blog placeholder

Dit is een recensie van het boek:

Omarm je woede. – Thich Nhat Hanh. 224 p. ISBN 9056700812. Asoka

Woede

Thich Nhat Hanh is een Vietnamese Boeddhistische monnik en zenmeester die in Frankrijk de spirituele gemeenschap “Plum Village”leidt. In dit boek laat hij de lezer zien dat het niet loont om negatieve emoties te onderdrukken en/of te ontkennen. Woede is een van de krachtigste negatieve emoties die een mens kan hebben en om geluk te ervaren is het van het grootste belang dat deze vernietigende energie in positieve energie omgezet wordt.

Transformeren

Omdat de mens één is met alles om hem heen is de ander dus ook een deel van jezelf. Het is daarom heel belangrijk, behalve jezelf, ook de ander te willen helpen om zijn woede te transformeren. “We kunnen geweld niet stoppen tenzij we het inzicht hebben dat we dat wat we anderen aandoen ook onszelf aandoen”. Helaas een zeer actueel thema in onze samenleving.

Dit boek zou wat mij betreft verplichte literatuur mogen zijn op alle middelbare scholen en opleidingen. We hebben nl. nooit bewust geleerd constructief met deze krachtige, negatieve emotie om te gaan. Onderdrukken, negeren of er heftig uiting aan geven, is niet de juiste manier.

Thich Nhat Hanh geeft concreet aan hoe we moeten handelen als we woede ervaren. Hij zegt dat we voor de woede moeten zorgen alsof het onze baby is. Als die plotseling begint te huilen, stop je met wat je aan het doen bent en je geeft hem onmiddellijk al je aandacht. Je probeert te achterhalen waarom hij huilt en zorgt voor hem zodat hij zich weer fijn gaat voelen.

Omarmen

Omarm je woede en geef hem je oprechte, ware aandacht. “Ware aandacht is de energie die ons helpt ons bewust te worden van wat er echt aan de hand is. Ware aandacht is aanraken, herkennen, erkennen, begroeten, omarmen…. Als je echt met iets in contact komt, er echt voeling mee krijgt, zul je de ware natuurl ervan inzien”. En dat leidt tot inzicht en daarmee zet je de energie om in iets positiefs.

Thich Nhat Hanh

Hij heeft een vlot leesbare stijl van schrijven en hij put rijkelijk uit zijn ervaringen bij het onderwijzen van deze Boeddhistische theorie. In vier uitgebreide bijlagen geeft hij belangrijke oefeningen en aandachtspunten om de lezer te helpen bij het zich eigen maken van deze theorie.

Dit boek geeft je inzicht in wat woede is en wat je ermee aan moet. Deze manier van kijken en omgaan met emoties als woede (geldt ook voor bv. angst en andere negatieve emoties) zou volgens mij, onmiddellijk onderwezen moeten worden vanaf de basisschool zodat het een collectief goed kan worden waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Misschien is het nog niet te laat en kunnen we nog leren beter met elkaar en onze meningsverschillen om te gaan zodat er een samenleving ontstaat waarin we ons allemaal fijn voelen en waar we trots op kunnen zijn.