blog placeholder

Voor het spreken van de waarheid is vaak moed vereist. Toch is het uiteindelijk beter te zeggen wat er echt is gebeurd dan om te liegen. Dit geldt niet alleen op school en op werk, maar vooral ook in relaties. Want net als bij andere omgangsvormen tussen mensen is een relaties er niet mee gediend wanneer een partner voortdurend leugentjes verzint. Wanneer er geen onderling vertrouwen is tussen beide partners, omdat dit door leugens wordt geschaadt, dan is er geen sprake van een bestendige relatie en ligt een definitieve breuk op de loer. 

 

Waarheid is een rekbaar begrip, dat weet iedereen. Een leugentje om bestwil kan er best mee door. Maar waar ligt de grens? En dan niet op werk of op school, maar een grens in de misschien wel meest elementaire omgangsvorm die er bestaat voor de mens: in een relatie met het andere geslacht, al dan niet in getrouwde vorm.

Uit onderzoek is gebleken dat relaties het beste gedijen wanneer er tussen beide partners open wordt gecommuniceerd. Dat wil zeggen dat men elkaar niet van alles en nog wat op de mouw loopt te spelden wanneer eerlijkheid vereist is, bijvoorbeeld bij het nakomen van onderlinge afspraken.

Nu is men met de moderne communicatiemiddelen bijna overal bereikbaar tegenwoordig. Met alle gevolgen vandien voor het spreken van de waarheid. Ook via mobieltje of de iPhone kan men liegen dat men barst. Misschien nog wel beter dan wanneer men direct van gezicht tot gezicht met de partner praat. Maar de technologische ontwikkeling op het gebied van de communicatie is niet meer weg te denken. Daarom kan men maar beter leren er op een zo open en eerlijk mogelijke manier gebruik van te maken. Het niet fysiek bijelkaar zijn is geen excuus voor slechte of leugenachtige communicatie. Wil je even nadenken over wat je gaat zeggen tegen je partner maak dan gebruik van email of je kunt gaan chatten op de pc, waarbij je altijd meer tijd om te antwoorden hebt dan wanneer je met je partner van gezicht tot gezicht praat. Je kunt ook wanneer je voor je werk een tijdje van huis bent boodschappen achterlaten op sociale netwerksites als Facebook of Hyves. Je partner blijft dan altijd op de hoogte van je doen en laten. Maar doe dit dan wel op een eerlijke en open manier. Want men kent het gezegde: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Wat al naar gelang de zwaarte van de leugen tot een vertrouwensbreuk kan leiden en uiteindelijk tot een scheiding. Want niets is zo moeilijk in een relatie als het herstellen van een verloren gegaan vertrouwen. Voor beide partners geldt daarom: Wees altijd eerlijk naar de ander toe. Uiteindelijk wordt dit meer gewaardeerd, hoe pijnlijk dan ook, dan een leugentje om bestwil, leugentjes die zich maar blijven opstapelen tot een grote kolossale leugen waar geen enkel bestwil meer mee gediend is. Nogmaals: Wees daarom altijd eerlijk naar de ander toe. Deel leven en ervaringen. En houdt daarbij de volgende tips goed in de gaten:

1) Spreek de partner op een open en eerlijke manier aan wanneer je iets heikels wilt weten. Vraag het nooit indirect aan anderen, aan familie of vrienden. Je partner is altijd de beste bron voor het krijgen van een eerlijk antwoord aangaande haar of zijn leven. Laat dingen niet in het midden, want heikele zaken in de relationele sfeer komen altijd een keer terug en dan meestal wanneer het zeer ongelegen is en men zich de haren uit het hoofd kan trekken dat men er niet eerder over begonnen is.

2) In aanvulling op het eerste is het raadzaam te stellen dat de waarheid spreken het delen van gevoelens altijd meer ten goede komt dan het verkopen van leugens. Wie zit er op een Baron van Munchhausen te wachten als partner?

3) Het klinkt vreemd, maar van het spreken van de waarheid in een relatie kan een zekere inspirerende werking uitgaan. Alledaagse kwesties aangaande het huishouden kunnen dan wel aards zijn maar zijn tevens onontbeerlijk in de groei en de diepgang van de relatie. En juist in deze kwesties, die soms te saai en te gewoon zijn om diep over na te denken, is waarheid van groot belang. Begint men bijvoorbeeld met leugentjes te verkopen om het doen van de afwas te ontwijken of om niet te hoeven stofzuigen dan is het eerste zaad van het wantrouwen in een relatie gezaaid.

Heb je geen zin om iets te doen in het huishouden verzin dan liever geen smoers, maar zeg het eerlijk. Een goede en eerlijke communicatie zorgt ervoor dat stellen elkaar vertrouwen en op een aangename manier met elkaar omgaan. Met andere woorden: Werk en leef samen in eerlijkheid en vrede. Daar is een relatie uiteindelijk het beste mee gediend.

4) Spreek de waarheid ook als dit pijn doet. Vooral in moeilijk te bespreken pijnlijke kwesties ligt het duiveltje van de leugen op de loer. Vlug even een uitvlucht verzinnen en men is er vanaf voor het moment. Maar pijnlijke kwesties komen altijd terug los ze dus beter maar meteen op dan achteraf met een hoop gezichtsverlies. De waarheid spreken kan dan zelfs pijnlijk zijn, maar is uiteindelijk een betere medicijn dan een leugen ooit zal zijn.

5) Het spreken van de waarheid kan dingen een onverwacht gunstige wending geven. Wat met een leugen nooit het geval zal zijn, want degene die liegt weet dat immers en blijft er altijd een spijtig gevoel bij houden. En natuurlijk de angst dat de leugen zal uitkomen. Ben je bang om de waarheid te vertellen omdat het je partner pijn zal doen dan bewijs je die partner daar geen dienst mee. Hooguit wordt de lucht in een relatie dan tijdelijk opgeklaard, wat dus maar schijn is. Wees dus ook in pijnlijke kwestie eerlijk en zag de partner de waarheid. Je kunt dan altijd werken aan het herstel. Wat uiteindelijk de relatie ten goede zal komen, meer dan het verzinnen van leugens om pijnlijke kwesties achter te verdoezelen.

Conclusie: Om de weg van een liefdevolle en bestendige relatie zonder belemmeringen en grenzen af te leggen, dient men te doen wat juist en eerlijk is en niet wat onredelijk en leugenachtig is. Investeer daarom in het elkaar op een open manier leren kennen als partner. Het delen van zuivere emoties is uiteindelijk beter dan de surrogaat versie van de leugen in een relatie. Het vergt wel dat men z'n emoties eerlijk deelt zodat men met de jaren rijpt in de wederzijdse gevoelens aangaande liefde en geluk.