blog placeholder

In dit verslagje kun je meer te weten komen over antroposofie en wat Rudolf Steiner ermee te maken heeft.

Het grootste gedeeldte gaat over wat antroposofie is en hoe het ontstaan is.

Daarnaast wordt de antroposofische kijk op het leven naast de bijbelse kijk gehouden en je kan lezen wat antroposofie met geneeskunde te maken heeft.

Aan het einde van het verslagje volgt een korte samenvatting

Antroposofie

 

Wat is antroposofie?

Antroposofie is een Grieks woord. De letterlijke vertaling is mens (antropos) en wijsheid (sophia).Het is een levensbeschouwing. Ontstaan door een bepaalde visie op het leven.

Leven op antroposofische wijze, maakt het mogelijk antwoorden en inzichten te vinden op bepaalde levensvragen. Waarom we hier zijn, op deze plaats, op dit tijdstip. Hebben we een gezamenlijk doel? Of heeft ieder een eigen missie?

Je krijgt alle vrijheid om jezelf scholing daarin te geven.Alle vrijheid een pad te bewandelen om zelfkennis en kennis over de wereld te krijgen. Je bewust te worden van het mens-zijn op eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit de antroposofie wordt er niet alleen gekeken naar materiële werkelijkheid. Ook de geestelijke realiteit krijgt volop aandacht. De een wijst de ander niet af. Zintuiglijke en geestelijke waarnemingen werken als het ware samen. Door echt te leven, het aardse leven te doorstaan kunnen we in verbinding komen te staan met het spirituele in onszelf.

Met beide benen op de grond wordt er vorm gegeven aan een spiritueel bestaan.Het inzetten voor de ander en voor de wereld om je heen speelt hierbij een belangrijke rol. Alleen zo kun je je ware ‘zelf ‘ ontplooien.

In tegenstelling tot wat de bijbel aangeeft, dat er natuurlijk en bovennatuurlijk verschil is tussen mens en God, vormt de antroposofie één geheel. Eén ziel. Daarbij komt kijken dat de invloed van kosmische krachten centraal staan.

 

Het ontstaan van de antroposofische beweging

Rudolf Steiner(1861-1925) ‘ontdekte’ op zeven jarige leeftijd dat er nog een wereld bestond behalve deze, die voor de meeste van ons zichtbaar is. Na zijn opleiding aan de technische hogeschool in Wenen kwam hij in aanraking met de levensbeschouwing theosofie. Er werd beweerd in deze vereniging dat Krishnamurti de nieuwe ‘wereldleraar’ was. Daar was hij het absoluut niet mee eens en stapte dus maar op. Dat was in 1911. Een jaar later richtte hij de antroposofische beweging op. Dat was in Dorbach. (Duitsland)

 

Leerstellingen van Steiner

Volgens Rudolf Steiner bestaat de mens uit een lichaam, een geest en een ziel. De geest van de mens heeft vele levens te leven om tot een hoger niveau te komen.

Incarnatie maakt het mogelijk geestelijk te groeien en dit te bereiken.

Tijdens onze levens bouwen we een zogenaamde ‘karma’ op. Dit kan echter positief of negatief zijn.

Ook planeten, zoals bijvoorbeeld de aarde, of wezens zoals engelen hebben de mogelijkheid om tot een hoger niveau te groeien.

De geesten van de doden gebruikt Steiner als bron voor zijn inspiratie. Hij heeft wel vijftig boeken geschreven over hoe de geest van de mens in contact kan komen met de geest van het heelal!

Hij beweert ook dat processen die zich in organismen (de mens in het bijzonder)afspelen, het resultaat zijn van invloeden vanuit de kosmos én vanuit de aarde.

Steiner noemt zijn wetenschap ‘occult’. Dat betekend verborgen. De meeste leerstellingen zijn dan ook geheim en moeilijk controleerbaar. Weinig is met zekerheid te zeggen. Door je in te wijden worden enkele leerstellingen voor je openbaar gemaakt. De inwijdingen bestaan uit graden en weinigen halen de graad van Steiner.

Vele navolgers zien Steiner als een goeroe. Zijn woord is wet en als je iets niet begrijpt ben je nog niet genoeg verlicht.

De enige manier om verlichting te krijgen is training. Occulte training waarbij bijvoorbeeld door meditatie en rituelen innerlijke krachten opgewekt worden.

 

Antroposofie en de bijbel

Antroposofie wordt wel de vrucht van het gnostisch (mystiek) denken genoemd, waarin de vrijheid van denken centraal staat. Dit betekend dan wel afstand doen van het bijbels denken. Er is geen plaats meer voor zonde, oordeel of waarheid. Maar rituelen, evolutie en vergoddelijking van de mens staan dan op de voorgrond.

In de antroposofie heeft alles een plek. Dieren, planten, dingen, zelfs kleuren. Noem het op en het heeft een plek.Er wordt gezocht naar een beeld van het mens-zijn, een wereldbeeld en een beeld van de hogere werelden.

Volgens de antroposofie mag het christendenken hier geen gesloten godsvoorstelling over hebben. De mens moet zich, door vele levens te leven, kunnen ontwikkelen tot het goddelijke. Dit alles kan alleen plaatsvinden door de geheime leer van antroposofie.

Volgens Steiner is Jezus vele malen geïncarneerd voor hij als Jezus van Nazareth verscheen. Paranormaal begaafden hebben dit door ‘helderziendheid’ in hun geest kunnen zien gebeuren.

Waar de bijbel over goden spreekt zou men eigenlijk de ingewijden van de antroposofie bedoelen.

 

Antroposofie en geneeskunde

De antroposofische geneeskunde ontstond in het begin van de 20e eeuw. Veel artsen vroegen Steiner hoe ze een ruimere kijk op de werking van medicijnen in combinatie met de mens konden krijgen. Ita Wegman speelde bij dit gebeuren een grote rol omdat ze in 1921 het eerste antroposofische ziekenhuis oprichtte. Steiner bezocht deze kliniek bijna dagelijks. Hij gaf aanwijzingen voor therapieën en cursussen aan artsen die interesse hadden in de nieuwe vorm van genezen.

Antroposofische geneeskunde is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar een verdieping en uitbreiding ervan. Daardoor komt het ook dat alleen afgestudeerde artsen antroposofische geneeskunde mogen toepassen.

Steeds meer mensen geloven dat het ziek zijn ook door niet-materiele processen kunnen ontstaan.Het volgen van therapieën vanuit een antroposofische oogpunt volgt dan ook een uitkomst.

 

Samenvatting

 Antroposofie

 -gaat uit van een geestelijke realiteit die een geheel vormt met wat onze zintuigen waarnemen

 -stimuleert het gebruik van spiritualiteit om onszelf te ontplooien en te ontdekken

-in geneeskunde worden ingezet op tal van verschillende terreinen

 -bestaat voor een groot deel uit occulte (geheime) leerstellingen

 -ontstaan is doordat Rudolf Steiner een antroposofische beweging opzette