blog placeholder

Bedelen gebeurd in vrijwel álle levels van Society, hoewel de prevalentie en de exacte vormen van bedelen variëren. Volgens een studie die verklaard dat 70 % van de Bedelaars liever een Minimumloon Baan nemen en meestal citeren “Van Een Verlangen Van Een Stabiel Inkomen’, of citeren ‘Getting Off The Street – Van De Straat Afstappen’. Hoewel meerderen van mening zijn dat zij niet kunnen omgaan met Conventionele Banen als gevolg van Psychische Ziekte, Lichamelijke Handicap of Gebrek Aan Vaardigheden.

 

,   

            Society Beggars  Beggar - Bedelaar  Child Beggar - Kind Bedelaar 

Begging of Panhandling is de praktijk van het smeken bij anderen om een gunst, vaak om een geschenk van geld te geven. Men kan Bedelaars vinden in openbare plaatsen zoals Transport Routes, Stedelijke Parken, Drukke Markten. Naast Geld kunnen zij u ook vragen om Eten, Drinken, Sigaretten of ander soort Kleine Voorwerpen.

 

Agressieve Panhandling

In het algemeen word bij Agressieve Panhandling een verzoek gedaan in persoon voor onmiddelijke donatie van geld of enig ander fooi. Dit kan worden gedaan door een Vocale Oproep dat is het vragen, verzoeken en zelf af-dwingen, sympathie beroep, intimidatie, bedreigingen of eisen of per Non-Vocal Beroep dat is het gebruik van tekens of ander soortgelijk signalerende gebaren en houdingen. Het is een vorm van Emotioneel en Financieel Misbruik. 

                                              Agressieve Panhandling - Bedelen

Vanwege de bezorgdheid dat mensen bedelen op straat en het geld kunnen gebruiken voor Drugs- of Alocohol Misbruik, adviseren sommigen dat degenen die willen geven aan Bedelaars, dit doen in cadeaubonnen of waardebonnen die ingeruild kunnen voor voedsel of diensten en niet in contanten. Sommige Shelters bieden ook visitekaartjes met informatie over de locale Shelter Locaties en hun Services dit kan ook in plaats van Geld worden gegeven. Dit is bekritiseerd, omdat er doorgaans veel minder schuilplaatsen worden geboden dan dat er mensen in nood zijn.

 

Religious Bedelen

Veel Religies hebben Bedelen Voorgeschreven als De Enige Aanvaardbare Middelen Van Bestaan voor Bepaalde Society Klassen Van Aanhangers, typisch als een manier van het voorzien van, voor bepaalde aanhangers die zich uitsluitend richten op Spirituele Ontwikkeling, zonder de mogelijkheid van verstrikt te raken in de Wordly Affairs – Wereldse Zaken.

 

Fransicaanse Orde

Franciscanen zijn mensen en groepen van Religieuze Ordes die zich aan de Leringen en Spirituele Disciplines van St Francis van Assisi en zijn belangrijktste mdewerkers en volgelingen houden, zoals de Heilige Clara van Assisi, St. Antonius van Padua en St. Elisabeth van Thüringen. De term wordt meestal toegepast op Leden die zich óók houden aan de Rooms-Katholieke Kerk. Echter andere Demonaties hebben ook Leden die zich omschrijven als Franciscanen. Deze zijn Oud-Katholieke, Anglicaanse en Luthersen. Franciscanse Obesrvants in Polen en Litouwen staan ook bekend als Bernardines ná Bernardino van Siena, hoewel de term elders verwijst naar Cisterciënzers plaats. De Franciscaanse Orde wordt ook wel aangeduid als de Seraphic Order.

                                           Franciscaanse Orde, Seraphic Orde

Franciscus van Assisi – Sint Franciscus van Assisi is in het Italiaans San Francesco d’Assisi, geboren als Giovanni di Pietro di Bernardone informeel genoemd Francesco geboren in het jaar 1181 / 1182 en overleden op 3 Oktober 1226 en wat een Italiaanse Katholieke Monnik en Predikant.

