blog placeholder

Het woord Islam en vrouw lijkt in deze tijd bijna niet samen uitgesproken te kunnen worden zonder de gedachten aan onderdrukking. Deze gedachtengang die vaak aan de Islam wordt toegeschreven leeft wijdverspreid in Nederland en elders in de wereld. De vraag is of dit daadwerkelijk terug te voeren is op de Islam of dat dit meer met tradities en gewoontes te maken heeft.

De rechten van de vrouw volgens de Islam

Ten eerste dient gesteld te worden dat de vrouw binnen de Islam gelijk staat aan de man. In verschillende hoofdstukken van de Koran wordt de gelijkheid tussen de sexen genoemd. Naast deze gelijkheid heeft de vrouw rechten op haar man. De rechten waaraan de echtgenoot aan zijn moslimvrouw moet voldoen zijn de volgende:

  • De bruidsgift: Als een man wil trouwen met een vrouw dient hij haar een gift te doen in de vorm van de bruidsgift. De vrouw kan geld krijgen of een kado. De vrouw mag hier ook vanaf zien. De Koran stelt hierin het volgende; ‘Geeft de vrouwen haar bruidsgiften als een schenking, maar als zij jullie uit eigen beweging iets ervan toestaan, gebruikt het dan met genoegen en voldoening’ Koran 4:4
  • Kosten van levensonderhoud: De vrouw heeft geen verplichting om de kosten van haar eigen levensonderhoud te betalen. Zelfs als zij rijk is of een eigen inkomen heeft. Alle kosten die voor het gezin gemaakt moeten worden dienen door de man betaalt te worden. Naast de normale kosten dient de man, indien de vrouw dit wenst, ook voor een bediende te zorgen omdat het binnen de Islam niet verplicht is voor de vrouw om voor het huishouden te zorgen. Als de vrouw uit eigen beweging mee wil dragen in deze kosten  of zelf het huishouden wil doen dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.
  • Vriendschap en gezelligheid: De man dient vriendelijk en lief voor zijn vrouw te zijn. Hij dient haar blij te maken. In het leven van profeet Mohammed zijn veel voorbeelden te vinden over hoe hij omging met zijn vrouwen.
  • Respect en bewaren van haar eer: Een moslimman mag zijn vrouw niet uitschelden of minachten noch mag hij slecht omgaan met haar familie, haar bespioneren of haar geheimen verklappen. Hij dient zijn vrouw te respecteren.
  • Verdraagzaamheid: de man dient verdraagzaam te zijn tegenover zijn vrouw. Indien zij wat fout doet, dient hij hierin verdraagzaam te zijn om zo het huwelijk te kunnen sparen.

Zoals van bovenstaand stuk is af te leiden heeft de vrouw binnen de Islam meer rechten dan men zou doen vermoeden. Het beeld van onderdrukking van de moslimvrouw heeft in de meeste gevallen absoluut niks te maken met het geloof maar meer met de tradities en gewoonten van de landen van oorsprong.

>