blog placeholder

De nieuwe tijd kan beschouwd worden als een tijdsperk/dimensie waar veranderingen in ons leefpatroon optreden. Deze veranderingen betreffen vooral het loslaten van beperkende emoties en algemeen geldende waarden en normen. Te denken aan de levenslessen uit onze jeugd die grotendeels ons handelswijze in de maatschappij bepaalt. Als extra voorbeeld kunt u denken aan het beëindigen van relaties, wisselen van baan, verhuizen etc. De nieuwe tijd staat dus in het teken van loslaten en openstaan voor vernieuwing.

Nu heeft u wellicht wel eens gehoord van Sterrenkinderen/volwassenen, Indigo’s, Licht kinderen/volwassenen, Kristalkinderen/volwassenen, Nieuwetijdskinderen/volwassenen en Hoog Sensitieve Personen. Al deze categorieën hebben met elkaar gemeen, dat het individuen zijn met gaven, talenten en speciale behoeften. In dit artikel wordt de categorie van de Kristallen belicht.

Om te beginnen gaan wij even terug in de geschiedenis van de Kristal voorgangers. De eerste Kristal generatie werd in de jaren ’50 en ’60 geboren en brachten met hun komst op de aarde, hoge vibraties met zich mee. Dit werd op deze wijze bewerkstelligt om het pad te effenen voor de hedendaagse Kristalkinderen/volwassenen. In de jaren ’70 en ’80 brachten zij een spirituele beweging op gang door onderwerpen te bespreken, waar velen destijds niets van afwisten. Uiteraard stuitte deze Kristalkinderen/volwassenen op weerstand uit hun omgeving, omdat zij niet altijd begrepen werden. Dit onbegrip kwam grotendeels voort uit angst voor het onbekende. Maar dit weerhield de Kristalmensen niet om te verkondigen wat volgens hun verkondigt moest worden, want begrijp goed dat deze wezens volharden in het geloof dat zij hier zijn gekomen met een missie. En deze missie is het verlichten van de wereld door via energieverschuiving, starre dogma’s te doorbreken met verhelderende nieuwe ideeën, die zij op een geheel unieke wijze uiten.

De kenmerken van de Kristalmensen in de nieuwe tijd

Kristalmensen hebben moeite om zich te aarden vanwege de polarisatie op aarde. Het goede versus het slechte geeft ze het gevoel dat ze door tweeën gedeeld worden, waardoor ze niet goed weten waar ze hun energie in moeten stoppen. Ze zijn zeer fijngevoelig voor sferen en beschikken over een sterk ontwikkelt empatisch vermogen.

Alle kenmerken op een rij (let op, deze kenmerken zijn niet bij alle Kristalmensen van toepassing, het verschilt per individu).

 o Hoogst intuïtief en psychisch begaafd.

 o Zeer empatisch, tot op het niveau van energetisch werkvoor de planeet.

 o Rustig en teruggetrokken, kunnen ook erg verlegen zijn.

 o Trekken zich terug wanneer ze zich bedreigd voelt, kan lijden tot autisme bij jonge kinderen.

 o Erg muzikaal, of artistiek getalenteerd.

 o Kunnen dikwijls engelen, geestwezens zien en ermee communiceren.

 o Kunnen worden geboren met herinneringen aan ‘gene zijde’.Vredig en       vredelievend, niet argumentatief, zich terugtrekkend bij confrontaties. Ervaren de wereld als verwarrend, intimiderend, luid en grof.

 o Sensitief voor energieveranderingen en kunnen er erg door ondersteboven raken.

 o Kunnen allergisch zijn voor een reeks van dingen, met name voedsel en chemicaliën.

 o Isoleren zichzelf sociaal omdat ze het moeilijk vinden om samen te zijn met mensen.

 o Brengen de veranderingen rustig binnen, niet zo opmerkelijk als de Indigo’s.

 o Hebben een sterke behoefte aan liefde, begrip en acceptatie.

 o Extreem gevoelig voor alles in hun omgeving – geluid, kleuren, negatieve emoties in anderen, geuren, voedsel, chemicaliën, vervuilers, het “gevoel” van kleding, geweld en pijn van anderen, groepsbewustzijn, elektromagnetische frequenties, zonne-explosies.

 o Zo gevoelig dat ze zeer kwetsbaar zijn, zeer krachtig vanwege hun intense kwetsbaarheid.

 o Ze moeten tijd voor zichzelf hebben, ze doen het niet goed in groepen aangezien weinig anderen hun behoefte aan eenzaamheid, balans, verjonging en diepe rust begrijpen.

