blog placeholder

Heel kunstminnend Nederland staat op zijn achterste benen vanwege de bezuinigingen. Maar volgens mij blijft echte kunst altijd bestaan want die betaald zichzelf. Kunst is een heel ruim begrip en laat zich eigenlijk heel moeilijk definiëren. De definitie van kunst volgens wikipedia.nl: Kunst is alles wat door een mens is gemaakt en dat tot doel heeft de menselijke zintuigen en geest te prikkelen door originaliteit en/of schoonheid. Dit artikel is dus ook kunst want het prikkelt je geest door een originele invalshoek.

Echte kunst betaald zichzelf

De waarde van kunst:

Ik heb samengewerkt met een meisje dat op de kunstacademie zat en in de vakantie bij ons werkte om wat bij te verdienen. Het laatste jaar dat ze bij ons werkte deed ze examen op de kunstacademie. De theorie examens had ze allemaal goed gemaakt maar ze was erg zenuwachtig voor haar praktische afstudeer opdracht. Haar specialisatie was boetseren. Ze had een heel mooi abstract hoofd geboetseerd en het glazuren en bakken was gelukkig ook heel goed gegaan. Het eindexamen bestond uit een beoordeling door drie vakleerkrachten.  Ze was heel zenuwachtig en ik vroeg een beetje plagerig; en als ze hem nu per ongeluk omstoten? Tja, dat zou heel vervelend zijn maar ze dacht dat ze haar dan evengoed wel een voldoende zouden geven. Gelukkig ben ik verzekerd, zei ze. Hoeveel krijg je er dan voor, vroeg ik. Dat hangt ervan af, voordat ik geslaagd ben krijg ik alleen mijn materiaal en arbeidsuren vergoed, totaal zo’n 600 euro. Maar als hij valt nadat ik geslaagd ben krijg ik 7000 euro van de verzekering want dan ben ik officieel kunstenaar.

Echte kunst betaald zichzelf

Het probleem met de overwaardering van de kunst begint hier dus al. Normaal gesproken wordt de waarde van een goed bepaald door vraag en aanbod. Bij de kunst, in Nederland, dus niet. Hier gelden andere wetten. De maatstaf in Nederland voor de kunstenaar is (was!) dat hij van zijn werk moet kunnen leven zonder marktgericht te hoeven produceren. Hierdoor is dus een sterk overgesubsidieerde kunstsector ontstaan.

Echte kunst betaald zichzelf

Subsidie regelingen voor kunstenaars:

1- De WWIK. De Nederlandse Wet werk en inkomen kunstenaars biedt kunstenaars de mogelijkheid om binnen een periode van tien jaar maximaal vier jaar een aanvulling op hun inkomen te krijgen, als zij met hun artistieke werk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
2- Fonds BKVB. Als aanvulling op de reguliere subsidies en als onderdeel van de bijzondere projecten biedt het Fonds BKVB ook tijdelijke regelingen aan. Met de tijdelijke regelingen kan het Fonds BKVB waar nodig inspelen op de behoefte om extra stimulans te geven aan actuele onderwerpen waar beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars bij betrokken zijn of waarbij zij een rol van betekenis kunnen vervullen.

Echte kunst betaald zichzelf

Enerzijds gaat het hierbij om extra subsidiemogelijkheden, zoals het TAX-videoclipfonds, het Gamefonds, de Regeling Kunstenaars en Televisie en de Regeling Kunstenaars en School. Anderzijds kan het Fonds BKVB intendanten aanstellen die als taak krijgen een impuls te geven voor de beoefenaars van een bepaalde discipline. Zo gingen in 2009 een intendant voor strips en een intendant voor documentaire fotografie aan de slag gaan om uitvoering te geven aan een programmadocument. Evenals bij de Pilotprojecten wordt met de tijdelijke regelingen de weg verkend naar nieuw beleid (learning by doing). Waar dat nodig blijkt, kan een tijdelijke regeling opgaan in een reguliere subsidie, in andere gevallen kan het voldoende zijn om het bij een tijdelijke stimulans te laten.

Echte kunst betaald zichzelf

3- Beginnende beeldend kunstenaars, bouwkunstenaars en vormgevers kunnen subsidie krijgen voor artistieke en zakelijke ontplooiïng. U kunt zelf beslissen waar u het geld voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor beroepskosten, onderzoek of tentoonstellingen, maar ook voor de kosten van levensonderhoud.De belangrijkste voorwaarden zijn: U bent gevestigd in Nederland. Uw verzamelinkomen is niet hoger dan 35.000 euro. U heeft maximaal vier jaar geleden uw opleiding verlaten.

Echte kunst betaald zichzelf

4- Ondersteunende instellingen: Voor de ondersteuning van de sector zijn een aantal
instellingen in de cultuurnota opgenomen, waaronder Trans Artists (TA) en Stichting Kunst in Openbare Ruimte (SKOR). TA verzorgt de informatiestroom over (inter)nationale artist-inresidencies.De SKOR heeft een landelijke voorbeeldfunctie op het gebied van kunstopdrachten in de publieke ruimte. In de Cultuurnota zijn twee fondsen opgenomen, De Mondriaanstichting

Echte kunst betaald zichzelf

5- Ontwikkelingsinstellingen: Als ontwikkelinstelling zijn o.a. opgenomen, Droog Design, Young Designers & Industry en Dutch Fashion Foundation.

Echte kunst betaald zichzelf

6- Postacademische instellingen. Hieronder vallen de ‘centres of excellence’. Voorbeelden hiervan zijn de Jan van Eyck Academie, de Rijksakademie van Beeldende Kunst, De Ateliers en het Europees Keramisch Werkcentrum. Op deze plekken kunnen kunstenaars zich ontwikkelen en projecten uitvoeren. Internationale festivals, waaronder de Arnhem Mode Biënnale, Manifesta, Utrecht Manifest.

Echte kunst betaald zichzelf

Kunst moet zichzelf betalen:
Al deze subsidies hebben ervoor gezorgd dat de meeste kunstobjecten in een open markt waardeloos zijn geworden door de massale overproductie veroorzaakt door de jarenlange subsidies. De gemiddelde kwaliteit is hierdoor ook een stuk lager geworden omdat ook matige kunstenaars jarenlang door hebben kunnen produceren. Door het schrappen van heel veel subsidies zal het kaf van het koren gescheiden worden en zal de kwaliteit van de kunst in het algemeen  omhoog gaan. Goede kunstenaars zullen vervolgens een goed inkomen kunnen behalen omdat de overproductie over zal raken. 

Echte kunst betaald zichzelf