blog placeholder

Trouw-zijn en trouw blijven is een door iedereen gewaardeerde levenshouding. Toch is er vandaag de dag een heleboel ontrouw in de wereld. Ontrouw die mensen stuk maakt en relaties kapot. Tegenwoordig wordt ontrouw zelfs in de hand gewerkt en aangemoedigd door middel van o.a. TV en Internet.

De Bijbel spreekt radicaal tegen deze boodschap in en stelt Gods trouw als de basis voor de rest van ons leven en zelfs ver voorbij dat. Ontdek Gods trouw: Hij is de enige écht Betrouwbare!

Een standvastig vertrouwen | Hos. 1:1-2:3

Hosea is een bekend voorbeeld van hoe God soms op radicale wijze geestelijke waarheden duidelijk wil maken aan zijn volk (andere voorbeelden: Ez. 4:1-17; Jer. 16:1-9). Hosea moet een hoer trouwen om de ontrouw van Israël aan de kaak te stellen. Het volk moet haar eigen ontrouw weerspiegelt zien in de ontrouw van Gomer, de hoer. Toch is er hoop, dit wordt duidelijk uit de eerste drie verzen van hoofdstuk twee. Ondanks de blijvende ontrouw van Israël is er hoop en deze bestaat dankzij de trouw van God. We zullen zien hoe Gods trouw gekenmerkt wordt door standvastigheid en dat deze via Christus loopt en dan zal blijken dat God, onze God, te vertrouwen is.

 

Ontrouw | Hos. 2:4-15; 3:1-4:19

God wil geen ontrouw, of zoals Hos. 4:1 duidelijk maakt: God voert een geding tegen ontrouwen, Hij wil het uitbannen. Waarom handelt God zo? De reden vinden we in Hos. 4:6: ontrouw zorgt voor ondergang. Ontrouw in je leven is een vorm van verwaarlozing: ten eerste van God en ten tweede van jezelf. God komt in actie wanneer er ontrouw is in je leven. Dit zien we terugkomen in de tweede opdracht die Hosea krijgt van God: zijn tweede huwelijk met een overspelige (Hos. 3). Dit laat zien dat God het verlangen van zijn volk (van jou) wil terugwinnen. Om dit te bewerkstelligen ontrekt Hij Zich zodat duidelijk wordt wat het is zonder Hem. Dit verlangen naar Hem is een gave van Hemzelf. God wil je verlangen naar Hem geven omdat het a) ook zijn verlangen is dat er naar Hem verlangt wordt en b) omdat Hij Zelf ook naar jou verlangt. Lees Hos. 2:16-25 en ontdek deze twee verlangens.

 

Vertrouw en vind Christus | Hos. 6:1-3; Ps. 85, 86

In de gelezen gedeelten klinkt een pleiten op God trouw. Dit mag ook ons gebed zijn, we mogen namelijk weten dat God trouw is. We mogen gehoor geven aan het verlangen naar Hem dat God in ons hart wil leggen. Pleit jij wel eens op Gods trouw? Dát God betrouwbaar is laat Hij het beste zien in Christus. Hos. 6:2 spreekt hier al profetisch over. In Christus is God trouw aan alles wat Hij beloofd heeft (II Kor. 1:19,20). God stelt ook een voorbeeld in de Persoon van Christus, Hij laat zien wat trouw-zijn nu werkelijk is (Fil.2:8; Hebr. 2:13a). Daarin ligt een oproep aan de gelovige om zich ook trouw op te stellen, net zoals God, net zoals Jezus (vgl. Opb. 2:10). Geef jij gehoor aan deze oproep? Want wanneer je gehoor geeft zal God je steunen en je trouw zijn, ja, je genezen van jouw ontrouw (Hos. 14:9).

 

Trouw in de natuur | Gen 1,2; Jes. 35, Ps. 19

God toont zijn trouw volmaakt in Jezus Christus. Toch is daarmee niet alles gezegd, er zijn meer manieren waarop God zijn trouw toont. God bewijst zijn trouw iedere dag weer door alles te laten werken zoals het hoort. De zon komt altijd weer op, de zwaartekracht werkt steeds en elke natuurconstante blijft ook daadwerkelijk constant. Het werk van Gods handen blijft de boodschap geven: God houdt zijn schepping in stand! De wetenschap kan niet verklaren waarom sommige zaken zijn en blijven zoals ze zijn, ze kan slechts constateren dát het zo is. Deze instandhouding van de schepping, deze trouw van God, komt bijzonder naar voren in Ps. 104. Let op vers 29 en 30: het woordje ‘adem’, komt van het Hebreeuwse roeach wat een metafoor is voor Gods Geest. Gods Geest is de drijvende kracht achter de schepping (vgl. Jes. 42:5). Sta je hier wel eens bij stil?

Blijvende trouw | Ez. 16

Het gelezen tekstgedeelte lijkt in veel opzichten sterk op de centrale tekst van deze bijbelstudie (Hos.1:1-2:3) en is wellicht op sommige momenten zelfs nog wat sterker in het uitdrukken van (vooral) de ontrouw van de mens. Dit maakt de ‘toch’ van vers 53 nóg meer bijzonder en laat God zien in zijn trouw, de trouw aan zijn belofte(s).

Terugkijkend op de bijbelstudie zijn de woorden van de apostel Paulus misschien nu wel het meest op hun plaats:

‘Deze boodschap is betrouwbaar:
Als wij met hem gestorven zijn,
zullen we ook met hem leven;
als wij volharden,
zullen we ook met hem heersen;
als wij hem verloochenen,
zal hij ons ook verloochenen;
als wij hem ontrouw zijn,
blijft hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan hij niet.’

Verwerking

Ga voor jezelf na in hoeverre je op God vertrouwt, dat wil zeggen: in hoeverre je God betrouwbaar acht. Hoe laat God zijn trouw zien aan jou?

Herken jij je in het gedrag van Israël (het gedrag van Gomer)? Is er ontrouw aan God in je leven? Merk je een verlangen van en naar God?

Leg de volgende teksten eens naast elkaar: Hos. 5:2; Klaagl. 3:55; Zach.9:11.

II Tim. 2:11-13 Bestudeer deze tekst en maak hem je eigen. Wat wordt hier bedoeld? Wat is het verschil tussen ontrouw en verloochening? Wat heeft dit praktisch voor gevolgen? Wat kunnen we leren uit Hos.6:6?

Lees eerst Jer. 33:25-26 en neem de tijd om onder de indruk te komen van Gods trouw in de schepping, tijdens het bestuderen van de schepping of gewoon tijdens een stukje fietsen of wandelen.