blog placeholder

Steeds meer mensen wonen ongetrouwd samen. De meeste samenwoners geven er nog steeds de voorkeur aan om te trouwen voordat ze kinderen krijgen, maar dat geldt lang niet voor allemaal. Een op de drie vrouwen is (nog) niet getrouwd als ze haar eerste kind krijgt. Vooral voor het vaderschap maakt dit verschil.

Een moeder is meteen na de geboorte moeder, ook juridisch. Als je niet getrouwd bent, geldt dat niet voor de vader. Hij moet dan om te beginnen jullie kind erkennen. Wil je dat je kind de naam van zijn vader krijgt, dan moet je samen naar het gemeentehuis. De vader kan het kind erkennen en je kunt samen de achternaam vastleggen. Besluit je pas na de geboorte dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet je binnen drie dagen na de bevalling samen naar de burgerlijke stand. Gaat de vader alleen naar het gemeentehuis, dan kan hij het kind niet zijn naam geven als jullie daarover niets hebben vastgelegd in het bijzijn van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als de vader zijn kind erkend heeft en het draagt zijn naam, heeft hij nog geen ouderlijke macht als jullie niet getrouwd zijn. Je krijgt een formulier als je aangifte doet, waarmee de vader bij de kantonrechter de ouderlijke macht kan aanvragen. Dit is een formaliteit, maar wel belangrijk. Het geeft hem juridische zeggenschap over zijn kind.

Als je getrouwd bent of een samenlevingscontract hebt, is naast je partner je kind automatisch erfgenaam. Voorheen was het gebruikelijk om de langstlevende ouder via een testament te beschermen, maar sinds het nieuwe erfrecht is ingegaan (per 1 januari 2003) is dit feitelijke niet meer nodig. Hadden de kinderen vroeger direct na het overlijden van een van hun ouders recht op hun erfdeel, zodat de langstlevende echtgenoot in financiele problemen kon komen, nu blijft de langstlevende echtgenoot beter beschermd achter.

Als je niet getrouwd bent en geen samenlevingscontract hebt, maar je als vader je kind wel hebt erkend, erven alleen je kinderen. Je moet dus een testament als je wilt voorkomen dat je partner na je overlijden in financiele moeilijkheden komt.

Het is ook belangrijk dat de ongetrouwde vader zijn kind al tijdens de zwangerschap erkent. Want mocht hem iets overkomen terwijl dat nog niet gebeurd is, dan erven ouders en broers en zussen en krijgt zijn kind niets.

Als ouders kunnen jullie bij testament bepalen wie na jullie overlijden als voogd of voogden het gezag over je kind zal of zullen hebben. Je weet dan zeker dat je kind goed verzorgd achterblijft er er geen ruzie over je kind ontstaat. Het is van belang om van tijd tot tijd na te gaan of de bij testament aangewezen voogd nog bereid en in staat is om de voogdij uit te oefenen. Ook een ouder die alleen het gezag heeft over een kind kan een voogd benoemen.