blog placeholder

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat een tienermoeder is en wat haar persoon, omgeving en maatschappelijke positie is. Ofwel, het ecologisch systeem van de tienermoeders wordt beschreven. Nadat dit duidelijk in kaart is gebracht, zal er in gegaan worden wat de invloed hiervan is op de welzijn van de tienermoeders. Het doel van dit hoofdstuk is een duidelijk beeld te scheppen over de draagkrachten en draaglasten van de tienermoeders en wat voor invloed dit heeft op haar leven. 

H 1.1.1 Wat is een tienermoeder?

Een tienermoeder is een jonge moeder of een jonge vrouw in verwachting . Er valt echter te discussiëren over de maximum leeftijd om tot de doelgroep tienermoeders te behoren. De leeftijden variëren namelijk tot 19 jaar en  tot 23 jaar. De reden hiervan is dat jonge moeders tot de 23 jaar veelal met dezelfde problemen te kampen hebben en vaak dezelfde overeenkomsten hebben als de jonge moeders tot 19 jaar (‘’Fiomedia’’, n.d.).

Wij zullen ons richten op tienermoeders tot de leeftijd van 19 jaar om zo een gespecificeerde analyse te kunnen  schrijven over tienermoeders. De gemiddelde leeftijd in Nederland om een kind te baren is 29 jaar. (cbs)Dit scheelt minimaal tien jaar met de gemiddelde leeftijd. Het is dan ook niet raar dat de jonge moeders met obstakels te maken krijgen op diverse leefvlakken.  Een tienermoeder zijn hoeft op zich geen probleem te vormen,  er komen echter  een hoop factoren bij kijken, omdat de moeder aanzienlijk jonger is dan de gemiddelde moeders. Zij wonen mogelijk nog bij hun ouders, hebben geen inkomsten, hebben geen diploma, verlaten partner, mogelijk minder steun van de omgeving en zo spelen er nog meerdere veelvoudige factoren, ofwel ‘multiproblems’, mee bij het tienermoederschap. De jonge moeders hebben een herkenbaar patroon waarom zij bewust kiezen om het kind te op te voeden. Hierbij kunnen wij denken aan het verleden van de tienermoeder, de omgeving, etniciteit, verkregen opvoeding, maar ook de economische status speelt hierbij een belangrijke rol. Door meerdere samenhangende factoren vormen de tienermoeders een risicodoelgroep.

Tienermoeders hoeven niet altijd ongewenst zwanger te worden. Er zijn namelijk ook tienermoeders die bewust kiezen voor een kind. Met ongewenst wordt bedoeld dat de tiener niet bewust heeft gekozen voor de zwangerschap, maar wel heeft besloten de nog ongeboren kind te houden. In 2008 telde er in Nederland 1900 tienermoeders tussen de 15 en de 20 jaar (Veen, 2010). Vier op de tien zwangere jongeren kiezen uiteindelijk voor een abortus. In vergelijking met overige landen ligt het geboorte aantal van tienermoeders in Nederland zeer laag. Dit komt voornamelijk door betere anticonceptie, of zelfs dubbele anticonceptie, ook wel ‘Double Dutch’ genoemd  (Menger & Jhinkoe-Rai, 1997).

Tienermoeders hebben een keuze het kind te houden of niet. Indien de zwangerschap ongewenst is kan de tiener kiezen voor een abortus of adoptie. De beweegredenen om deze keuze te maken hebben echter wederom met diverse factoren te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de financiën van het onderhouden van een kindje, het schaden van het geloof,  het ontbreken aan steun van partner, familie en/of vrienden, of kan de jonge moeder  het simpelweg emotioneel nog niet aan om zo’n grote verantwoording te dragen een kind op te voeden.

1.1.2 Waarom bevindt een tienermoeder zich in de risicodoelgroep?

De reden waarom tienermoeders zich in de risicodoelgroep bevinden, is voornamelijk doordat er diverse factoren elkaar in stand houden. Het lijkt een soort probleemcirkel dat niet te doorbreken is. Veelal is er een combinatie van economische stress, sociale isolatie, depressie, werkeloosheid, niet in een bezit van een diploma, laag zelfbeeld, éénouderschap, verslaving, slechte woonomgeving, onvoldoende steun van familieleden en geen fijn verleden.  Dit heeft weer invloed op het gedrag van de tienermoeder en dit bevordert de opvoeding van de baby niet positief. Het is heel erg moeilijk voor een jonge moeder om de situatie in haar eentje op te lossen. Als gevolg van deze situatie kan de minder goede zorg voor haar kindje leiden tot aanraking met de jeugdzorg. Dit hoeft natuurlijk niet altijd zo te gaan en er zijn ook veel uitzonderingen. Maar toch zijn dit de meest voorkomende probleemfactoren waar een tienermoeder mee te kampen krijgt.