blog placeholder

Het is bekend dat er veel loverboys zich in Amsterdam bevinden. Dit komt omdat, Amsterdam veel loverboy-activiteit biedt. Ten eerste vormt Amsterdam het terrein waar jonge meisjes gerekruteerd kunnen worden. Er zijn namelijk ook veel scholen en uitgaansgelegenheden, opvanginstellingen en het vormt een knooppunt voor verkeer. Vooral de scholen zijn van grote belang, omdat hier de meeste meiden worden gerekruteerd. Ten tweede kan Amsterdam de herkomstplaats zijn van de jongenmannen die loverboy worden. En ten derde biedt Amsterdam de gelegenheid om prostitutiewerk uit te oefenen. Zo zijn er namelijk bordelen, privé-huizen, clubs, escort services en er is straatprostitutie.

Hoe en waar doet het probleem zich voor?

Het probleem doet zich voor in de tertiaire preventie. Het probleem is al eerder geconstateerd door verschillende instellingen en organisaties. Om dit te voorkomen heeft de gemeente Amsterdam een preventieplan opgesteld waarin hulporganisaties deze preventieplan moeten uitvoeren. Het probleem doet zich voor in de hoofdstad Amsterdam, maar ook in andere steden. Andere steden laten we buiten beschouwing en we richten ons tot het preventieplan in Amsterdam. Amsterdam is voor velen een toeristen trekpleister, de Wallen wordt hierbij dan ook vaak bezocht. Dit levert een forse bedrag voor degenen die in de prostitutie werken. Loverboys kiezen er dan ook voor om hun vriendinnen in Amsterdam op de Wallen te laten werken. Wat wel opmerkelijk is dat loverboys, meiden van Amsterdam niet op de Wallen laten werken, maar in andere steden. De angst om herkend te worden door familie, vrienden en kennissen door slachtoffers is groot, maar ook willen de loverboys niet dat hun ‘meisje’ wordt ‘afgenomen’. Het is dan ook enigszins onduidelijk of het probleem vanuit Amsterdam wordt gewekt, of vanuit andere steden. Een bepaald netwerk van sociale contacten zorgen er echter voor dat het probleem vanuit andere steden naar hiertoe komt. De meiden kennen Amsterdam niet, en vaak genoeg de loverboys zelf kennen de stad ook niet goed. Het gaat kortom om de prostitutie op de Wallen, en voor de rest maakt het niet uit. Naast het feit dat vele meiden op de Wallen belanden, belanden velen ook in de escort, stripbars, thuiswerkers, op straat, auto’s dergelijke. Het probleem op de Wallen is, dat niet gezien kan worden wie wel gedwongen wordt tot prostitutie en wie niet. Door de politie wordt er weinig gecontroleerd. Bij het controleren bedoeld men, het vragen naar een legitimatie en er worden verder geen vragen beantwoord. Meiden die gedwongen zijn in de prostitutie weten dus niet beter dan alleen maar verder te werken, en hopen om vanzelf uit het praktijk te komen. Het initiatief om op eigen houtje aangifte doen tegen hun loverboy zit er dan ook niet in. Voor de politie is er een argwaan en wantrouwen ontstaan doordat loverboys deze bij hun heeft ingeprent. Vele meiden zijn van mening dat hun aangifte tot niets leidt, maar hun zelf door hun loverboy wellicht geslagen zullen worden. Wat zeer belangrijk is, in dit probleem, dat er met anonieme aangiftes niets gedaan wordt. De politie heeft namen, adressen en belangrijke getuigen nodig om een opsporing te beginnen. Een anonieme aangifte heeft dus eigenlijk geen nut. Een ander belangrijk punt is dat meisjes die niet achter de ramen op de Wallen werken, maar in de escort of dergelijke situaties, niet worden gecontroleerd. Het is niet na te gaan hoeveel meisjes er gedwongen in de prostitutie zijn beland door een loverboy. Het Scharlaken Koord is daarom ook een belangrijk punt op de Wallen. Vrouwen kunnen hier terecht voor vragen en informatie. Maar ook medewerkers van het Scharlaken Koord, gaan langs de vrouwen. Door middel hiervan kunnen de medewerkers erachter komen of ze gedwongen worden, ze kunnen deze persoon adviseren dat ze een aangifte kan doen bij de politie. Tevens geven ze degene informatie over hoe je uit kan stappen uit deze circuit, als je er al te lang in zit. Medewerkers van het Scharlaken Koord kunnen zelf ook de politie inschakelen als er verdacht wordt van gedwongen prostitutie. Of er iets met deze aangiftes worden gedaan is een ander verhaal.

Bij wie doet het probleem zich voor?

Het probleem doet zich voor bij jonge vrouwen en soms ook wel jongens. Deze laatste is echter niet in het vizier van de media en wordt daarom ook niet veel aandacht aan besteed. Waarom dit zo is, kan aan het feit liggen, dat meiden kwetsbaarder gezien worden dan jongens en dat het voorval bij gedwongen prostitutie bij meiden groter ligt dan jongens. Het doelgroep jonge meiden kan zich onderscheiden in verschillende groeperingen. Bij al deze verschillende groeperingen hebben de jongens zich gericht op de kwetsbaarheid van de jonge meiden. Met meiden met een licht verstandelijk handicap, is het makkelijker om hun te overtuigen. Ze proberen zich sterk te houden en niet te onderscheiden van andere meiden, hierdoor zijn eigenlijk kwetsbaarder. Een loverboy ziet dit in door haar in bepaalde vragen door heen te lokken. Wanneer hij merkt dat ze makkelijk in te palmen is, gaat hij tot het uiterste. Bij jonge meiden die uit een eercultuur komen, is het in eerste instantie moeilijk om hun te overtuigen om met ze in bed te gaan. Nadat ze deze stap bij hun hebben laten aanzetten is maar een kwestie van manipulatie en chantage. Meiden die uit de eercultuur komen durven hierdoor geen aangifte doen. Een ander doelgroep, die de laatste jaren in de handen van loverboys vallen, zijn de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Deze meiden hebben geen ondersteuning van familie of ouders en zijn dus afhankelijk van de asielzoekerscentra. De onwetendheid van de meiden worden gebruikt en hierdoor belanden ze vaak in de prostitutie. 

