blog placeholder

DNA is waarschijnlijk het belangrijkste molecuul in je cellen. Het bevat alle genetische informatie. Je kunt DNA zien als een blauwdruk van je lichaam. Het functioneren van alle onderdelen, klein of groot, ligt vast in deze kleine moleculen. Doordat er steeds meer bekend wordt over DNA, kunnen ook steeds meer genetische afwijkingen en aandoeningen behandeld worden.

De ontdekking van DNA

In 1866 publiceerde Gregor Mendel een onderzoek waarin hij aantoonde dat eigenschappen geërfd kunnen worden. Nu is dat niet direct de ontdekking van DNA, maar het is wel de ontdekking van de functie van DNA. Nu bekend was dat eigenschappen geërfd konden worden, ging men op zoek naar hoe dat precies in werking ging. Pas in 1944 toonde Oswald Avery aan dat de functie van het doorgeven van erfelijke informatie in het DNA-molecuul lag. In 1953 werd de exacte structuur van DNA bekend. Sindsdien is het onderzoek naar DNA explosief toegenomen. Geen wonder, het DNA molecuul bevat alle informatie over het leven en de onderzoeksmogelijkheden zijn dan ook eindeloos.

De structuur

Het feit dat het vrij lang heeft geduurd voordat de structuur van het DNA werd ontrafeld is niet heel vreemd. Het DNA-molecuul heeft een vrij unieke opbouw. De bouwstenen van DNA zijn 4 basen (Adenine, Guanine, Thymine en Cytosine), suikergroepen en fosfaatgroepen. Een DNA-molecuul bestaat uit twee strengen van suiker- en fosfaatgroepen met hiertussen soort traptreden die uit de verschillende basen bestaan. Elke traptree bestaat uit twee basen. Je zult ook nooit dezelfde basen tegenover elkaar vinden omdat basen complementair aan elkaar binden. Dat betekent dat Adenine alleen aan Thymine bindt en Guanine alleen aan Cytosine bindt. De twee verbonden strengen draaien als een soort spiraal om elkaar heen waardoor het idee van een wenteltrap ontstaat. Op internet staan vele fraaie plaatjes van DNA moleculen. Overigens staat DNA voor desoxyribonucleïnezuur. Je begrijpt waarom de afkorting wordt gebruikt.

Wat zijn de mogelijkheden?

De mogelijkheden met DNA zijn vrijwel eindeloos. Door DNA te bestuderen, kunnen we veel inzicht krijgen in biologische processen. Ook genetische aandoeningen kunnen beter onderzocht worden. Als we begrijpen hoe de aandoeningen worden veroorzaakt, kunnen we ze ook beter behandelen. DNA technieken worden ook veel gebruikt in het forensisch onderzoek. De reden dat DNA hiervoor zo geschikt is, komt doordat ieders DNA uniek is. Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor het klonen. Ook een techniek die mogelijk is gemaakt door DNA. Kortom, er zijn teveel mogelijkheden om op te noemen. Als je bedenkt dat DNA nog niet eens zo heel erg lang bekend is, kun je je afvragen welke mogelijkheden het ons in de toekomst wel niet zal brengen.