blog placeholder

Reiki betekent letterlijk Universele levensenergie. Met deze energie kan het lichaam, door middel van handoplegging, genezen. In deze vorm is Reiki een van de vele natuurlijke genezingen.

Wat is Reiki?

Reiki is een alternatieve geneeswijze die altijd gebruikt kan worden, zelfs als iemand niet ziek is. De letterlijke betekenis van het Japanse woord Reiki is universele levensenergie. Deze energie zorgt voor een voortdurende harmonie die constant om ons heen hangt. Door middel van het overbrengen van deze positieve energie worden de energiebanen om ons lichaam in een gezond evenwicht gebracht. Met behulp van dit evenwicht kunnen klachten worden verminderd, of zelfs opgeheven. Ook gezonde mensen kunnen Reiki gebruiken. De energiebanen zullen dan minder snel uit evenwicht raken waardoor klachten kunnen wegblijven.

Behandeling

Een Reiki behandeling wordt gegeven door middel van handoplegging. Doordat de gever de handen op het lichaam van de ontvanger legt, wordt de energie doorgegeven. Hier hoeft de gever verder niets voor op te roepen of iets dergelijks, de energie zal automatisch via de handen worden overgegeven aan het lichaam.

De rol van de behandelaar is zeer eenvoudig. De handelaar geeft enkel de energie die nodig is voor genezing door. Deze energie geneest wat er volgens de energie te genezen is. Dit wil niet zeggen dat alle kwalen van de ontvanger genezen worden.

De ervaring van de ontvanger zijn verschillend per persoon. Sommige gaan huilen, schokken of schreeuwen, maar er zijn ook mensen die pijn kunnen ervaren, angst kunnen voelen of helemaal niets ervaren. De enige regel voor een behandeling is dat de ontvanger toestemming moet geven aan de behandelaar voor het geven van deze energie.

Geschiedenis, het ontstaan van Reiki.

Mikao Usui is de grondlegger van het traditionele Reiki verhaal en oprichter van het Usui systeem. Nu de tijd is gevorderd zijn er verschillende Reiki systemen bijgekomen, met Usui als voorganger.

Mikao Usui was Christelijke in Japan. Toen zijn studenten hem in de 19e eeuw vroegen om hem uit te leggen volgens welke methode Jezus genas, is hij een zoektocht begonnen. Mensen van aanzien vertelden hem dat er over deze geneeswijze niets bekend was en Usui besloot verder te zoeken in het Boeddhisme. Hier vertelde de monniken dat deze aloude spirituele geneeswijze verloren was gegaan. Om hier achter te komen zou zich moeten verdiepen in de leerstellingen van de Boeddha, het pad naar verlichting.

Met deze informatie reisde Usui naar de Verenigde Staten waar hij zich inschreef voor de theologische faculteit van de Universiteit van Chicago. Volgens de verhalen zou hij daar colleges hebben gevolgd in vergelijkende godsdienstwetenschappen en filosofie, waarna hij zijn studie afsloot met een doctoraal in de theologie. Tijdens zijn studie leerde hij ook Sanskriet lezen, de wetenschappelijke taal van India en Tibet.

Tijdens de zoektocht van tien jaar heeft Usui de methodiek van deze geneeswijze nog niet kunnen vinden. Hierna is hij teruggekeerd naar Japan waar hij in een Zen- boeddhistisch klooster de teksten met de heelkundige formule vond in oorspronkelijk Sanskriet. Helaas stond hier alleen de formule en niet hoe de energie geactiveerd kon worden of worden ingezet. Deze teksten waren expres onzichtbaar gemaakt zodat het vaak krachtige materiaal uit handen te houden van mensen die hier kwaad mee wilden doen of die er nog niet aan toe waren hier kennis van te nemen.

In deze teksten stond dat hij een proef moest afleggen. De proef bestond uit drie weken meditatie, vasten en gebed op de berg Korriyama in Japan. Nadat hij zijn plek heeft gekozen om te mediteren legde Usui 21 steentjes neer. Zo kon hij aan het einde van de dag elke keer één steentje weggooien om de tel niet kwijt te raken. Vlak voor de dageraad van de laatste ochtend, op het donkerste uur zag hij een projectiel van licht op hem afkomen. Zijn eerste reactie was om hard weg te lopen, maar hij besloot te aanvaarden wat er op hem afkwam, zelfs als dit het einde zou betekenen.

Het licht raakte Usui op zijn derde oog en hij verloor even het bewustzijn, hierdoor zag hij miljoenen regenboogbellen en uiteindelijk de Reiki symbolen. Bij elk symbool kreeg hij ook de bijbehorende handelingen welke nodig zijn om de energie te activeren. Dit was de eerste Reikinwijding.