Wie definieert het probleem?

Meisjes die in aanraking zijn gekomen met loverboys zien in het begin vaak niet in dat ze met ‘verkeerde’ jongens te maken hebben. Om indruk op het meisje te maken verschijnt hij bijvoorbeeld in een mooie auto voor haar school, praat aardig tegen haar, koopt mooie spullen voor haar. Door de gevoeligheid van deze aandacht van deze meisjes krijgen zij een relatie. Vaak weten zij niet eens dat de jongen zich in een criminele omgeving begeeft of waar hij zich in het dagelijks leven mee bezig houdt. Tijdens de relatie probeert de loverboy het meisje over te halen seksueel contact met haar te hebben. Bij met name islamitische meisjes komt het voor dat de loverboy deze chanteert of bedreigt zodat zij geen weg terug meer kan vinden naar huis uit schaamte. Pas vanaf deze fase zien deze meisjes het probleem in. Het dwingen tot seksueel contact neemt toe. Ook wordt ze gedwongen of overgehaald om seksueel contact te hebben met de vrienden van de loverboy of wordt zij in een prostitutionele omgeving meegesleurd, zodat zij contact kan maken met dit soort werk. In deze fase wilt het meisje vaak terug maar wordt zij gechanteerd of bedreigd door de loverboy. Zij wordt nu echt gedwongen om als prostitué te werk te gaan. Indien zij dit niet wilt of in verdediging gaat zijn de bedreigingen groot en de gevolgen zullen haar alleen maar tegen werken. Omdat deze meisjes gehecht zijn geraakt aan de loverboy en hem zien als hun vriend willen zij hem niet zien als “pooier”. Het komt vaak voor dat zij deze jongens verdedigen tegenover de politie. Aan de ene kant zien zij het probleem vooral in de laatste fase in omdat zij, tegen hun wil in, de prostitutie in gaan. Aan de andere kant zien zij de loverboy als hun vriend en zijn zij aan hem gehecht. Hierdoor willen zij het probleem niet inzien en het dus melden zij dit niet bij de politie.

Bron: http://www.scharlakenkoord.nl/cms/content/view/28/51/

Wat is de aard van het probleem?

Loverboys versieren een meisje met als doel hun als prostitué voor hun te laten werken. Zoals hiervoor al is genoemd worden de meisjes stap voor stap richting de prostitutie gebracht. Vaak zijn deze meisjes jong en kwetsbaar. Vaak zijn het bepaalde soort meisjes waar de loverboy zich op richt. Deze meisjes zijn vaak in de puberteit, hebben vaak een licht verstandelijke handicap en zijn naïef, ze hebben soms traumatische ervaringen in het verleden gehad als seksueel misbruik/ mishandeling of hebben meerdere problemen naast elkaar (thuis situatie is slecht, gaan niet naar school). Omdat deze meisjes onzeker kunnen zijn door de omstandigheden die zich rond hun afspelen is bevestiging voor hun vaak hun zwakke plek. Een andere oorzaak waardoor meisjes slachtoffer van loverboys kunnen worden is omdat zij zich te snel binden aan een jongen. Ze nemen te snel beslissingen om bijvoorbeeld samen te wonen, zonder dat zij eigenlijk weten wie deze jongen is en wat voor werk hij doet. Ook hebben loverboys een bepaalde werkwijze hoe zij deze meisjes voor zich kunnen winnen. Als de loverboy seksueel contact heeft gehad met het meisje, verlengt hij de grenzen dat leidt tot seksueel contact hebben met andere vreemde mensen. (…)“Het meisje wordt gehersenspoeld en krijgt nieuwe opvattingen over zichzelf, relaties en normen en waarden. Ze kan steeds minder goed nadenken en vervalt in ‘slaafse gehoorzaamheid’.” (…)

Als deze meisjes eenmaal in dit wereldje van de loverboys zitten is het moeilijk voor hun om weer terug te gaan naar hun familie omdat zij bijvoorbeeld van huis weg zijn gelopen, of omdat ze al geen goede thuissituatie hadden. Bij islamitische meisjes is het vaak dat zij niet terug durven te gaan naar hun familie uit schaamte (seksueel contact voor het huwelijk).

Op : http://www.scharlakenkoord.nl/cms/content/view/83/74/

Bron: http://www.scharlakenkoord.nl/cms/content/view/27/50/

Hoe groot is het probleem?

In het stadsdeel Slotervaart van de gemeente Amsterdam blijken met name meisjes van Marokkaanse afkomst slachtoffer te zijn van loverboys. Er is nog geen echt bewijs, maar tot zover schijnen vijftien meisjes slachtoffer te zijn van de loverboys. Waarschijnlijk zullen er nog veel meer meisjes slachtoffer zijn. Het schijnt eigenlijk om dertig meisjes te gaan. Omdat de meeste van deze meisjes de loverboys verdedigen of omdat ze bang zijn voor de gevolgen als zij deze namen van deze loverboys geven, is dit nog geen zekere zaak om hoeveel meisjes het gaat. Het is erg moeilijk om deze loverboys te traceren. Dat maakt het probleem nog groter, hierdoor kunnen de loverboys verder gaan met hun zaken en zullen er nog meer meisjes slachtoffer worden.