, Membership Listings of Enig Ander Resource die gebruikt kan worden voor het meedoen met Political Purposes ; het proberen om een richtlijn te geven aan de Members die zich Kandidaat willen stellen voor een Partij, zij zullen hun stemmen moeten geven of moeten proberen om te sturen van of richting geven aan, Dicteren van Regerings Leiders. Terwijl de Church een A-Politieke Benadering van de Kandidaten Zelf stimuleert, stimuleert deze haar Members om een Actieve Rol als Verantwoordelijke Burgers te nemen in hun gemeenschappen, waaronder steeds meer geïnformeerd te worden over zaken die hun stem uitbrengen bij de Verkiezingen, deze promoveert en actief te werken aan en tegen Anti Mormonisme die kunnen komen tijdens Politieke Campagnes.

In een 2012 Pew Center on Religion and Public Life Enquete blijkt dat 74 procent van de Members leunen in de richting van de Reepublikeinse Partij.