blog placeholder

Veel mensen volgen elke dag het nieuws, via de krant, via de tv, radio en natuurlijk het internet. Elke dag worden al die mensen bedrogen door de politiek, grote machtige organisaties en niet te vergeten de media en de samenwerking tussen boven genoemden.

Het bestaan van de gewone mens is gebaseerd op een moderne manier van overleven: eten, drinken, huur, hypotheek, gas, water, licht en hebben we allemaal nodig. De meesten van al die mensen hebben werk dan ook nodig om in veel van die basisbehoeften te voorzien en elke dag gaan ze gemotiveerd aan de slag. ’s-Avonds kijken die zelfde mensen het nieuws op tv en zien vol verwondering hun vaste waarden, geloof en vertrouwen volledig de grond in geboord.

  -Banken gaan plotseling failliet, omdat iemand zegt dat het niet zo goed gaat als dat het lijkt, iemand zegt iets      en een bank valt om……                                                                                                                           -Iemand als Youp van het Hek zegt dat een bepaald bier zonder alcohol niet te zuipen is en het verdwijnt……

Als belangrijke volksvertegenwoordigers keihard liegen over bepaalde situaties, kunnen ze daar niet over worden aangesproken, omdat ze zeggen dat ze onvoldoende geïnformeerd waren. Parlementair onderzoek volgt en na een tijd volgt een lijvig rapport waarin niemand verantwoordelijk is.

Voorbeelden: Bouwfraude, Betuwelijn, Amsterdamse Metro, maar ook de inval in Irak en zo kunnen we nog wel even doorgaan……

Maar de grote jongens zitten er nog steeds en lachen om dat domme volk, wat hun geld ziet verdwijnen, waar ze bloedig voor hebben gewerkt. Volksvertegenwoordigers vullen hun zakken ten koste van diegenen die geloofden in hun politieke zuiverheid en idealen en daarvoor stemden. Uiteindelijk betaalt de arme massa alles en laat zich zaken aansmeren die ze eigenlijk niet kunnen betalen, van huizen, auto’s tot keukens e.d.

Spaarders zijn hun geld kwijt, maar mensen met torenhoge hypotheken en schulden moeten wel blijven betalen, want dat hebben we op een democratische manier zo met elkaar afgesproken. Kan iemand dat uitleggen?

De miljarden die er tussen zitten, waar zijn die gebleven? Niemand die het weet. Maar diezelfde miljarden moeten dan wel weer door die zelfde massa worden opgehoest, die het eerst ook al is kwijtgeraakt.

Oplossingen bedenken voor iedere situatie is onmogelijk, maar bedenk dat iedereen zijn eigen economie heeft en zelf kan bepalen wat hij/zij wil uitgeven en ook daar zelf primair verantwoordelijk voor is. Maar ga in ieder geval verplichtingen niet (meer) aan die niet echt noodzakelijk zijn.

Een krimpende economie is goed voor de aarde en het milieu en slecht voor de corruptie.

Een nieuw begin maak je echter ook zelf!

Kijk eens naar die koppen die je elke dag op tv ziet en luister eens naar wat ze zeggen of waar ze om heen draaien of zelfs over liegen. Denk na over al die mooie linkse idealistische praatjes, over de rechtse praatjes van diegenen die het verdienen voor ons land, diegenen die alles vanuit God en het gezin zien en dus het gelijk altijd aan hun zijde hebben, maar denk ook na over die populistische groepering die o zo gemakkelijk de oorzaak van alle leed in dit land bij de allochtonen neerleggen, maar al die heerlijke buitenlandse gerechten zijn wél een verrijking van ons dagelijks leven naast de boerenkool, wortelen en aardappelen.

Geweld is niet gerelateerd aan een enkele bevolkingsgroep of land van herkomst. Vergeet voor het gemak ook niet dat wij ónze rijkdom te danken hebben aan de door onze minister-president geroemde “VOC – mentaliteit”, oftewel, koloniën die we ons toegeëigend hadden, stelselmatig leegroofden. Wat is het verschil met onze huidige bestuurders?

Conclusie: probeer niet mee te gaan met bevordering van corruptie op welke manier dan ook en denk na over hoe je het de komende jaren het economisch verstandiger wil doen. Respect houdend voor je omgeving.

Uiteindelijk moet de massa, wij allemaal dus, het doen.