blog placeholder

Domestic Violence of terwijl Intimate Partner Violence – Intiem Partner Geweld is een Patroon Van Gedragingen die Geweld of ander dergelijk Misbruik geeft aan die ander persoon binnen een Huwlijk of een Huiselijke Omgeving als Inwonen bij Familie of Samenwonen of Getrouwd. Intieme Partner Geweld – Intimate Partner Violence IPV is het Geweld door een Echtgenoot of Partner in een Intieme Verhouding ten opzichte van de ander de Echtgenoot of Partner. Huiselijk Geweld kan ook plaatsvinden door Kinderen in de richting van één van de Ouders en de andere Broers en Zusters.

                           After Domestic Violence

Domestic Violence kent een aantal verschillende vormen als Fysiek, Verbaal, Emotioneel, Economische, Religieuze en Seksueel Misbruik. Dit kan weer variëren van Subtiele, Dwingende Vormen als Verkrachting Binnen Het Legale Huwlijk en tot Gewelddadige Fysieke Mishandeling als Genitale Verminking en Zuur Op Het Huid Plaatsen dit resulteert in Verminking of zelfs de Dood. Domestic Moorden zijn Steniging, Bruid Branden, Eerwraak en Bruidsschat Doden. Meestal refereert Domestic Abuse binnen een Stel – Paar Relatie als Huwlijk of Samenwonen, maar het Stel – Paar hoeft niet Samen Onder Hetzelfde Dak te wonen om te kunnen worden beschouwd als een Domestic Violence Situatie.

In sommige Landen met name wanneer er daadwerkelijk Domestic Violence Mishandelingen zijn als Vrouw Beating wordt dit gezien door de meerderheid van de bevolking als Justified en kan dit worden vastgelegd in de Wet. Beide Partners kunnen ook deelnemen aan Misbruik of Gewelddadig Gedrag of het Slachtoffer kan Handelen Uit Zelfverdediging of Vergelding.

Het is algemeen aangenomen dat Domestic Violence tegen Mannen het vaakst gemeld wordt als gevolg van het falen binnen de Sociale Normen en Druk tegen dergelijke Rapportages, die vaak geconfronteerd wordt met Sociale Stigma over hun vermeende gebrek aan Machismo en andere vernederingen van hun Mannelijkheid.

Domestic Violence kent verschillende vormen met inbegrip van Fysieke Agressie en Geweld als Slaan, Schoppen, Bijten, Duwen, Trekken, Straatverbod, Slapping, Het Gooien Van Voorwerpen, Battery of Bedreigingen daarvan, Seksueel Misbruik, Regelen, Domineren, Intimidatie, Stalking, Passief / Covert Abuse als Verwaarlozing en Economische Ontberingen. Het kan ook betekenen Bedreiging, Criminele Dwang, Ontvoering, Onwettige Opsluiting, Schenden en Intimidatie.

 

European Parliament

In 2006 beschrijft een studie van The United Natiions dat Marital Rape – Verkrachting Binnen Het Legale Huwlijk een Strafbaar Feit is in ten minste 104 Landen. Eenmaal op grote schaal goedmakend of genegeerd door de Wet en de Samenleving is Verkrachting binnen het Huwlijk Verworpen Als Strafbaar Feit door het Legale – Geregistreerde Huwlijk en is deze aanklacht automatisch verworpen door Internationale Verdragen en wordt langzaam ge-criminaliseerd. De Landen die ervoor kiezen om de Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence – het Tegengaan en Be-vechten van Geweld tegen vrouwen en Domestic Violence, het eerste Juridisch Bindend Instrument in Europa op het gebied van Geweld Tégen Vrouwen, zijn gebonden aan de bepalingen om ervoor te zorgen dat niet vrijwillige seksuele handelingen gepleegd tegen een echtgenoot en of partner illegaal zijn. Het Verdrag is in werking getreden in Augustus 2014.

 

Waar Verkrachting Legaal is – Sex Binnen Het Huwliijk of anderzins niet vervolgd wordt onderwezen, dat Seks Met De Echtgenoot In Een Huwlijk Legaal Is en hun Absolute Plicht is, dat dit recht van de echtgenoot niet geweigerd mag worden en dat het beschouwd is als het Recht Van De Man om dit met Geweld Te Nemen als een Noodzakelijk Biologische Feit.

