blog placeholder

In de televisieserie V wordt de aarde belegerd door buitenaardse indringers. Intelligente afstammelingen van de sauriërs. Als onze sauriërs niet uitgestorven waren hadden zij dan bewustzijn ontwikkeld? Of was voor een ontwakend bewustzijn een socialere diersoort nodig? Moederliefde? Misschien hebben de sauriërs wel degelijk een beschaving ontwikkeld maar zichzelf weer vernietigd. Zelfbewustzijn als raadsel.

Wie herinnert zich de Amerikaanse televisieserie V nog?

In deze serie drongen huichelachtige buitenaardsen zich op aan de aardbewoners als brave borsten met louter goede bedoelingen. Ze hingen met hun schotels boven de aardse steden te dreigen en zeiden dat zij het beste met ons voor hadden. Op het eerste gezicht leken zij precies op mensen, alleen droegen ze zonnebrillen en hadden ze gekke stemmen. Al snel bleek, dat ze achter de schermen aan het konkelen waren. Stap voor stap namen zij de regering van de wereld over. En wat bleek nog meer? Als die aliens gezellig thuis op het moederschip bij elkaar waren, dan deden ze hun mensenpakken uit en kwamen er reuze enge sauriërs tevoorschijn. Rechtop lopend en zo groot als mensen maar toch wel degelijk uit de hagedishoek. Deze sauriërs konden hun muil zo ver open sperren dat zij in een keer een schattig konijntje naar binnen konden schrokken. Want dat was ook zo’n akelig trekje van ze, ze verslonden onze wollige aardediertjes levend en wel.

 

Nu is de vraag

Stel dat die meteoriet, die een einde aan de sauriërs heeft gemaakt, nu niet was gevallen? Zou er dan in plaats van uit de zoogdieren, uit de sauriërs een zichzelf bewuste intelligentie met beschaving; wetenschap en cultuur, en het opconsumeren der grondstoffen zijn ontstaan? Maar nu hebben die sauriërs daar 170 miljoen jaar de tijd voor gehad, en het is er niet van gekomen.  Naar zeggen kwamen zij niet verder dan het niveau van een wolf. Terwijl de mens uit de aap in vijf miljoen jaar tot zijn huidige beschavingsniveau is gekomen. Dus mogelijk heeft het er nooit in gezeten bij die beesten.

 

Moederliefde

Er kan echter meer geweest kan zijn dan wij denken. Want elke vorm van bewijsmateriaal kan allang verdwenen zijn. Sporen van tienduizend jaar terug zijn al zowat weg geërodeerd, laat staan van nog langer geleden. Hoe zou het er uit gezien hebben bij die intelligente sauriërs? Hoe zou de zelfbewuste sauriër zich hebben verhouden tot haar ei? Het moederinstinct zal niet enorm geweest zijn. In principe hoeven de ouders niet eens thuis te zijn als het kind geboren wordt. Ze kunnen het uitbesteden. Moederliefde bij de apen als eerste voorwaarde voor ontwakend bewustzijn?

Maar, als die sauriërs dan al een beschaving gehad zouden hebben, zou er dan zelfs geen kettinkje om hun nek van zijn overgebleven? Mee gefossiliseerd? Onderaardse graven (Dela) vol kunstvoorwerpen omdat zij nadachten over het reptiel zijn na de dood?

 

Veranderingen van het lichaam

Intelligentie, zelfbewustzijn en de acties die daaruit voort vloeien hebben bij mensen hun lichaam veranderd. Afnemende lichaamsbeharing doordat we kleding zijn gaan dragen, een krimpende kaak omdat we ons eten zijn gaan koken.  En dan het feit dat mannen en vrouwen in de toekomst meer en meer de zelfde lichaamslengte zullen krijgen, door het afschaffen van het ius primae noctis. Zouden er dan niet kleine soortgelijke aanwijzingen moeten zitten in die sauriërskeletten, die we overal terugvinden?

 

Een terzijde

Een verleidelijke zijsprong: Er is nooit een meteoriet gevallen. De sauriërs hebben het allemaal gezien, gehad, gedaan, het hele circus, beschaving, steden, techniek, noem het maar op. Ze waren nog erger dan wij (wat al blijkt uit V) en op de toppen van hun oorlogszuchtige kunnen, hebben ze zichzelf van de aardbol af geblazen, met hun reptielenbreinen en al.

 

Besluit

Zelfbewustzijn als raadsel. Maar wat is het mooi. Hebben zoogdieren hier meer kans op dan reptielen? Een toevallig bijproduct van de apen met hun sociale neigingen en die handige handen? Hun babyzorg? En als dat zo is, waarom zijn er dan nu geen apenrassen meer bezig met het overgaan van aap naar mens? De evolutie gaat gewoon door. Het moet er nog steeds inzitten. Te zware concurrentie van diegenen die al mens geworden zijn? Of is de tijd gewoon voorbij?