blog placeholder

Dit artikel behandelt de zeventiende-eeuwse schilder David Teniers de Jonge.

David Teniers was een leerling van zijn vader. Hij behoorde tot de beroemde zedenuitbeelders van de zeventiende eeuw. Hij werd de hofschilder van aartshertog Leopold Wilhelm, over wiens kunstgalerij hij tevens de directie kreeg. Hij was gunsteling van vorsten en adelijke personen, vriend van Rubens, deken van het St. Lucasgilde en verwierf deels door het fortuin, dat zijn twee huwelijken hem aanbrachten, een groot vermogen, dat hem in staat stelde een kasteel bij Brussel De Drie Torens te bezitten. Hij deed alle moeite om in de adelstand te worden verheven. Vermeld wordt dat hem als conditie gesteld werd, geen schilderijen te verkopen. Inderdaad werd hij in 1680 benoemd tot edelman.

 

Aanvankelijk gingen zijn werken, die vanaf 1630 dateren, naar de jaarmarkten, maaar na zijn huwelijk met Anna Breughel, dooor wie hij in relatie met Rubens kwam, trad het tijdperk van roem in. Italië bezocht hij niet, wat wel enigszins vreemd was; in Antwerpen en Brussel vervaardigde hij in ruim een halve eeuw een enorme hoeveelheid werken (ongeveer 800). In 1663 gaf hij de voorzet tot de opriching van van een kunstacademie, naar het voorbeeld van de Parijse Academie.

 

David Teniers werkte met een zeldzame gemakkelijkheid en vlugheid. hij ontleende zijn stof zeer vaak aan het alledaagse vulgaire leven, evenals Brouwer, en stelde in zijn geroutineerde penseelbehandeling zijn taferelen, karakteristiek, geestig, natuurlijk en waar samen. Er zit in verschillende van zijn werken pit en levensvreugd, al was deze veelal wat laag bij de grond. Hij was een meester in de techniek, een uitstekend colorist, een grondige bestudeerder van zijn onderwerpen, een fijn waarnemer en opmerker en een handig ineenzetter van scènes. Maar niet alleen groepen in losse gezelligheid trokken hem aan; ook als landschapsschilder en vooral in de portretteerkunst maakte hij naam. Zijn werk bleef niet zonder invloed op zijn tijdgenoten en opvolgers; hij kweekte vele uitstekende leerlingen. Bij de viering van het tweede eeuwfeest van de stichting van de schildersacademie te Antwerpen werd te zijner eer een gedenkteken onthuld.

 

Bron: 1909. Prins der Geïllustreerde Bladen.