blog placeholder

Het woord kan zijn begonnen met de associatie van Immoraliteit dit word al in de 14e Eeuw verworven, maar had zekerheid in de 17e Eeuw. Door de late 17e Eeuw was het de specifiekke betekenis van  “Verslaafd zijn aan genoegens en verworven plezierigheden”, een uitbreiding hiervan zijn primaire betekenissen van zorgeloos en implicerend en ongeremd door morele beperkingen.

Gay Love

 

Het gebruik van Homo-Seksueel betekent van oorsprong slechts een verlenging van de wereld sexualized connotatie van onbezorgde en ongeremd, hetgeen een bereidheid om conventionele of respectabele seksuele moraal te negeren. Dergelijk gebruik gedocumenteerd al in de jaren 1920, was waarschijnlijk aanwezig al vóór de 20e Eeuw. Hoewel hetaanvankelijk vaker gebruikt om Hetero-Seksuele ongedwongen levens-stijl woordelijk te uiten, zoals in de eens gemeenschappelijke uitdrukking “Gay Lothario”, of in de titel van het boek en de film De Gay Falcon van 1941, waarin een womanizing detective verhaalt over een Gay. De “Gaya Ciencia” was een Provencaals / Frans / Castiliaans Term voor Poëzie. Ook Fred Gilbert en G.H. MacDermott’s Music Hall, speelde de liederen van de 1880 “Charlie Dike Upset The Melk” en “Meester Dilke Verstoorde De Melk” en “De Papieren Zeggen Dat Charlie’s Homo”, dit verwijst naar Sir Charles Dilke zijn Hetero-Seksuele ongepastheid.

Het geven van een getuigenis in de rechtvank in 1889, verklaarde de Rentboy John Saul “Ik doe af en toe klusjes voor verschillende Homo’s”. In het midden van de 20e Eeuw was een van middelbare leeftijd bachelor vaak omschreven als Gay, wat aangeeft dat hij ongebonden en dus gratis was, dit zonder enige implicatie van Homo-Seksualiteit. Dit gebruik kan ook gelden voor vrouwen.

Gertrude Stein en haar gezin in quote in 1995, vertelt het portret “Kenmerkende de Sluwe Herhaling van het Woord Gay, gebruikt met Seksuele Intentie voor één van de eerste keren in Taalkundige Geschiedenis .

Edmund Wilson doet citaten in 1951 en zo ook James Mellow in Charmed Circle in 1974, waarmee deze bepaalde voorwaarden zijn overeengekomen, als bijvoorbeeld ; Ze waren Homo’s ze leerden kleinde dingen in het Homo zijn, … ze waren vrij regelmatig Homo. getekend Gertrude Stein, 1922

Scene uit de film

Bringing Up Baby uit 1938 was de eerste film die het woord Homo’s gebruikte in duidelijke verwijzing naar Homo-Seksualiteit. In een scéne in welke de kleren van de Gary Grant karakter naar de stomerij zijn gestuurd, wordt de acteur gedwongen vrouwen kleding te dragen van een vrouw met een feather trimmed robe – vederlicht bijgesneden gewaad. Wanneer een ander personage vraagt naar zijn mantel, antwoord deze: “Omdat ik plotseling helemaal Gay ging”. Aangezien dit een reguliere film is op een moment dat het gebruikte woord Gay meer verwijst naar Travestie.

Het woord bleef in gebruik met de Dominante betekenis van “Zorgeloos Zijn”, zoals blijkt uit de Titel van de Gay Divorce in 1934 gemaakte film over een Hetero-Seksueel Stel.

In het geval Homo’s een andere connotaties van frivolousness en showniness in kleding zonder twijfel bijgedragen aan de geleidelijke vernauwing in de reikwijdte van het begrip in de richting van de huidige dominante betekenis, die in de eerste instantie beperkt wwas tot subcullturen. Gay was de geprefereerde term, omdat andere termen, zoals zonderling, werden gevoeld denigrerend te zijn. Homosexual wordt waargenomen zoals overmatig klinisch. Aangezien de seksuele geaardheid nu algemeen aangeduid als “Homo-Seksualiteit” was in die tijd een Geestelijke Ziekte Diagnose in de Diagnostic en Statistical Manual of Mental Disorders DSM.

Seksuele geaardheid kan ook worden besproken in termen van drie categorieën : Hetero dit met emotionele, romantische of seksuele attracties aan de leden van het andere geslacht, homo en lesbisch met emotionele, romantische of seksuele attracties op leden van het eigen geslacht en biseksuele met emotionele, romantische of seksuele attracties voor zowel mannen als vrouwen.

