blog placeholder

Met bijna 2 miljard gelovigen is de Islam één van de grootste godsdiensten ter wereld. Alleen al in Nederland wonen momenteel meer dan 1 miljoen moslims. Ondanks dit weten de meeste Nederlanders weinig over de Islam en nog minder over wat dit geloof nou precies inhoudt en wat een moslim nu precies gelooft en welke verplichtingen de Islam aan de gelovigen voorschrijft.

Geschiedenis

De Islam is begonnen in de stad Mekka in het huidige Saudi-Arabie. Hier werd in het jaar 570 Mohammed geboren. Op 40-jarige leeftijd kwam de aartsengel Gabriel naar Mohammed met de mededeling dat hij door God oftewel Alllah is gekozen als profeet om het woord van Allah aan de mensheid te verkondigen. Vanaf toen werd Mohammed de Profeet van de Islam. De moslims noemen hem Rasoel-Allah. Dit betekent de Boodschapper van Allah omdat hij de boodschap die Allah voor de mens heeft aan de mensheid moest brengen.

De Boodschap

De boodschap die Allah voor de mens had was in het kort samengevat; geloof in Mij. Ik ben de enige God. Het volk wat toen in Mekka woonde geloofde in afgodsbeelden. Het geloof in één God en het feit dat deze niet zichtbaar was omdat er geen beelden van gemaakt mochten worden was voor deze mensen een doorn in het oog. Profeet Mohammed heeft het om deze reden absoluut niet makkelijk gehad wat er zelfs toe heeft geleid dat hij en de andere moslims moesten vluchten naar een andere stad, Medina genaamd. Voor Profeet Mohammed, die al zijn hele leven in Mekka heeft gewoond en toen al meer dan 13 jaar bezig was om de boodschap te verkondigen, was dit een zware beproeving.

In Medina kon de profeet doorgaan in het verkondigen van de Islam en de bijbehorende regels. Deze regels zijn allemaal terug te vinden in de Koran. De belangrijkste verplichtingen zijn de vijf zuilen van de Islam. Dit zijn;

  1. De geloofsbelijdenis ( As-shahada): Ieder moslims dient de geloofsbelijdenis te zeggen. Vertaald zegt de moslim dan; Ik geloof dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is.
  2. Het gebed: (Salaat) Iedere moslim dient vijf keer per dag op vastgestelde tijden het gebed te verrichten.
  3. Religieuze financiele bijdrage (Zakaat): Ieder moslim dient ieder jaar 2,5% van zijn of haar bezittingen en spaargelden aan de armen te schenken.
  4. Vasten(Ramadan): Ieder moslim dient in de maand Ramadan te vasten. Dit houdt in dat de moslim dan niet mag eten, drinken, roken of sex mag hebben.
  5. Bedevaart naar Mekka (Hadj): Iedere moslim die er financieel toe in staat is dient minimaal 1 keer in zijn of haar leven een bedevaart naar Mekka te verrichten.

Deze regels hebben nog voorwaarden waar aan voldaan moet worden en er zijn uitzonderingen op de regel voor zwangere vrouwen, zieken, gehandicapten en oudere mensen. Dit zal in een volgend artikel nader toegelicht worden.