blog placeholder

Archeologisch Site Neander Valley, Duitsland 

De Soort Neanderthal is vernoemd naar één van de eerste plaatsen waar de Fossielen werden gevonden in de 19de Eeuw 12 Kilometer ten Oosten van Düsseldorf, Duitsland in de Feldhofer Cave gelegen in de Neander Vallei van de Rivier de Düssel. Landen waar de Fossielen van de Neanderthal zijn gevonden bevinden zich ten Zuiden van de Lijn van de IJstijd, langs de 50ste Breedtegraad Noord. Dit geldt ook voor het grootste deel van West-Europa en Centraal- Europa.

                                       

Homo Rhodesiensis verwijst naar een uitgestorven Mensachtige Soort. In 1921 werd deze door Arthur Smith Woodward beschreven met een verwijzing naar de Kabwe Schedel. Arthur Smith Woodward besloot de Fossielen voor te stellen als een Uitgestorven Hominid Soort met als kenmerken de Dikke Schedel, Hellend Voorhoofd en Gigantische Wenkbrauw Ruggen.

Kabwe 1 ook wel bekend als de Broken Hill Schedel werd in 1921 bekend gemaakt door Arthur Smith Woodward voor het Type Specimen voor Rhodesiesis en besloot dat de Wetenschappers deze Soort geheel toewezen aan Homo Heidelbergensis.

Het Neanderthal Genome Project is een poging van een Groep Wetenschappers om het Neanderthal DNA Sequence vast te leggen. In de Moderne Moleculaire Biologie en Genetica is het bedoelde Genome het Genetic Materiaal of een Organisme. Het bestaat uit DNA of RNA in RNA Virussen. Het Genome omvat zowel de Genen alswel ook het Coderende Regio, het Niet-Coderende DNA en de Genomen van de Mitochondrial en Chloroplasts.

Het Genome Project wordt gecoördineerd door het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Duitsland en werd geïnitieerd door 454 Life Sciences een Biotechnologie Bedrijf opgericht in juli 2006. Het Project Publiceerden hun Resultaten in het Tijdschrift Science in Mei 2010 met de Detaileringen van het Eerste Ontwerp van de Neanderthal Genome gebaseerd op de Analyse van Vier Biljoen Base Paren van de Neanderthal DNA. De studie heeft vastgesteld dat sommige Mengelingen van Genen plaat vond tussen de Neanderthal en de Anatomisch Moderne Mens en presenteert een bewijs dat elementen van hun Genome in dat van de Moderne Mens is gebleven.

                                             Anatomie Neanderthal en Mens

De Hersenen van de Neanderthal waren Iets Groter dan die van de Moderne Mens, maar waren iets anders van vorm, omdat de Linker en de Rechter Hersenhelft zich afzonderlijk van elkaar ontwikkelden.

Uit de Grootte en de Verdeling van verschillende Archeologische vindplaatsen, blijkt dat de Neanderthal hun Leven doorbrachten in kleine groepen van 5 tot 10 personen.

Studies geven aan dat de Neanderthal Eten Kookte, Ge-avanceerde Gereedschap maakten en Woonde in Complexe Sociale Groepen.

Er zijn bewijzen dat de Neanderthal een Taal hadden met Woorden en een soort van Syntax. Sommige van hun Arts als Gereedschap Maken en Jaag Taktieken, zouden niet makkelijk zijn geweest. Een recente extract van deze bepaalde DNA uit Neanderthal Botten geeft aan dat de Neanderthal hetzelfde versie had van het FOXP2 Gen als van de Moderne Mens. Dit Gen geeft aan dat Taal en Klank een belangrijke rol speelde.

Steven Mithen speculeert in 2006 dat de Neanderthal een uitgebreide Proto Taalsysteem van Communicatie gehad heeft moeten hebben die Muzikaler is dan de Moderne Mens als Klank gebruikt en dat de in Pre-Gedateerde Scheiding van Taal en Muziek in Twee Afzonderlijke Vormen van Cognitie was. Hij noemde deze Hypothetische Lingual Systeem HMMMMM omdat het Holistisch is, Manipulatief zou zijn, Multi Modale, Muzikaal en Mimetisch.

Een overzicht van 332 Archeologische Sites zijn onder verschillende Weers Omstandigheden met behulp van Lithic Instrumenten onderzocht van 190 Lagen op 103 Locaties en er is gebleken dat de Neanderthal Toolkit weinig is veranderd met enige vertoning van Technologische Traagheid.

