blog placeholder

De jeugdbeweging wordt anno 2010 vaak gezien als een goedkope kinderopvang. Geëngageerde jongeren in de leiding worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Een overkoepelende structuur zoals bij voorbeeld een vzw kan een oplossing zijn.

Wat veel succesvolle personen vaak gemeenschappelijk hebben is een verleden in de leiding van een jeugdbeweging. Het nemen van een engagement, het leggen van een stevige sociale basis en samen zaken realiseren met als rode draad de jeugd van alle leeftijden een prettige tijd bezorgen is zonder twijfel een sterk fundament voor doelbewuste jongeren in hun latere leven of loopbaan.

Anno 2010 zijn de variabelen waarmee de leiding rekening dient te houden heel wat delicater dan pakweg tien jaar geleden. Zo wordt de jeugdbeweging steeds vaker als een goedkope vorm van kinderopvang gezien. Het gebeurt dan ook meer en meer dat de ouders de kinderen later dan het voorziene einduur komen afhalen. Het kan uiteraard zijn er een onvoorziene omstandigheid was maar situaties waarbij een terrasje iets uitgelopen is komen ook voor. Het is niet altijd eenvoudig om als jongere de ouders daarop aan te spreken.

Een tweede moeilijkheid is het kunnen enthousiasmeren van de leden zelf. De interesses van de leden lopen sterker uiteen dan een aantal jaar terug. Er dient ook rekening gehouden te worden met leden die de vaak pure fysieke spelen minder graag doen. Opnieuw spelen de ouders een belangrijke rol. In sommige situaties vinden ze het ongepast dat zich fysiek uitleven gepaard gaat met vuile kledij. Het gaat vaak over een vorm van bezorgdheid maar toch is het noodzakelijk dat dergelijke spelen er zijn. Er zijn immers steeds minder mogelijkheden om onbezorgd te spelen.

In deze sterk veranderende omgeving is het vaak moeilijk om tot een constructieve dialoog te komen met de ouders. Vaak lukt het wel maar soms ook niet. Om die dialoog te faciliteren kan het bij voorbeeld een goed idee zijn een overlegcomité op te richten, gelijkaardig aan een ouderraad die bestaat op de meeste scholen. De frequentie van vergaderen dient niet veelvuldig te zijn, het is gewoon belangrijk dat ze kan fungeren als een soort moderator tussen de ouders en de leiding wanneer het nodig zou zijn.

Een stap verder is het oprichten van een VZW. Dit kost een geld maar het biedt wel veel voordelen. Bij de start van elk werkjaar worden de jongeren in de leiding lid van de VZW. Op die manier kunnen ze niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden indien er iets zou voorvallen tijdens de werking. Het biedt hen een juridische bescherming. Verder kan de VZW ook optreden als rechtspersoon in andere gevallen en instaan voor het beheer van de gebruikte gebouwen.

Jongeren die in leiding staan in een jeugdbeweging kunnen met enkele eenvoudige hulpmiddelen potentiële problemen vooraf zijn of beheersen en zo een grotere kans krijgen op een echt sociaal project.

 

KarelVDV