 o Ze hebben een dagelijks samenzijn met de natuur en de elementen nodig. De Geest van de Natuur zal ze helpen om in evenwicht te blijven en alle disharmonieuze energieën, die hun zo sterk raken, te verwijderen.

 o Ze begrijpen “des mensen onmenselijkheid tegen mensen”, oorlog, hebzucht etc. gewoonweg niet. Ze kunnen zich makkelijk totaal overweldigd voelen door dit alles.

 o Ze zullen zichzelf terugtrekken, loskoppelen en beschermen wanneer het leven te intens wordt, wanneer ze getraumatiseerd zijn of wanneer ze zien en voelen dat anderen getraumatiseerd zijn.

 o Het Kristalkind weet dathet de enige echte Liefde is

 o Als een Kristalkind naar je kijkt, voelt het alsof je ziel wordt binnengedrongen.

 o Ze hebben echt weinig traditionele opvoeding nodig aangezien ze zachtaardig en wijs zijn, en ze in staat zullen zijn om je te vertellen wat ze nodig hebben, wat goed voor ze is en wat niet goed voor ze is.

 o Ze zullen vaak menigten of winkelcentra mijden. Teveel verschillende energieën.

 o Ze voelen een diepe liefde voor kinderen en dieren. Ze hebben een opmerkelijke manier om verbinding te maken met alle wezens.

 o Water is erg goed voor ze om ze te reinigen en te kalmeren – baden, douches, watervallen, fonteinen, spelen in water en zand.

 o Ze hebben comfortabele kleding nodig, naar hun keuze van natuurlijke vezels en kleuren.

 o Ze hebben veel puur water nodig en vaak prefereren ze vers organisch voedsel.

 o Voordat ze geboren worden hebben ze vaak hun ouders al verteld hoe ze heten en andere vormen van directe communicatie met ze gehad.

 o Wonderen en magie gebeuren in hun aanwezigheid – geld verschijnt, dieren zoeken ze uit, baby’s lachen naar ze en genezingen vinden op natuurlijke wijze plaats.

 o Ze zijn dusdanig empathisch dat ze weten wat een vreemde in de straat voelt.

 o Ze zijn bang voor intimiteit omdat ze zich zo makkelijk binnengedrongen voelen, niet gerespecteerd. Ze zijn liever alleen dan dat er geen rekening wordt gehouden met hun “persoonlijke lichaamsruimte”. Ze kunnen ook romantische relaties vermijden, uit angst om de ander pijn te doen als de relatie eindigt.

 o Er is een onschuld, een argeloosheid, een puurheid vanwege de afwezigheid van ego bij de Kristalkinderen.

 o Het kan zijn dat ze hulp nodig hebben bij het leren gronden van hun energie middels lichamelijke activiteit, natuur, sport, oosterse vechtsporten, yoga of dans.

 o Het kan zijn dat ze elektrische apparatuur, radio’s, televisies en computers ontregelen.

 o Ze laten niet snel hun emoties zien uit angst dat ze die niet meer in de hand houden en controle verliezen, dus ze kunnen saai of zonder passie lijken.

 o Ze kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat iemand sterft of zich bezeert of zelfs voor het feit dat iemand vecht.

 o Ze kunnen periodes doormaken van diepe depressie (en hebben die waarschijnlijk al gehad).

 o Ze reageren goed op lichaamswerk, massage en energiewerk door iemand die als henzelf gebalanceerd is. Massage en cranio- sacraaltherapie kunnen cruciaal zijn om hun lichamen gezond en vrij van pijn te houden.

 o Ze zullen vaak een hoog metabolisme hebben en van nature vegetariër zijn.

 o Het zijn slimme “Totaal Overzicht Individuen” met een instinctief begrip van de spirituele wetten van hoe het allemaal werkt.

 o Ze hebben een duidelijke verbinding met hun Hoger Zelf, en maken van nature contact met hun hoogste leiding. Juist hierdoor kennen ze de waarheid van spirituele Eenheid.

 o Het zijn natuurlijke genezers en vredestichters.

 o Ze zijn multi-getalenteerd.

 o Ze zijn in staat om bot en weefsel te regenereren. Waar de meeste van ons langzaam worden opgewaardeerd – opklimmend naar de Kristalenergie, is het bij hun reeds in hun DNA aanwezig.

 o Ze kunnen een persoon van weinig woorden zijn, maar iedereen luistert als ze zachtjes hun wijsheid met nederigheid uitdragen.

 o Ze zullen echter geen ongevraagd advies geven en ze zullen zich nooit ergens mee bemoeien.