blog placeholder

Een wind of scheet laten wordt in formele taal flatulentie genoemd. Een scheet is dan een flatus. Een scheet kan bestaan uit vele (darm)gassen. Wanneer zo’n scheet je bilnaad verlaat hoor je vaak zo’n karakteristiek geluid. De geur van een scheet wordt vaak veroorzaakt door de zwavelverbindingen of afbraakproducten van eiwitten. Stikstof is het belangrijkste bestanddeel van een scheet. 

Waarom vervuil je de aarde een beetje bij het laten van een scheetje?

Bij het laten van zo’n 20 scheetjes per dag komt er al gauw 1 liter gas vrij. Dit is iets meer als je die dag uien, zoete aardappelen of bonen hebt gegeten. Deze voedingsmiddelen zorgen ervoor dat de bacteriën in de dikke darm extra veel gas gaan produceren. Zo ontstaan darmgassen die het lichaam maar al te graag willen verlaten in de vorm van een ruft. 

Als je aanneemt dat iedere Nederlander 1 liter darmgas uitstoot per dag, kom je tot de logische conclusie dat er in Nederland zo’n 16,5 miljoen liter darm(scheet)gas per dag vrijkomt in de atmosfeer. 

Scheten bestaan, zoals eerder vermeldt was, voor het grootste deel uit ingeademde lucht (stikstof). Maar daarnaast bestaan ze ook uit koolstofdioxide en methaangas. Dit zijn beide broeikasgassen. Andere componenten van een scheet zijn de zwavelverbindingen en resten van organische stoffen (vetzuren) die de stank veroorzaken. De geur van zwavelverbindingen kun je vergelijken met die van rotte eieren en die van vetzuren met de penetrante geur van zweetvoeten.

Vooral door het koolstofdioxide en methaangas wordt ons milieu vervuild. 

Dieren laten meer scheten!

De meeste dieren laten winden: Zoogdieren en vogels maar ook vissen en zelfs insecten. De landbouwhuisdieren zoals koeien en schapen zorgen eigenlijk voor veel meer vervuiling d.m.v. het laten van scheten en boeren, dan de mens.

De vervuiling door onze scheten valt dus in vergelijking met deze dieren enorm mee. Schapen en koeien zijn herkauwers en hebben meerdere magen, een langer spijsverteringsstelsel dus. Bij het boeren komt er een grote hoeveelheid methaangas vrij. Honden, katten en mensen hebben maar 1 maag: Wij zijn nooit in staat om zoveel methaangas uit te boeren. 

Er is ooit berekend dat alle scheten en boeren die gelaten worden door een koe een heel gezin een jaar lang van gas kunnen voorzien om te kunnen koken. Een flinke gasvoorraad dus!

Er zijn in Nederland veel meer landbouwhuisdieren dan mensen. Dit is een tweede reden waarom landbouwhuisdieren meer vervuilen met hun winderigheid. Iedere Nederlander heeft gemiddeld zo’n 8 landbouwhuisdieren, 5 ervan zijn kippen. Als er dus 8 x zoveel landbouwhuisdieren zijn als Nederlanders produceren ze natuurlijk een enorme hoeveelheid scheetgas. Onze scheten vallen daarbij in het niets. 

De vervuiling in de vorm van scheten valt eigenlijk ook wel weer mee

Auto’s maar vooral fabrieken zorgen voor veel meer CO2 uitstoot, dan ‘onschuldige’ scheetjes die we dagelijks laten. De scheten van mens en dier worden veroorzaakt door het afbreken van voedsel in ons lichaam waarbij gassen vrijkomen. De gassen die in de industrie en bij het verkeer vrijkomen zorgen voor veel meer vervuiling. Er komt meer CO2 vrij, dan planten kunnen opnemen. Het meeste gas blijft zo buiten de kringloop van fotosnthese, waarbij CO2 als beginstof samen met water kan worden omgezet in zuurstof en glucose.