                  Neanderthal Speerpunten en Hamerpunt       Neanderthal Gereedschap           

De Neanderthal gebruikte Gereedschap van de Mousterian Klasse die vaak werden geproduceerd met behulp van Zachte Hamer Percussie, met hamers gemaakt van materialen zoals Bot, Geweien en Hout en die van Harde Hamer Percussie met behulp van Stenen Hamers. Een resultaat hiervan is dat het Toenmalige Bot Industrie relatief eenvoudig was, echter er is goed bewijs dat er een regelmaat van het maken van een verscheidenheid van Stenen Werktuigen was. Neanderthal Gereedschappen bestonden uit Verfijnde Steen Vlokken, Taak Specifieke Vuistbijlen en Speren. Veel van deze Gereedschappen waren zeer scherp. Er is ook goed bewijs dat de Neanderthal veel gebruik gemaakt heeft van Hout, maar Houten Voorwerpen hebben de Tand Des Tijds Niet Helemaal Weerstaan.

 

Model van een Dugout Boot

Neanderthal was in staaat om een Dugout Boot te bouwen. Er werden werktuigen ontdekt op de Zuidelijke Ionische Griekse Eilanden en suggereert dat de Neanderthal al 110.000 jaar BP de Middellandse Zee over navigeerden. Men vond er Quartz Hand Assen, Driezuidige Koppen van Pick Houwelen en Stenen Hakmessen uit Kreta.

Speer Kop met Houten As

Neanderthal had Speren gemaakt van lange houten assen met Stenen of Quartz Speerpunten, De Speren werden dan ge-projectielt (dat is vanuit een staan positie werpen). Desondanks een Levallois Punt die in een Dier is blijven zitten vertoont een hoek van impact in welk deze suggereert dat de speer punt het lichaam ingegaan is doormiddel van een Parabolic Trajectory (een Parabolische Baan).

Kamp Vuur aangemaakt met Mangaanoxide Mangaandioxide

Een specifiek voorbeeld van hun vaardigheden is de praktijk van he starten van een houtvuur. Neanderthal gebruikte Mangaandioxide die het aanmaken van het vuur vergemakelijkte. Recent onderzoek wijst erop dat de stoffen makkelijker te verwerven zijn en met het Archeologisch bewijs van de Openhaarden en de conversie van de Mangaandioxide Poeder die aldaar gevonden zijn. Ik gebruikte Mangaandioxide met het maken van Vuur en had het antwoord op mijn vraag MnO2 verlaagt de verbrandingstemperatuur van hout bij 350 graden celsuis naar 250 graden celsius. De conclusie ; Mangaandioide Poeder is een gebruikelijk ingredient die gevonden wordt op Archeologische Plaatsen van de Neanderthal.

Divje Babe Fluit

Bijzonder intigrerend is een Uitgeholde Dijbeen van een Beer, waar gaten in zijn geboord en wanneer men erop blaast de Dijbeen fungeert als Fluit. Men noemt hem de Divje Babe Fluit.

Jewelry en Ochre Dye (Oker Kleurstof)  Orche Dye Art

Juwelen en Haar Sierstukken zijn op de Archeologische Sites van de Neanderthal gevonden, waarbij Hangers en andere stukken Sieraad sporen vertonen van opzettelijk toegebrachte groeven. Dit soort juwelen vind men namelijk in Frankrijk.

Neanderthal Woning gemaakt van Botten en Bont  Neanderthal Woning

De Neanderthal maakte hun Woningen onder andere van Mammoet Schedels, Kaken, Slagtanden en Botten en de meest indrukwekkende had 25 Harten aan de binnen kant.

Fossiel 

Eerdere Studies hebben aangegeven dat de Neanderthal Vlees Eters zijn en verkregen daardoor hun meeste Eiwitten in hun Dieet uit Dierlijke Bronnen. Onlang echter is er bewijs gevonden van Fossiele Planten die tussen de Tanden van een Neanderthal zitten. Deze Archeologische Site bevind zich in België, wat aangeeft dat de Neanderthal ook planten at zoals, Granen en Peulvruchten in aanvulling op Vlees. Ook is er aangetoond dat de Neanderthal Kannibaal is.

Neanderthal bord met eten

Neanderthal jaagde op grote dieren zoals, de Mammoet. Stenen Getipte met Houten Speer Stokken werden gebruikt voor de Jacht en Stenen Messen en Pole-Axes werden gebruikt voor het Slachten van de Dieren of werden gebruikt als Wapens. Er wordt echter aangenomen dat Kannibalisme Beoefend werd omdat er bewijs is gevonden van Rituele Vlees Verwijdering. Dit werd geformuleerd door onderzoekers die opmerkten dat op de Neanderthal Botten vergelijkbare snedes en krassen op mensen beenderen werden gevonden vergelijkbaar met de snedes en krassen op het skelet van een dode Hert die afgeslacht is door Neanderthal. Van te voren bedachte begrafenis en het hierin opnemen van grafgiften zijn de meest typische voorstellingen van Ritueel Gedrag en geven Ontwikkeling en Ideologie weer. Echter een ander veel besproken en omstreden manifestatie van Soortgelijke Rituele Behandelingen van Het Doden is afkomstig van het Bewijs van de Snede Markeringen Op Het Bot, dit wordt van oudsher justitueel gezien als Bewijs van Rituele Vlees Verwijdering.