Hij richtte de Mannen Orde van Friars Minor, de Vrouwen Orde van Saint Clare, de Derde Orde van Saint Francis en de Custody Of The Holy Land. Francis is een van de meest vereerde Religieuze Figuren in de Geschiedenis.

Francesco is ook bekend om zijn liefde voor Eucharistie, terwijl ook het dragen van de Wonden van de Stigmata, de Verschijning van Seraphic Angels gedurende zijn Religieuze Extase en voor de Creatie van het Leven Kerststal Nativity Scene.

Hoewel Exiit Qui Seminal verboden is te betwisten betreffende de inhoud, de decennia die volgden zagen er steeds bitterder uit in de geschillen over de vorm van armoede die moeten worden nageleefd door de Fransican Orde.

 

The Poor Clares

De Poor Clares heeft zijn bestaan uit verschillende Monasteries – Kloosters van Nonnen in de Katholieke Kerk. De Poor Clares zijn de Tweede Franciscaanse Orde die vastgesteld wordt door Heiligen Franciscus van Assisi en Clara van Assisi.

                                               The Poor Clares

De Poor Clares zijn Officieel de Orde van Saint Clare in het Latijn is dit Ordo Sanctae Clarae, oorspronkelijk bedoeld als de Order of Poor Ladies en later genoemd de Clarisses, the Minoresses, the Franciscan Clarist Orde en de Second Orde of St. Francis. Zij zijn Lid van een Contemplatieve Orde van Nonnen in de Katholieke Kerk, De Clarissen zijn de Second Franciscan  Orde, Opgericht door Saints Clara van Assisi en Franciscus van Assisi op Palm Zondag in het Jaar 1212, ze werden georganiseerd ná de Orde van de Friars Minor dit is de Eerste Orde en vóór de Derde Orde van de Boete Or Tertiaries. Met ingang van 2011 zijn er méér dan 20.000 Poor Clares Nonnen in Europa. Zij volgen verschillende Observances en zijn georganiseerd in Federations.

De Poor Clares volgen de Regel van St. Clare, dat werd goedgekeurd door Paus Innocentius IV de dag vóór de dood van Clare in 1253. De belangrijkste tak van de Orde de O.S.C. volgt de naleving van Paus Urbanus . Andere branches werden sindsdien opgericht, sedert die tijd zijn deze die onder hun eigen unieke grondwet opereren uniek en zijn de Coletienen de P.C.C. opgericht in 1410, de Capuchin Poor Clares de O.S.C Cap opgericht in 1538 en de Poor Clares of Perpetual Adoration de P.C.P.A. opgericht in 1854.

Verspreiding van de Orde

De beweging verspreidde zich snel, zij het in een enigszins ongeorganiseerde manier met een aantal Monasteries van Vrouwen gewijd aan de Franciscan idealen die ergens in Noord Italië tevoorschijn kwamen. Op dit punt Kardinaal Bisschop Ugolino van Ostia ten tijde de toekomstige Pope Gregorius IX, kreeg de taak om toezicht op al deze Monasteries te houden en voor het opstellen van een Formele Regel. Hoewel de Monasteries in Monticello, Perugia, Siena, Cattajola en in andere gebieden de Nieuwe Regel heeft Ge-Accepteerd in welk deze toestaat dat Onroerend Goed die in Trust wordt gehouden door de Paus voor de Verschillende Communities. Deze Regel werd niet Ge-Accepteerd door Clare haarzelf of door haar Monestery at San Damiano. Ugolino’s Rule, origineel ge-baseerd op de Benedictine One werd gewijzigd in 1263 door Pope Urban IV om mogelijk te maken voor de Gemeenschappelijke Eigendom van Onroerend Goed en werd door een groeiend aantal Monasterie over Europa heen aangenomen. Communities die dit minder strenge regel goedkeuren werden bekend als de Orde of Saint Clare O.S.C. of de Urbanist Poor Clares.