Michael P. Johnson stelt dat er vier belangrijke types van Intimate Partner Violence (Johnson’s Typology) bestaan. Onderscheid wordt gemaakt tussen de soorten van geweld, motieven van daders en de sociale en culturele context op basis van patronen in tal van incidenten en motieven van de dader.

Vormen van geweld indentificeerd door Johnson zijn;

– Algemeen Couple Violence CVV is niet aangesloten op de Algemene Controle Gedrag, maar ontstaat in een enkel argument waar één of beide partners fysiek uithalen naar de ander.

– Intimate Terrorism IT kan ook gaan om emotionele en psychologische mishandeling. Intieme Terrorisme is één element in een algemeen patroon van controle door één partner via de andere. Intieme Terrorisme is meer waarschijnlijk het escaleren in de tijd, niet waarschijnlijk wederzijds en heeft meer kans om ernstig letsel te geven. IT Batterers include twee types: Over het algemeen gewelddadig en a-sociaal en dysphoric borderline. Het eerste type omvat mensen met algemene psychopathische en gewelddadige neigingen. Het tweede type zijn mensen die emotioneel afhankelijk zijn van de relatie.

– Gewelddadig Verzet VR wordt soms gezien als zelfverdediging en is geweld van de slachtoffer tegen hun gewelddadige partners.

– Wederzijdze Gewelddadige  Controle MVC is een zeldzame vorm van partner geweld die optreedt wanneer beide partners werken in een gewelddadige wijze strijden voor de controle.

Incidenten van DV zijn vaak onder gemeld aan de betreffende authoriteiten. Een studie in 2014 uitgevoerd in de 28 Lidstaten van de Europese Unie blijkt, dat slechts 14 % van de vrouwen hun meest ernstige incident van partner geweld meldde bij de politie. Een verslag van 2009 over de DV in Noord Ierland, Europa vond dat onder rapportage een is van zorg en huishoudelijke misbruik, dit is de minst waarschijnlijke van alle gewelds delicten die gemeld zijn aan de politie.

Het vermogen van de slachtoffers van DV om een Domestic Viiolence Relatie te Verlaten is van cruciaal belang voor het voorkomen van verder misbruik. In traditionele gemeenschappen voelen vrouwen zich vaak afgeween en verstoten. Hierdoor geven veel vrouwen en mannen de voorkeur aan om in getrouwd te blijven en hun wederzijdse Domestic Violence activiteiten te accepteren.

      

 Zodra het slachtoffer hun daders – perpetrator verlaten hebben, kunnen ze worden bedwelmd met de realiteit van de mate waarin de Domestic Violence heeft plaats gevonden en ook heeft weggenomen. Door de Economische Mishandeling komt men in een Isolatie, doordat het slachtoffer zelf meestal weinig geld heeft en weinig mensen op wie ze emotioneel en fysiek kunnen leunen. Het is aangetoond als één van de grootste obstakels waar slachtoffers van DV Domestic Violence mee te maken hebben en de sterkste factor waar men rekening mee moet houden bij het verlaten van de daders of om deze te ontmoedigen.

 Silence Within Domestic Violence

 Mannen Rechten Groepen – Men’s Rights Groups, vertellen dan vrouwen zelfs nog gewelddadiger zijn dan mannen en dat Domestic Violence Sex Symmetrical is. Een Studie samengesteld door Martin S. Fiebert toont aan dat vrouwen beledigend en daardoor mishandelend zijn naar mannen toe en deze zichzelf beschermen tegen geweld. Echter merkt Martin S. Fiebert op, zijn mensen ernstig gewond in 38 % van de extreme agressie gevallen die zijn gebruikt. Martin S. Fiebert merkt bovendien op dat zijn werk niet bedoeld is om de ernstige gevolgen van de mannen die de vrouwen mishandelen te minimaliseren. Vrouwen zien veel meer kans om wapens af te schieten of het gooien van een hete of scherpe plaat.

De Conspiracy of Silence is een documantare TV-Film die drie keer op PBS in de Verenigde Saten in 1995 en in 1996 werd uitgezonden. De titel wordt gevormd uit de verschillende veronderstellingen dat er een samenzwering van stilte is dat het Domestic Violence geweld omringt. De dader heeft hier een on-uitgesproken pact met het slachtoffer om te zwijgen. De Conspiracy of Silence snijdt door de verschillende Sociale Klasses, Economische Privileges en Raciale Lijnen en toont aan dat geweld niet beperkt is tot een bepaald soort groep en dat er geen standaard profiel voor de misbruiker of de misbruikte bestaat.