blog placeholder

Dankzij de wetenschap kunnen we de werkelijkheid om ons heen steeds beter verklaren. Iedereen die kennis heeft van deze wetenschappelijke verklaringen is bevrijdt van het juk van de gevestigde geloof ordes. Deze bevrijding geeft hen de kans om zelf een verklaring te geven aan het hoe en waarom van het leven. Deze vrijheid is echter voor veel mensen moeilijk te dragen want hoe vind je de waarheid over de werkelijkheid? 

Wetenschap:
Ik heb nooit op de universiteit gezeten maar toch kan ik dankzij de wetenschap de werkelijkheid om mij heen steeds beter verklaren. De wetenschap is namelijk niet alleen een activiteit die bedreven wordt op de universiteit maar het is, zoals het woord ook letterlijk zegt, alles wat je weet. Ik ben nu 51 en ik kan me nog goed herinneren dat ik toen ik 9 jaar was al genoeg wist om, voor mijzelf, wetenschappelijk te kunnen onderbouwen dat de God van Israël, zoals ons toen nog tijdens de catechese les werd geleerd, niet bestond. De meeste van mijn klasgenoten namen echter toen nog aan dat, zoals ze verteld werd tijdens de catechese les, hun leven bepaald werd door de God van Israël. Dit kwam volgens mij doordat hun wetenschappelijke niveau nog te laag was.

Wat is de werkelijkheid:
Uit het bovenstaande blijkt dat je wetenschappelijke niveau bepalend is voor hoe jouw werkelijkheid er uit ziet. Om dit te verduidelijken geef ik als voorbeeld de aarde. Voor de één is de aarde een klomp steen met een grote plas water en voor de ander is de aarde slechts een idee. Het grappige is dat zowel de mensen die denken dat de aarde een klomp steen met een grote plas water is als de mensen die denken dat de aarde slechts een idee is gelijk hebben. Voor ieder mens is de aarde namelijk wat hij denkt dat het is omdat ieders werkelijkheid bestaat uit wat hij denkt dat het is.

Wat bepaalt de werkelijkheid:
De werkelijkheid van ieder persoon is dus anders. Ieders persoonlijke werkelijkheid wordt bepaald door wat hij weet oftewel zijn wetenschap. Bij iedere nieuwe verworven kennis bepaal je zelf wat je daar wel of niet van gelooft. Iedere keer als je iets leert verandert dus je werkelijkheid.

Alledaags voorbeeld:
Zoals ik laatst ook al aangaf (zie: een-prima-sony-televisie-voor-maar-5-euro ) is de televisie een mooi alledaags voorbeeld waar je aan kunt zien dat je werkelijkheid in je hoofd verandert als je meer weet. Toen iedereen nog een televisie toestel met een beeldbuis diameter van zo’n 51 cm had werd deze als een mooi groot televisie toestel ervaren. Doordat je tegenwoordig echter bij steeds meer mensen een heel groot televisie toestel met een diameter van 100 cm of meer ziet merk je bij thuiskomst dat je televisie toestel met een diameter van 72 cm, die je bij aanschaf nog als een bijzonder mooi groot televisie toestel ervaarde, nu opeens klein is. Oftewel, omdat je nu weet dat steeds meer mensen een heel groot televisie toestel met een diameter van 100 cm of meer is jouw televisie toestel in jouw werkelijkheid klein geworden.