Volgens Rosario, Schrimshaw, Hunter, Braun in 2006 is “De Ontwikkeling Van Een Lesbische, Homoseksuele, Bisksuele of LGB Seksuele Identiteit een complex en vaak moeilijk proces. Dit in tegenstelling zijn de meeste LGB Individuen nit opgegroeid in een gemeenschap van gelijke anderen van wie ze leren over hun eigen identiteit In plaats daarvan worden LGB individuen vaak opgegroeid in gemeenschappen die zijn ofwel onwetend of openlijk vijandig tegenover Homo Seksualiteit.

Als een persoon zich beighoudt met suksuele activiteiten met een partner van hetzelfde geslacht, maar niet zichzelf kan identifieren als Homo-Seksueel met termen als ‘de kast’, ‘discreet’ of ‘bi-nieuwschierig’ van toepassing zijn, kunnen omgekeerd personen zich identificeren als Homo-Seksueel zónder seks met een partner van hetzelfde geslacht gehad te hebben. Mogelijke keuzes onder het identificeren als Homo Sociaal, terwijl het kiezen celibatair te zijn of terwijl het anticiperen op een eerste Homo Seksuele ervaring. Verder kan een Bi-Seksueel persoon ook identificeren als Gay, maar anderen mischien overwegen Homo en Bi-Seksuele wederzijnds exclusief zijn. Er zijn mensen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, maar niet deelnemen aan seksuele activiteiten, noch zich identificeren als Homo. Deze zou de term A-Seksuele Activiteit kunnen hebben in de algemene betekenis géén attractie of betrekking betreffend Hetero-Seksuele Aantrekkingskracht maar géén Seksuele Activiteit.

Homo Seksuele Praktijken zijn Seksuele Praktijken waarbij Mannen die Seks hebben met Mannen MSM afgekort, ongeacht hun seksuele geaardheid of seksuele identiteit. De auteurs van het Kinsey Rapporten staat dat 37 % van de Mannelijke Proef Personen had tenminste een Homo Seksuele ervaring. Uit onderzoek blijkt dat seks tussen Mannen aanzienlijk onder ge-rapporteerd zijn in enquëtes dit te wijten aan Sociale Wenselijkheid en Vooringenomenheid.

Historisch is Anale Seks in de Volksmond ge-associeerd met mannelijke Homo Seksualiteit en MSM.

Gay Sex

Velen houden zich echter niet echt bezig met MSM in Anale Seks en kunnen deelnemen aan Orale Seks, Frottage of Frot of Wederzijdse Masturbatie. MSM kan ok deelnemen aan verschilende vormen van Orale Seks, zoals Fellatio, Thee Zakken en Anilingus. Wellings heeft al gemeld dat “De vergelijking van Homo-Seksuele met Anale Sex onder de mannen vaak voor komt bij gezondheids werkers, terwijl een online enquëte van 18.000 MSM in Europa hebben aangetoond dat Orale Seks het meest werd beoefend in gevolg door Wederzijdse Masturbatie, Anale Seks met de derde plaats.

Een verscheidenheid van Seksueel Overdraagbare Aandoeniingen, SOA’s kan het gevolg zijn van Seksuele Activiteit. een studie uit 2007 meldde dat twee grote bevolkings onderzoeken gevonden de meerderheid van de Homo Seksuele Mannen hadden vergelijkbare aantallen van onbeschermde Seksuele Partners per jaar als Hetero Mannen en Vrouwen.

Gay Romantische Vriendschap

Een Romantische Vriendschap of Gepassioneerde Vriendschap is een zeer dicht maar meestal Niet Seksuele Relatie tussen vrienden, waarbij vaak een zekere mate van fysieke nabijheid dan wat gebruikelijk is in de hedendaagse westerse samenlevingen. Zij kunnen bijvoorbeeld hand in hand zitten, knuffelen, kussen en het delen van een bed of samen slapen zonder seksuele geslachts gemeenschap.     

De Vriend Zone is in de populaire cultuur een verwijzing naar een Platonische Relatie, waarbij één persoon een Romantische Seksuele Relatie wenst aan te gaan, terwijl de andere dit niet wil. Het wordt algemeen beschouwd als een ongewenst of gevreesde situatie veroorzaakt door de verliefde persoon. Als de gewenste partij niet reageert op de terugkerende of bevestigend reageert op de genegenheid van de verlangende partij, maar blijft deelnemen aan de vriendschap in een Platonische manier, wordt dit vaak beschreven als vriendschap.