Mikao Usui daalde de Korriyama af en wist hoe hij kon helen zoals Boeddha en Jezus dit hadden gedaan. Onderweg naar beneden werd hem duidelijk hoe hij deze energie kon gebruiken. Zo stootte hij zijn teen, waarna hij automatisch zijn handen op de teen legde en de teen genas.

Met deze gift heeft hij allereerst verschillende bedelaars genezen. Alleen reageerde deze mensen anders dan dat hij gedacht had. Want deze mensen moesten nu werken, omdat zij niet meer zielig gevonden werden en dus geen geld meer kregen met het bedelen. Ook heeft Usui deze kracht aan verschillende mensen over gegeven, zonder hier iets voor te vragen. Hierdoor kregen deze mensen hier geen respect voor en gebruikten het niet of nauwelijks. Dit is de rede waardoor er altijd een vergoeding wordt gevraagd voor een inwijding.

Mikao Usui trok verder te voet door Japan waarbij hij zijn ervaring en kennis op anderen overbracht. Hier ontmoette hij zijn opvolger Chujiro Hayashi, wie in 1925 werd ingewijd. Toen Usui overleed, in 1930, heeft hij tussen de 16 en 18 Reiki-masters ingewijd. Ook Hayashi heeft in zijn leven 16 Reiki-masters ingewijd. Hayashi opende een kliniek waar Reiki gegeven werd, waar in 1935 Hawayo Takata kwam voor een heling. Zij verbleef vier maanden in de praktijk waarna ze lichamelijk, geestelijk en verstandelijk geheel genezen was. Nadat zij genezen was vroeg zij om in Reiki te worden opgeleid, wat Hayashi in eerste instantie weigerde, omdat zij een buitenlander was en hij niet wilde dat Reiki buiten Japan werd beoefend. Uiteindelijk heeft Hayashi haar wel opgeleid tot Reiki-master.

Takata is degene geweest die Reiki naar de wereld heeft gebracht. Zo bracht zij het naar Hawaï, de V.S. en ten slotte naar Canada. Wel vroeg zij aan iedereen een vergoeding, later bleek dat degene die geen lesgeld betaalden ook geen waardering voor de Reiki hadden.

De Reiki leefregels

Mensen die aan Reiki doen hebben een vijftal regels waarnaar zij behoren te leven. Deze leefregels worden ook wel principes genoemd en zijn vaak vanzelfsprekend, maar kunnen ook een uitkomst zijn in sommige situaties.

1. Maak je, slechts vandaag, niet boos.

2. Maak je, slechts vandaag, geen zorgen.

3. Eer je ouders, je leraren en de ouderen.

4. Verdien je brood op een eerlijke manier.

5. Toon dankbaarheid aan alles wat leeft.

De drie graden

Er bestaan bij Reiki drie niveaus. Deze niveaus worden graden genoemd.

De eerste graad is het eerste niveau waarin je wordt opgeleid. In deze graad krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met Reiki. Je wordt opengesteld voor de energie en naar mate er meer behandelingen gegeven worden wordt de energie je steeds meer bekend. Het is bij deze graad niet de bedoeling dat iedereen een behandeling krijgt, maar vooral jezelf en je naasten.

Na de eerste graad komt de tweede graad. De energie wordt met deze graad een stuk krachtiger en er worden bepaalde symbolen uitgelegd. Met behulp van deze symbolen kan de energie krachtiger worden, op het emotionele vlak worden geheeld of kan er op afstand worden geheeld. Bij de tweede graad mogen ook vreemden behandeld worden.

De derde graad is de laatste graad. Hier wordt de energie nog krachtiger en wordt je ook geleerd om Reiki aan anderen te leren. Met de derde graad zou je iedereen, met toestemming mogen helpen. Vaak hebben deze mensen ook een praktijk.

 

Andere artikelen:

Het is uit, en nu?

In dit artikel staan 9 tips om over liefdesverdriet heen te komen.

Anorexia nervosa

In dit artikel staat beschreven wat anorexia nervosa is.

Help! Ik ben onzeker!

In dit artikel staan tips om met onzekerheid om te gaan en er af te komen

Ik ga op mezelf!

In dit artikel worden punten genoemd waaraan gedacht moet worden voordat iemand op zichzelf gaat wonen.

Automutilatie

Dit artikel gaat over de ziekte/verslaving automutilatie, ook wel bekend als zelf beschadiging