blog placeholder

De trappisten zijn leden van een kloosterorde, de trappistenorde genaamd. Hun naam ontlenen ze ze van de stichtende abdij: Abdij Notre Dame de la Grande Trappe.

De orde is voornamelijk bekend voor hun bier, dat in een aantal van hun abdijen nog steeds wordt gebrouwen. De naam trappist is dus geen verzamelnaam voor een soort bier maar voor het bier dat door de trappistenorde wordt gebrouwen.

Geschiedenis

De trappisten orde kan ondergebracht worden in de “Strikte Observantie” in de orde der cisterciënzers. Deze orde onstond in 1598 toen de 19-jarige Octavo Arnolfini benoemd werd tot commanditaire abt (iemand die een klooster bezit, maar nauwelijks in de abdij zelf te vinden is) van La Charmoye. Octavo werd na verloop van tijd er ook de reguliere abt.

De naam “Stricte Observance” is afkomstig van een aantal hervormingen die Octavo doorvoerde toen hij de abt van Châtillon werd. De regel van Benedictus werd ingevoerd en beïnvloedde het leven van zowel de benedictijnen, als de cisterciënzers en ook de kartuizers. Één van de belangrijkste kenmerken van de hervorming was afzien van vleesgebruik, een andere was dat de handenarbeid weer werd ingevoerd. Daar dus ook de naam “Strikte Observantie” vanwege de strenge regels van weleer.

Tijdens de Franse Revolutie telde de Strikte Observantie rond de 65 kloosters, maar bij de Abdij van La Trappe werden ze allemaal verwoest. Deze abdij is blijven staan omdat de toenmalige monniken, onder leiding van Augustin de Lestrange (1754-1827), naar Zwitserland was gevlucht en zich hadden gevestigd in een verlaten kartuizerklooster in La Valsainte.

Een groep monniken, onder leiding van Eugène de Laprade (1764-1815), scheidde zich af vanwege het strenge en haast onmenselijke regime van Lestrange. Uiteindelijk bleek dit de redding van de orde te zijn. Na de val van Napoleon waren beide groepen onverzoenbaar, ook Paus Leo XIII kreeg de beide ordes niet meer bij elkaar. Daarmee werd de Orde van Cîteux en de Orde van de Strikte Onderhouding gescheiden van elkaar gehouden.

 Vandaag

De groei van de trappisten is omgekeerd evenredig. Het aantal abijden steeg wel, maar het aantal trappisten daalde. Even was er een spectaculaire opbloei rond eind 19e eeuw maar medio jaren 1960 kwam al gauw de terugval.

In andere werelddelen kent de orde wel nog steeds een grote aangroei, vooral in Afrika en in Latijns-Amerika. Ook in Azië zijn er verschillende abdijen bijgekomen.

In totaal heeft de Orde ongeveer rond de 2500 mannelijke en 1800 vrouwelijke leden (zusters) in 168 abdijen. Daarvan zijn in de Lage Landen zo’n 175 mannen en 100 vrouwen die zich daarin vertegenwoordigen.