De situatie werd nog ingewikkelder een Eeuw later, toen Saint Colette van Corbie een Primitieve Regel herstelde, Strikte Armoede aan 17 Franse Kloosters. Haar volgelingen werden de Colettine Poor Clares P.C.C. genoemd. Twee andere branches, de Capuchin Poor Clares O.S.C. Cap en de Alcantarines volgden ook deze Strikte Observatie. De latere groep verdween als een aparte groep wanneer hun Observatie van de Friars werd beëindigd. Met de Friars samengevoegd door de Heilige Stoel in de bredere Observant Branch van de First Orde.

 

Little Sisters of the Poor

De Little Sisters of the Poor is een Roman Catholic Religious Institue for Woman, opgericht in 1839 door Saint Jeanne Jugan, opgericht voor de Zorg Voor Ouderen, met de noodzaak voor de Zorg voor de vele Arme Ouderen die in de rand-straten van de Franse Steden en Kleine Gemeentes woonden.

De Moederhuis van de Orde is in Saint-Pern, Frankrijk. Internationaal de P.S.D.P., het oorspronkelijke doel van de Zorg Voor Ouderen. Met ingang van 1 Januari 2014 zijn zij één van de Grotere Religieuze Instituen van de Vrouwen in de Katholieke Kerk met 234 Woningen en 2372 Leden.

                                               Little Sisters of the Poor

Leden maken geloften van Kuisheid, Armoede en Gehoorzaamheid en een vierde gelofte van gastvrijheid, omdat zij geloven dat de vierde perfectioneert de eerste door het brengen van hun Religieuze Toewijding in de Realiteit van het Dagelijks Leven en geeft een Spirituele Dimensie aan de vele Nederige Taken van Gastvrijheid uigevoerd gedurende de dag.

The Sisters blijven de Traditie van Bedelen volhouden. The Little Sisters hun Traditie van Bedelen werd uiteengezet door hun Stichteres Saint Jeanne Jugan, om te voorzien in de behoeften van de Bejaarde Armen en deze reisden de wegen van Frankrijk te voet op zoek naar een Aalmoes. Zij werd erkend door de Bedelaars Mand die zij droeg, kloppend op de deuren vroeg ze voor Geld, maar ook voor Geschenken in Natura, Voedsel, Kleding, Hout, Wol of wat nodig was voor de Home.

       

The Mendicant – De BedelMonnik     The Mendicant

The Mendicant of terwijl de BedelMonnik is iemand die praktijken als Bedelarij en Voornamelijk Vertrouwen van Exclusive op Charity Donaties bouwt om te overleven. In principe zijn Mendicant, Religieuze Ordes niet de Eigenaar van Onroerend Goed, Individueel of Collectief en de Leden hebben een Gelofte van Armoede gedaan, zodat al hun tijd en energie kan worden besteed aan het Be-Oefenen, het Prediken en het Dienen van de Armen. Het is een vorm van Asceticism.

 

European Parliament  European Parliament

Parliamentary Questions  28 September 2010

Question for written answer to the Commission – Rule 117 – Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE)

Answer given by Ms Malmström on behalf of the Commission

 

De European Parliament, de Commissie is bezorgd over de toenemende aanwezigheid van Bedelen en de Onderliggende Oorzaken. Armoede in het bijzonderr, de Commissie bezorgd over het toenemend aantal personen die in armoede leven in de EU en die Materiële Deprivatie ervaren. Er is daarom voorgesteld een Kerndoel van de Europa 2020- Strategie om het aantal Europeanen die onder de Nationale Armoede Grens Leven te Verminderen met 25 % en meer dan 20 miljoen mensen uit de Armoede te tillen. Een speciaal Kern Initiatief is het Europees Platform Tégen Armoede die zich zullen inspannen om dit Doelstelling te ondersteunen.

De Commissie is met name bezorgd over het gebruik van Kinderen Voor Bedelen. De Commissie is gestart met een Studie over Typologie en Policy Responses To Child Begging in de EU, om zo de nodige kennis te verkrijgen ter ondersteuning van het Beleid van de Commissie te maken op het gebied van de Bestrijding Van Criminaliteit van het Kind.

