blog placeholder

Een beschrijving van de beste schilders en schilderijen uit de Renaissance.

Met de naam Renaissance wordt de periode in de Europese geschiedenis aangeduid die loopt van ongeveer halverwege de vijftiende tot halverwege de zestiende eeuw. De Renaissance is een mijlpaar in de geschiedenis geweest en heeft name van zo groot belang voortgebracht dat zonder hen de kunstgeschiedenis van nu wezenlijk anders zou zijn. De belangrijkste en invloedrijkste figuren uit de Rennaissance worden hier besproken, zo ook hun bekendste kunstwerken.

Alhoewel de periode voor de vijftiende eeuw zeer interessant is, beperken we ons in dit artikel tot 1450-1550.
In een artikel hierna wordt aandacht besteed aan de periode voor en na de Renaissance en wat voor invloed dit had op de hedendaagse opvatting van kunst.
Dit zijn de eerste 10 belangrijke kunstenaars uit de Renaissance, de lijst wordt voorgezet in het volgende artikel en bevat namen als Da Vinci, Rafael en Michelangelo…

Petrus Christus: 1410-1476: Geboren in Brabant, een leerling van Van Ecyk.
Belangrijkste werken; Christus, man van smarten; Portret van een Kartuizer; Madonna; Portret van Sir Edward Grimston; De beweging van Christus; Isabel van Portugal en de Heilige Elizabeth.

Pierlo Della Francesca: 1417-1492: Geboren in Borgi di San Sepolcro, Italie.
Belangrijkste werken; Opstanding van Christus; De doop van Christus; De droom van Constantijn; Geboorte van Jezus; Maria met Kind, heiligen en Frederico II da Montefeltro.

Benzonno Gozzoli: 1420-1497: Geboren in Florence, werkt in de kathedraal van Pisa
Belangrijkste werken;Madonna met kind, de heilige Franciscus en de heilige Bernasdinus, en Fra Jacopo; Tocht der drie koningen(muur van een kapel in Florence); De dans van Salome; De heilige Augustinus vertrekt naar Milaan; Geboorte van Maria; Verdrijvind van Joachim uit de tempel.

Giovanni Bellini: 1426-1516: Geboren in Venetië
Belangrijkste werken; De hoff van Gethsémané; Dode Christus ondersteund door Maria en Johannes; Maria tussen heiligen; De Madonna in het weiland; Altaar van San Giovanni Crisostomo; Naakte vrouw met spiegel.

Antonello da Messina: 1430-1479: Geboren in Messina, Sicillië
Belangrijkste werken; Portret van een man; De heilige Hiëronymus in zijn studeervertrek; Kruisiging; San Cassano; De heilige Sebastiaan; Madonna van de Maria-Boodschap; De dode Christus gedragen door een engel.

Antonio Pollaiuolo: 1432-1498: Geboren in Florence, werkt aan de graf van paus Sixtus IV
Belangrijkste werken; Strijd tussen naakte mannen; Tobias en de engel; Apollo en Daphne; Portret van een vrouw; Marteling van de heilige Sebastiaan; Hercules en Antaeus; Hercules en de Hydra

Hugo van der Goes: 1440-1483: Geboren in Gent
Belangrijkste werken; De zondeval; De bewening van Christus; Portinaria triptiek aanbidding der koningen; Portinaria triptiek, de heilige Margaretha en Maria Magdalena; Portinaria triptiek, Maria-Booschap; Dood van de Maagd.

Alessandro Botticelli: 1445-1510: Geboren in Florence, werkt aan de Sixtijnse kapel in de Vaticaan
Belangrijkste werken; Jonge man met medaillon; Begin van de lente; Madonna van de Magnificat; Venus en Mars; Geboorte van Venus; De laster van Apelles; De geboorte van Christus.

Il Pirugino: 1445-1523: Geboren in Citta del Pieve
Belangrijkste werken; De aanbieddin van de wijzen; Het visioen van de heilige Bernardus; De sleuteloverdracht aan Petrus; Madonna met de heilige Johannes de Doper en de heilige Sebastiaan; Kruisiging; Pietà; Madonna in de hemel met het Kind en heiligen.

Hiëronymus Bosch: 1450-1516: ’s Hertogenbosch
Belangrijkste werken; De Goochelaar; De Keisnijding; Het Narrenschip; De Hooiwagen; De tuin der lusten; Het laatste oordeel; De doornenkoning; De verzoeking van Sint-Antonius.