blog placeholder

Het getal 4 staat voor iemand die hard werkt en iemand die oog heeft voor details. Eigenschappen zijn praktisch, betrouwbaar en behulpzaam. Dit is gerelateerd aan zaken als grondslag, orde, dienst, strijd tegen grenzen en een constante groei, Hieronder staan verder de eigenschappen van iemand die geboren is op de vierde, dertiende, 22e en de 31e van de maand.

Geboortedag: 4e

Je bent iemand die hard werkt en een nauwgezette persoon. Je bent nauwkeurig en neemt grote zorg in wat u doet. Jij bent principieel, gedisciplineerd en verantwoordelijk. Je neemt je verantwoordelijkheden serieus en je bent ethisch. Je kunt trots en rechtschapen zijn maar je bent ook niet arrogant. Jij hebt medeleven voor mensen. Je hebt de neiging om in de aanwezigheid van een hindernis of persoonlijkheidsprobleem te volharden. Je houdt van jouw familie en je bent zelf een goede partner. Je bent echter niet te emotioneel en niet iemand die veel van zijn genegenheid laat zien. Je neigt soms om jouw affecties te onderdrukken. Je bent constant geconcentreerd op alle kwesties in jouw leven. Je bent ook zelf rationeel. Voor kwesties heb je een langzame maar een geduldige en een secure benadering. De mensen om je heen, vooral naasten en collega’s, hebben vertrouwen op je. Jij kunt koppig en streng zijn. Je zou proberen flexibeler te werk te gaan. Je ervaart vaak frustraties en onderdrukking. Jij kunt ook af en toe tactloos zijn omdat je soms niet goed in contact bent met je emoties.

 

Geboortedag: 13e

Jij hebt veel liefde voor je familie, traditie, en gemeenschap. Je bent de basis van elke onderneming die je ondergaat, je doet je werk met toewijding en precisie. Je houdt van dingen die praktisch stevig staan. Toch bezit je een aanzienlijke hoeveelheid artistieke talent die soms concrete vormen kan aannemen. Jij bent een goede organisator en een manager met een oog voor detail. Je kunt hard, lang, en bewust werken. Zolang je goed voor jezelf zorgt, heb je een uitstekende concentratie. Je moet zorgvuldig zijn niet om aan het punt te komen dat je overwerkt raakt en dat je hierdoor van het leven niet volop kan genieten. Jouw uitdaging is er het beste uit te halen wat je op het ogenblik doet. Je moet vertrouwen en gewilligheid hebben om gefocust te staan op het werk die je verricht. Als je dat voor jezelf niet doet, kun je doelloos van baan tot baan en relatie tot relatie wisselen. Probeer veel gebruik te maken van jouw doorzettingsvermogen en toewijding. Je kunt soms koppig en rigide zijn, weigerend om nieuwe en creatieve ideeën toe te staan door je stevige aanhankelijkheid aan jouw gevestigde gedachtegangen. De sleutels tot jouw succes zijn jouw bereidheid om orde te handhaven en discipline in jouw leven en er van alles het beste van te maken.

 

Geboortedag: 22e

Je hebt een groot potentieel als leider, organisator, of als een steun voor een instelling of een zaak. Je bezit veel sterkte maar omgekeerd kun je bang zijn van de uitvoerbaarheid van je ambities. Je denkt soms dat jij je dromen nooit waar te maken zijn. Je kunt dan soms weigerend tegenover je ambities staan. Dit kan tot enorme teleurstelling resulteren wanneer jij je droom offert door de vrees voor mislukking. Jouw uitdaging is bereid te zijn om met kleine stappen te beginnen en praktische maatregelen te treffen naar het vergroten van die stappen tot zijn volledige omvang. Jij hebt een gift voor het zien van zowel de details van een plan en hoe het zou gaan uitpakken. Je bent ordelijk en geduldig. Jij kunt een probleem methodisch en systematisch benaderen. Jouw oplossingen kunnen soms uniek zijn. Je bezit ook veel innerlijke kracht. Omgekeerd kunt je zenuwachtig zijn door jouw twijfels en je probeert ze dan ook goed te verbergen. Je hebt veel potentieel om succesvol te zijn als je veel op je intuitie en perceptie vertrouwt.

 

Geboortedag: 31e

Iemand die geboren is op de 31e van de maand stelt voor dat jij een goede organisator, een manager en een energieke en betrouwbare werknemer bent en iemand die eigenschappen heeft om succesvol te zijn op het bedrijfsleven. Je moet vertrouwen en gewilligheid hebben om gefocust te staan op het werk die je verricht. Serieus en oprecht, je hebt het geduld en de toewijding om veel te verwezenlijken. Jouw benadering kan origineel zijn maar je kunt soms koppig en rigide zijn. De gevoeligheid kan aanwezig zijn maar het gevoel zullen waarschijnlijk worden onderdrukt. Je bent goed met details en dringt op nauwkeurigheid aan, maar doet soms veel te veel in een keer. Je bent een praktische denker maar niet zonder verbeelding. U houdt van reizen en wil niet alleen leven. U zou waarschijnlijk vroeg moeten huwen want de verantwoordelijkheid voor jouw stabiliteit is noodzakelijk. De sleutels tot jouw succes zijn jouw bereidheid om orde te handhaven en discipline in jouw leven en er van alles het beste van te maken.