In een aantal gevallen is er steeds meer aanwijzingen dat Georganiseerde Bedelarij, vooral met Kinderen, deze staan onder management van Criminele Netwerken. Een door de EU gefinancieerd Joint Investigation Team met Britse en Roemeense Politie, Operatie GOLF ontmanteld in 2010 een Georganiseerde Criminele Groep die enkele honderden Roma-Kinderen Verhandeld. Ze werden Verwaarloosd, Mishandeld, Uitgebuit en Gedwongen om 12 uur per dag in de Straten in Britse Steden te zijn om te Bedelen en voor het Plegen van Kleine Diefstallen. Elk Kind kan een opbrengst hebben van meer dan 40.000 Euro per drie maanden en zij werden verkocht aan een Criminele Gang voor GBP 20000. Het Netwerk bediend over Europa en heeft een efficiënte structuur van aanzienlijke verzamelende winsten.

 

Parliamentary Questions 16 Juni 2015

E-009851-15

Question for written answer to the Commission – Rule 130 – József Nagy PPE

 

Subject : Begging with Children and Begging Mafias – Bedelen met Kinderen en Bedelende Mafias

 

Hoewel de scholing verplicht is in de gehele EU komt het steeds vaker voor dat de kinderen niet naar de scholen toe gaan. Je ziet steeds vaker, vooral in de grote steden dat kinderen staan te bedelen of volwassenen ontmoeten met slapende kinderen die proberen geld te bedelen bij voorbijgangers. Deze kinderen liggen vaak uren lang in onbeweeglijk in dezelfde positie in de armen van een volwassene, wat een heel opmerkelijke prestatie is voor een 3 tot 7 jarige. De Politie is hooguit hulpeloos wanneer deze incidenten zich voordoen. Ze bestellen dan Medische tests. Vaak zijn deze kinderen handlangers van de volwassenen in de bedel activiteiten in het kader van de invloed van Drugs of Alcohol, die de overtreding an het uitzetten van kinderen in gevaar duidelijk in vorm maakt.

In Europa of free movement en poreuze grenzen, hebben bedelende maffia-netwerken zich over het het hele Europees Continent gevormd, exploitatie van kinderen die de meest kwetsbare lagen van de samenleving is.

Bevat er enig initiatief van de EU of een Pilot Project in bestaans vorm om deze praktijk te stoppen ?

 

Antwoord van Ms Jourová on behalf of the Commission

De Commissie verwijst de geachte afgevaardigden naar het antwoord E-008381/2014

Geitegreerde systemen voor de bescherming van kinderen waren de focus van dit jaar, het 9 Europees Forum over de Rechten van het Kind. De parallelle sessies op het Forum bedekt onder meer de identificatie rapportering en doorverwijzing, opgenomen over de kwestie van de immigratie.

 

E-008381/2014 – De Commissie heeft in haar EU-agenda gemarkeerd de Rechten van het Kind, dit betreft het Welzijn van Kinderen en kan alleen bereikt worden in een SamenLeving die Vrij is van Geweld, Misbruik en Uitbuiting van Kinderen. De Commissie werkt aan deze doelstelling door middel van een sterke wettelijke en beleidskader. Het EU-kader ter bestrijding van Mensen Handel is de Mensen Rechten gebaseerde en Kind gevoelig. Het kan omvatten Bedelende Kinderen, want dit kan weer een reden zijn voor Kinder Handel.

 

In haar aanbeveling, Investeren In Kinderen, het doorbreken van de vicieuze cirkel van ongelijkheid heeft de Commissie aanbevolen de Lidstaten te organiseren en het beleid en multidimensionale strategieën om armoede onder de kinderen aan te pakken en uit te voeren in de Sociale Uitsluiting met name ook in het bijdragen aan het voorkomen van fenomenen als een Bedelend Kind. De Commissie benadrukt het belang dat de Rechten van het Kind wordt bevorded en beschermd en die het beste belang van Het Kind als eerste blijft overwegen ten alle tijde.

Gebaseerd op brede raadpleging is de Commissie is op dit moment bezig met voorbereidingen voor Richtlijnen voor Child Protection Systems.

De Commissie geeft ook Financiële Middelen voor de Bescherming en de Rechten van het Kind te Promoten, Specifieke Projecten van Aanpak van het Bedelende Kind