neanderthaler

Neanderthalers vormden een groep mensachtigen die tijdens de ijstijden delen van de wereld bevolkten (Vooral Europa & West-Azië). Neanderthalers zijn geëvolueerd uit ‘Heidelberg mens’ (Homo heidelbergensis) beweert de evolutietheorie… Een paar honderd duizend jaar geleden. Aan het einde van de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) verdwenen ze zo’n beetje om onbekende redenen.

Maar hoe slim of intelligent waren Neanderthalers? Waren ze net zo ver ontwikkeld als de eerste moderne mensen (Homo sapiens)?

Herseninhoud

De hersenen van Naenderthalers waren gemiddeld wat groter dan dat van een moderne mens. Maar zegt dit wat over de intelligentie? Deze vraag kun je niet zo één, twee, drie beantwoorden want hoe groter het lichaam hoe groter de hersenen… Is meestal het geval.

Neanderthalers waren forser en iets langer gebouwd als de gewone, hedendaagse mens. Moderne, volwassen mensen hebben een hersengrootte die tussen de 1100 en 1400 cc ligt. De hersenen van een Neanderthalers waren gemiddeld tussen de 1500 en 1700 cc. Hieruit valt niet te concluderen dat Neanderthalers daadwerkelijk ook slimmer waren.

Jagen

Interglaciale perioden zijn de warmere perioden tussen 2 ijstijden. In deze perioden trokken grote kuddes mammoeten, reuzenherten en steppebizons over de uitgestrekte vlakten van het noorden. Er was dus vlees zat. Alleen moest er wel wat gebeuren om de buit binnen te halen.

Groeiende kuddes werden meestal gevolgd, zodat de jacht des te gemakkelijker verliep. Eén van de bekendste jachtmethodes van de Neanderthalers was het opjagen van een kudde, net zolang totdat ze een ravijn instormden en in grote getale de dood vonden. Nu was het alleen nog maar een kwestie van oprapen. Deze methode heeft men afgeleid van het grote aantal botten dat van één bepaalde diersoort in ravijnen werd gevonden.

Neanderthalers maakten hun wapens van hout en steen, materialen die er in overvloed waren. In het maken van de wapens is nauwelijks een ontwikkeling opgetreden.

Gevaarlijk was de jacht op het grotere wild als mammoeten en wolharige neushoorns die toen destijds in Europa leefden. Veel fossiele botten van Neanderthalers bleken te zijn gebroken, waarschijnlijk door de aanval van zo’n beest.

Werktuigen en wapens

Neanderthalers maakten gebruik van stenen werktuigen. Deze zijn dan ook vaak gevonden. De werktuigen werden voor verscheidene taken ingezet.

Neanderthalers maakten hun wapens van hout en steen, materialen die er in overvloed waren. In het maken van die wapens is nauwelijks een ontwikkeling opgetreden. Voorbeelden van wapens en gereedschappen zijn: Messen, schrapers, spitsen (lijken op speren) en vuistbijlen. De meeste werden gemaakt van vuursteen. Het maken van deze wapens werd steeds geavanceerder. Op een gegeven moment werd er zelfs symmetrie toegepast in de vuistbijlen.

Communiceren

Neanderthalers communiceerden sowieso met elkaar. Dit staat vast. Maar het is nog altijd de vraag of ze een taal hadden ontwikkeld om woorden uit te wisselen.

Het is een inmiddels bekend dat Neanderthalers fysiek in staat waren om dezelfde klanken voort te brengen als wij, moderne mensen. Ze hadden dus kunnen spreken met elkaar. Als we kijken naar de kennis en technieken die zij bedreven en dit doorgaven aan het nageslacht moet er haast wel een soort primitieve taal geweest, zodat dit niet verloren ging.

Godsdienst

Neanderthalers bleken heus wel wat cultuur te hebben! Zo wordt is er eens bevestigd dat bepaalde groeperingen in een leven na de dood geloofden. Neanderthalers zouden dan mogelijk de eerste mensen zijn die dat deden. Ook kunnen ze zelfgemaakte goden hebben aanbeden en offers hebben gebracht in de hoop op een goede jacht. Hiervoor zijn tot nog toe geen duidelijke bewijzen.

Begravenis

Neanderthalers begroeven net als de gewone mens hun doden. Deze doden werden vaak begraven met geschenken zoals bronzen pijlpunten, sieraden van edele metalen, slijp- of maalstenen en werktuigen. Het aannemelijkste idee hierachter is dat de gestorven persoon de geschenken mee zou nemen naar het hiernamaals.

Een eerste vondst van een begraafplaats voor Neanderthalers werd ontdekt in Frankrijk in het jaar 1908 bij het dorpje La-Chapelle-aux-Saints. Hier werden allerlei werktuigen aangetroffen.

Ook werden er graven aangetroffen bij een andere plek in Frankrijk. Er is een kleine begraafplaats gevonden bestaande uit 6 graven waarvan er eentje heel bijzonder was. Er werd een klein grafje aangetroffen onder een grondlaag opgebouwd uit 9 heuveltjes. In het grafje van maar 5 cm lang lag het tere skeletje van een foetus. Opmerkelijk zijn dan natuurlijk die 9 heuveltjes Zouden ze de zwangerschapsperiode moeten voorstellen van 9 maanden?

Ook in Azië zijn graven gevonden. In het plaatsje Teshik-Tash (Oezbekistan) werd een graf gevonden met een Neanderthalers die omringd was met hoorns van berggeiten. Deze waren opzettelijk in een rij rondom het graf geplaatst.

Kunst

Er is niet erg veel bekend over kunstzinnige uitingen van Naenderthalers. Bij rotstekeningen zul je vaak denken aan Neanderthalers, maar eigenlijk tekenden of graveerden zij niet zoveel. Rotstekeningen zijn vooral afkomstig uit de tijd na de Neanderthalers toen er als het ware een culturele explosie optrad.

Bewijzen voor de kunst bij de Neanderthalers wordt gevonden in de vorm geperforeerde dierentanden en schelpen of gekerfde stukjes bot.