blog placeholder

Er zijn in Nederland veel kinderen gediagnostiseerd met de gedragsstoornis ODD of 'hangen' daar tegen aan. In dit artikel vertel ik over de gedragsstoornis ODD, welk gedrag typerend is voor het kind en wat je als ouder kunt doen om zo goed mogelijk met het probleem om te gaan. De gedragsstoornis van één kind is namelijk een belasting om het hele gezin, ouders, broer(s), zus(sen). Als ouders leren om met het kind om te gaan en hierdoor het gedrag in perken kunnen houden, is daarmee het hele gezin geholpen.

Dit artikel wordt geschreven door een ouder van een kind met de gedragsstoornis ODD, die nog niet vastgesteld kan worden. Hij komt namelijk één symptoom te kort. Omdat het wachten op hulp nog lang mocht duren, zijn wij zelf op zoek gegaan op internet om uit te zoeken hoe om te gaan met onze zoon. En dankzij internet hebben wij voldoende handvaten gekregen om op een juiste manier met onze zoon om te gaan én weer wat rust te creeeren in ons huis.

 

Wat is ODD:

ODD is de afkorting van de engelse term Oppositionel Defiant Disorder. In het Nederlands noemen wij ODD oppositioneel opstandig gedrag.

Kinderen met ODD hebben een aantal duidelijke eigenschappen/kenmerken, namelijk;

– vaak boos/kwaad

– spreekt een volwassene tegen

– weigert regels van volwassenen te volgen

– vaak lichtgeraakt of geirriteerd

– vaak haatdragend

– heeft vaak driftbuien

– irriteert vaak andere mensen met opzet

– legt de schuld van zijn/haar fouten bij anderen

Als een kind vier van deze symptomen laat zien, deze minstens 6 maand voorkomen en niet passen bij het gedrag van het leeftijd van uw kind, dan spreekt met van gedragsstoornis ODD.

Wanneer er minder symptomen zijn, maar het gedrag wel erg veel nadruk legt op het gezin, kun je ook een hulpvraag indienen via je huisarts, omdat elk gedrag wat stoort en waarmee je als ouder niet om kunt gaan, opgelost moet worden.

ODD wordt vaak vergeleken met ADHD, het verschil tussen deze twee stoornissen is dat ODD agressief gedrag is én ADHD impulsief gedrag. Hierdoor wordt wel vaak rekening gehouden met beide stoornissen als u een hulpvraag indient.

Vaak heeft een kind met ODD ook leerproblemen, taalproblemen, angsstoornis, ADHD, problemen met het gebruiken of herkennen van taal, depressiviteit.

Aanpak van het probleem:

BIj jonge kinderen wordt er vaak gekozen voor een opvoedingscursus voor de ouders. De ouders krijgen hiermee een cursus hoe om te gaan met een kind met ODD. Het meeste werk wordt dus vooral van ouders vereist. Voordeel hiervan is dat het verloop vooral van u, als ouders, afhangt en voorkomt dat u misschien teveel van uw kind vraagt.

In deze trainingen wordt u geleerd hoe u straf moet geven of juist belonen. Dit gaat volgens drie verschillende methodes, namelijk:

home-token : voor goed gedrag krijgt het kind punten en bij een afgesproken hoeveelheid punten wordt er iets leuks gedaan

response cost : punten bij goed gedrag, maar deze worden afgetrokken bij slecht gedrag

time out : op een aangewezen rustige plek in huis het kind na stout gedrag hierover laten nadenken

Er is in sommige gevallen ook een mogelijkheid tot medicatie over te gaan, maar dit gebeurd meestal alleen als er ook sprake is van een ander gedragsstoornis, zoals ADHD.

Als ouders kun je zelf al een hoop doen, namelijk:

je kind duidelijk maken dat je bepaald gedrag niet wilt zien, hierbij verteld hoe je het wel wilt zien

concentreer je vooral op de positieve dingen die je kind doet

laat je kind verantwoordelijk zijn voor zijn gedrag

laat je kind zien wat zijn gedrag doet met anderen, leer hem hier in te verplaatsen door hem te confronteren

Een kind met ODD kan zijn emoties niet goed regelen, hierbij kan een ouder helpen door zijn gedachten te herstructureren. Een kind met ODD denkt nl als je om hem lacht, dat je hem uitlacht. Dit kun je je kind uitleggen zodat zij leren hiermee om te gaan.

Als moeder van een zoon van 4 jaar, die dit gedrag vertoont kan ik u enkel vertellen dat het gedrag geen overhand mag nemen in het huis. Vooral als er meer kinderen zijn die hun aandacht vragen, maar dit missen door een kind met een gedragsstoornis, is het belangrijk dat u hulp zoekt. Andere kinderen kunnen namelijk zien dat het negatieve gedrag beloon wordt door aandacht én ook negatief aandacht gaan vragen.

WIj hebben maandenlang ons afgevraagd wat wij fout deden, wat ons kind mankeerder. Dankzij lezen over ODD en samen gaan zitten en praten over het probleem die wij ondervinden, hebben wij een andere levenstijl, opvoedstijl aangeleerd, waardoor onze zoon nu een lieve jongen is met af en toe een agressiefe of egoistische uitval. Hij leert zich aanpassen en wij leren ons aanpassen aan zijn behoeftes.

Het aanleren van een nieuwe opvoedstijl is erg moeilijk omdat het anders is dan gewend, maar uiteindelijk wordt het harde werken beloond.