blog placeholder

wereldbol

Een aantal jaren geleden kwam ik in contact met een spiriturele stroming die mij bijzonder aansprak. Ze noemen zichzelf lichtwerkers of ‘lightworkers’. In dit eerste artikel over lichtwerkers leg ik uit wat ik hieronder versta en wat hun levensvisie is.

Wat zijn lichtwerkers eigenlijk

Lichtwerkers streven allemaal naar het brengen van licht, liefde, harmonie en eenheid op aarde. Daarbij maken zij ook zelf hun eigen spirituele transformatieproces door. Ze ondersteunen hierbij de aarde die een vergelijkbaar proces doormaakt. Het feit dat er op dit moment zoveel opstanden en natuurrampen zijn zien zij als een teken van dit veranderingsproces.

Lichtwerkers erkennen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Als je wilt geloven dat er groene marsmannetjes op Venus leven dan is dat OK. Er is geen dogma waarin “de waarheid” wordt verkondigd, in plaats daarvan wordt iedereen in zijn waarde gelaten.

Er zijn echter wel een aantal ideeën waar de meeste lichtwerkers achter staan, maar die dus zeker geen verplichte kost zijn, integendeel. Er wordt altijd van je gevraagd je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en op zoek te gaan naar je eigen waarheid. Hieronder volgen enkele van die ideeën:

–          Wij zijn spirituele wezens die het leven ervaren in menselijke vorm

–          Wij zijn energie en energie kan nooit sterven, alleen van vorm veranderen. De dood is niet het einde maar een overgang naar de plek waar we vandaan komen, ook wel aangeduid met Thuis of “Home”. Veel lichtwerkers geloven dat na een levenservaring er nog andere levens kunnen volgen en geloven dus in het bestaan van reïncarnatie.

–          We zien ons zelf op deze wereld als afgescheiden van elkaar doordat we het leven ervaren in een veld van polariteit, maar in werkelijkheid zijn we allemaal met elkaar verbonden. Het begrip goed en slecht is een illusie van deze polariteit.

–          Hoewel lichtwerkers een voortrekkersrol hebben, zijn ze niet beter dan andere mensen. Iedereen gaat mee naar de nieuwe wereld met een hoger bewustzijn. Iedereen keert na zijn leven terug naar de bron, thuis, de hemel of hoe je het maar noemen wil, ook de mensen die zogenaamd ‘slecht’ zijn geweest, omdat dit zoals eerder genoemd slechts een illusie is.

–          Doordat polariteit een illusie is, is ook het idee van karma een illusie.

–          De mensheid maakt op dit moment een grote sprong in zijn evolutie, waarbij een hogere staat van bewustzijn bereikt wordt.

–          Elke menselijke ziel is een deel van het grotere goddelijke geheel. Als zodanig hebben wij ons zelf en het leven op aarde zelf gecreëerd als een ‘selffulfilling prophecy’. Dat wat je gelooft, creëer je zelf.