blog placeholder

Wat is faalangst?

Faalangst is de angst die kinderen en volwassenen kunnen hebben als zij bang zijn dat zij de hen (al dan niet door zichzelf) opgedragen taken niet succesvol kunnen uitvoeren. Oftewel, de angst om te mislukken. Op zich heeft iedereen wel eens min of meer last van deze angst. Men spreekt echter pas van faalangst als deze angst niet gegrond is en niet in verhouding staat tot de gestelde taak of opdracht, steeds weer terugkeert bij dezelfde soort taken en de persoon in kwestie zodanig belemmert dat deze door de faalangst zichzelf als het ware blokkeert.  Ook kunnen lichamelijke klachten ontstaan zoals warme of koude handen, zweten, droge lippen, slapeloosheid,  buikpijn en trillen of bibberen.  Een verhoogde ademhaling kan leiden tot benauwdheid en in sommige gevallen tot hyperventilatie.

 

Vicieuze cirkel

Doordat iemand met faalangst niet meer helder en rustig kan nadenken kan hij de taak niet meer goed uitvoeren waardoor de persoon in kwestie in zijn gevoel bevestigd wordt (‘Zie je wel, ik kan dat niet’). Een volgende keer dat een zelfde soort taak of opdracht uitgevoerd moet worden zal de faalangst alleen maar toegenomen zijn.  Op deze manier zit iemand met faalangst vaak in een vicieuze cirkel.

Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Faalangst

 

Soorten faalangst

We zien faalangst optreden bij kinderen op school als zij bijvoorbeeld een toets moeten maken. Er is dan sprake van een cognitieve faalangst. Ook op sportclubs, muziekuitvoeringen en andere gelegenheden waarbij kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten  ‘presteren ’kan faalangst optreden. Sporters kunnen vlak voor een wedstrijd last krijgen van motorische faalangst. Volwassenen kunnen ermee te maken hebben in hun werk, maar bijvoorbeeld ook in relaties. In het laatste geval spreken we van een sociale faalangst.

 

Behandelen van faalangst:

  • negatief zelfbeeld aanpassen. In veel gevallen speelt bij faalangst een negatief zelfbeeld een rol. Om van de faalangst af te komen is het belangrijk dat dit zelfbeeld aangepast wordt en realistischer wordt. Succeservaringen kunnen hiertoe bijdragen. Daarom is het goed als iemand met faalangst taken of opdrachten moet doen die haalbaar zijn. Dit kunnen ook compleet nieuwe taken zijn en/of een nieuwe hobby. Iemands zelfbeeld kan enorm groeien doordat hij of zij opeens succesvol blijkt te zijn in bijvoorbeeld een bepaalde sport.  Ook het zelf laten benoemen en ervaren  van zijn of haar sterke kanten kan ertoe leiden dat een positiever zelfbeeld ontstaat. Hierin de bevestiging krijgen van anderen is ook belangrijk.
  • Leren relativeren. Het leren inzien dat de wereld niet vergaat als het een keertje tegenzit  heeft wat meer tijd nodig. Want een persoon met faalangst denkt dat hij met een mislukte uitvoering van een bepaalde taak ook zelf mislukt is. Daarom is het belangrijk dat iemand met faalangst leert om de taak of opdracht los te zien van zichzelf. Voor ieder mens is het belangrijk dat hij voelt dat hij waardering, liefde en respect krijgt om wie hij of zij is en niet op grond van zijn of haar resultaten. Daarom is het belangrijk dat ouders dit uitspreken naar hun kindere
  • Ontspannings- en visualisatieoefeningen. In veel gevallen zullen bij de behandeling van mensen en kinderen met faalangst oefeningen worden gegeven om te leren ontspannen, waaronder ook ademhalingsoefeningen. Ontspanning kan ook bereikt worden doordat alle informatie die door het hoofd spookt van het kind of de volwassene met faalangst geordend wordt. Dit kan soms door visualisatie-oefeningen waardoor men leert de juiste informatie op de goede plek te bewaren en alleen indien nodig weer tevoorschijn te halen.