blog placeholder

Het lijkt wel het meest besproken onderwerp van het moment; het vergaan van de wereld. Een klein deel van de wereldbevolking is er helemaal van ondersteboven en probeert dekking te zoeken en het overgrote deel bekijkt het verschrikkelijke bericht met een glimlach. Waar komt al deze ophef over het einde van de wereld eigenlijk vandaan?

De Maya's

2000 jaar voor Christus begon de Mayacultuur in Midden-Amerika. Tussen 200 en 900 na Christus kwam deze cultuur echt tot leven en met de komst van de Spanjaarden brokkelde de cultuur snel af, waarin de Maya's in 1600 na Christus vrijwel verdwenen waren. Een deel was gestorven aan de Europese ziektes die meegebracht werden door de Spanjaarden en de rest werd bekeerd tot het christendom. De Maya's waren vooral bekend omdat zij reusachtige tempels bouwden en nieuw gereedschap uitvonden. De meest beroemde tempels werden gevonden in Yucatan, een schiereiland in Mexico. Hier werd geofferd aan de goden om hen tevreden te houden. Ook waren de Maya's actief op het gebied van landbouw en hanteerden een systeem waarbij bonen, mais en squash werden verbouwd. Landbouwgrond lag na twee of drie rondes zo'n acht jaar braak om te herstellen. 

Mayarijk

De Mayakalender

De Maya's hanteerden een kalendersysteem dat was gebaseerd op astronomische waarnemingen. Allerlei gegevens werden bewaard op de muren door middel van het hierogliefenschrift. De hemellichamen die zij zagen beschouwden ze als goden, waarvan de eigenschappen elke dag van invloed waren op iemands leven. Wanneer er slechte gebeurtenissen voorspeld waren, werden er ceremonieen gehouden om te proberen de gebeurtenis niet te laten gebeuren.  De kalender van de Maya's bestaat in feite uit de samenvoeging van twee andere kalenders, namelijk de Kalenderronde en de Lange Telling. Het vergaan van de wereld komt voort uit het aflopen van een lange Kalendercyclus. De vijf eenheden die de Maya's gebruikten zijn de b’ak’tun (144.000 dagen), k’atun (20 tuns, 7200 dagen), tun (18 winals, 360 dagen), winal (20 dagen) en kin (1 dag). De lange telling komt tot zijn eind als deze eenheden op 13.0.0.0.0 staan, wat gelijk is aan 21-12-2012. Volgens de Maya's is deze dag dezelfde dag als het ontstaan van de wereld en dus ook de dag waarop de kalender is begonnen. De archeloog Michael Coe beweerde dat de Maya's dachten dat de wereld op deze dag zou vergaan, maar of dit de werkelijke opvatting was is niet bekend. 

Bugarach

De enige plek die bestaan zou blijven is de berg Bucharach, die in Frankrijk ten oosten van de Pyreneeen ligt. Waarom juist deze berg bespaard zou blijven van het aardse geweld is niet helemaal duidelijk, maar er wordt gezegd dat het een bijzonder berg is. De top van de berg is namelijk ouder dan de onderkant van de berg, waardoor wordt aangenomen dat de berg eens geexplodeerd is en op zijn kop is teruggevallen. Ook zouden er magische velden zijn rond de berg en zijn er interessante opgravingen gedaan. De berg is al in veel geschiedeniswerken opgedoken en er zijn mensen die denken dat het een soort ufoparkeerplaats is en zij de mensen komen redden die op 21 december 2012 bij de berg staan te wachten. Ook zijn er al vele foto's en video's opgedoken van de berg waarop ufo's te zien zijn.  Er zijn al zoveel speculaties gedaan dat de berg inmiddels één groot mysterie is geworden en nu alle hoop daarop gevestigd is. 

 

Reden om zorgen te maken?

Het gekke is dat de hedendaagse Maya's geen rekening houden met de ondergang van de wereld, terwijl vele andere mensen hier wel veel ophef over maken. De hedendaagse Maya's zien de tijd als een cyclus die zich telkens herhaalt. Zij denken dus dat op 21 december de kalender weer opnieuw begint en maken zich dan ook geen enkele zorgen. Tevens is er onlangs in het dorp Xultun een muurschildering ontdekt van pak en beet 900 na Christus, waarop belangrijke astronomische gebeurtenissen afgebeeld staan. Hieruit lijken de berekeningen nog duizenden jaren na 2012 door te lopen en ook dit geeft dus geen reden tot zorgen. Je zou dus kunnen zeggen dat de ophef vooral door de huidige wereld is ontstaan en via het nieuws is aangewakkerd, waardoor sommigen zich zorgen maken. Wie er gelijk heeft zal over enkele dagen blijken!