blog placeholder

Als er een ongeluk of een accident is gebeurt moet je zelf eerst beheerst en rustig zijn. Als je paniekerig bent zet dat zich over naar de slachtoffers. Beoordeel de situatie. Wat is er gebeurt wat heeft de persoon voor. Dat is ook het moment wanneer je de hulpdiensten opbelt. Je vermeldt wie je bent, waar je bent, hoeveel slachtoffers er zijn, hoe oud ze zijn en in welke toestand ze verkeren. Probeer rustig te zijn en duidelijk te spreken als je de hulpdiensten belt. Het eerste wat je doet is de benen van het slachtoffer hoger leggen dit verbeterd de toevoer naar de hersenen. 

Veweider ook voorwerpen die zich rond de nek bevinden zoals sjaals of halskettingen. Laat niet te veel mensen bij het slachtoffer komen zeg dat ze afstand moeten houden. Houd het slachtoffer warm na een hevig ongeval kan hij snel onderkoelen. Geef hem desnoods iets warm te drinken. Let op alleen drinken geven als het slachtoffer bij bewustzijn is, anders kan dit tot verstikking leiden. De laatste stap is het slachtoffer gerust stellen. Zeg dat alles goed komt en dat er hulp op komst is, dit werkt psychisch. Ook al ziet het er zeer ernstig uit en schat je zijn overlevingskansen niet hoog in, stel hem gerust. Dit moet je doen wanneer je slachtoffer bij bewustzijn is maar als hij bewusteloos ligt moet je een heel andere procedure volgen. Eerst meet je de hartslag van het slachtoffer. je zoekt de adamsappel en gaat ietsje opzij tot onder de kaak. Duw zachtjes met je wijsvinger en middelvinger en tel de slagen.

Hartslagen tellen doe je zo:

Tel de hartslagen gedurende 15 sec. dan vermenigvuldig je dat met 4 voor de slagen per minuut. Over het algemeen is een hartslag van minder dan 60 of meer dan 100 per minuut reden tot ongerustheid. Dan begin je te reanimeren. kantel het hoofd rustig naar achter en til de kin op. Luister of hij ademt en controleer zijn hartslag ( zie hierboven). Kijk of de luchtwegen vrij zijn en knijp zijn neusgaten dicht. Blaas lucht in het slachtoffer ( 2 maal). druk vervolgens de borstkas in (30 maal). Blijf dit herhalen totdat er hulp aanwezig is. Als je bemerkt dat iemand aan het stikken is moet je de Heimlichgreep toepassen. Beoordeel de situatie en bel de hulpdiensten, ga vervolgens anchter het slachtoffer staan en zet je vuist onder haar ribbben. Ten slotte leg je je andere hand op je vuist en trek hem met een ruk naar je toe ( 5 maal); ga door tot er hulp is.