blog placeholder

In 1887 wilde een schoolmeester de vaardigheden van zijn studenten weten. Hij bedacht een test waarin de studenten een cijferreeks hoorden en deze daarna moesten herhalen. De cijferreeks werd steeds langer en wordt in deze tijd ook wel ‘digit span’  genoemd. Deze digit span komt nog in verschillende intelligentie testen voor en alhoewel er al is aangetoond dat het niet echt intelligentie meet, heeft het alles te maken met het korte termijn geheugen.

Het korte termijn geheugen                                                                                                                                             De meeste reacties die worden op geroepen na het horen van korte termijn geheugen zijn reacties als het herinneren van de afgelopen dagen, of het herinneren van gezichten. Daarnaast denken ook veel mensen dat dit geheugen slechter wordt naarmate we ouder worden of wanneer we een ziekte krijgen. Dit zijn echter problemen voor het lange termijn geheugen, waar ik in een ander artikel op terug kom.

Het korte termijn geheugen echter slaat dingen tijdelijk op, maar manipuleert het ook zodat wij complexe activiteiten kunnen uitvoeren zoals nadenken, leren en begrijpen.

Digit span                                                                                                                                                                        Zoals in de inleiding al duidelijk werd gemaakt, is de digit span een belangrijke test om het korte termijn geheugen te testen. Het meest bekende feit over deze digit span is dat het 6 tot 7 digit inhoudt voor de meeste mensen. Wij kunnen dus  van een lijst met woorden, meestal 6 tot 7 woorden herhalen. Voor sommige mensen zullen dit er bijvoorbeeld 4 zijn en voor anderen weer 9. Dit ligt echter aan verschillende factoren. Zou ik bijvoorbeeld een lijst met woorden aan jullie voorlezen in het Spaans, is de kans veel kleiner dat jullie gemiddeld 6 woorden kunnen herhalen. Zou ik echter een lijst met woorden voorlezen die alleen maar gaan over hetzelfde onderwerp in plaats van los op elkaar staande woorden, dan zouden jullie waarschijnlijk in staat zijn om veel meer woorden te herinneren. Een leuk feitje is ook dat bij de meeste mensen het eerste en het laatste woord meestal wordt herinnerd.

Visuele en ruimtelijke geheugen                                                                                                                                                      Denk eens in dat je in een kamer bent en plotseling gaat het licht uit, ben je dan in staat om de deur te vinden? Wanneer er bijvoorbeeld lucifers en een kaars voor je lagen op een tafel, zou je dan in staat zijn om je dat te herinneren? Dit zijn vragen die te maken hebben met het visuele en het ruimtelijke geheugen. Er is gebleken dat het geheugen voor ruimtelijke locaties wordt vergeten wanneer de tijd doortikt, maar dat het geheugen voor objecten niet wordt vergeten. Hoe langer je dus in de donkere kamer bent, hoe langer het zal duren voordat je in staat bent om de deur te vinden. Je zou echter geen probleem hebben om te herinneren dat er voor je op tafel een kaars ligt en lucifers. Het is echter gebleken dat we in staat zijn om maar tot 4 objecten te onthouden in het korte termijn geheugen.

In het volgend artikel zal ik dieper ingaan op het lange termijn geheugen.