blog placeholder

In het dagelijks taalgebruik wordt de term Regeneratie Therapie gebruikt voor wat officieel Matrix Regeneratie Therapie heet. In de term Matrix Regeneratie Therapie staat Matrix voor het zachte bindweefsel in ons lichaam, waar onze belangrijkste levensprocessen plaatsvinden, Regeneratie voor  het zelf herstellend vermogen van de mens en Therapie voor behandelwijze. De Matrix Regeneratie Therapie wordt vooral gebruikt kan een positieve bijdrage leveren aan het bestrijden van de vermoeidheidsziekte M.E./CVS. door het stimuleren van de botten in combinatie met meridianen, organen, spieren, gewrichten en emoties, het activeren van het zelfherstellend vermogen van de mens naar zijn oorspronkelijke staat en het vrij maken van gestagneerde energie in het lichaam. 

regeneratie therapie

Regeneratie:
Regeneratie is het proces waarbij  iedere dag oude lichaamscellen af sterven en er iedere dag nieuwe cellen worden geboren. Op deze manier wordt ons lichaam elke periode van 7 jaar in zijn geheel vernieuwd en zijn alle cellen vervangen door nieuwe cellen. Onder invloed van onvoldoende goede voeding, onvoldoende beweging, stress en een opstapeling van gifstoffen kunnen er verschijnselen ontstaan die het gezonde en soepele functioneren van het lichaam in de weg staan. Ogenschijnlijk  normale  bijverschijnselen van het ouder worden maar zijn hier het gevolg van.  Door goede voeding, voldoende beweging, het voorkomen van stress en het voorkomen van de opname van gifstoffen daarentegen zijn de nieuwe cellen gezonder dan de oude en zal het lichaam gezond en in balans blijven.

regeneratie therapie

Matrix:
Onder de Matrix, ook wel Basis Bio Regulatie Systeem (B.B.R.S.) genoemd,  verstaan we het zachte bindweefsel in het menselijk lichaam, waar de belangrijkste levensprocessen plaatsvinden. De matrix of BBRS is overal in het lichaam aanwezig en vormt ongeveer tachtig procent van de totale massa van het menselijk lichaam. In de matrix of BBRS is ons hele afweersysteem en alle orgaancellen ingebed. Via het matrix of BBRS komen de voedingsstoffen uit het bloed, de hormonen uit het bloed en prikkelstoffen uit de zenuwuiteinden bij de cellen aan. Via dit systeem bereiken ook de afgedankte stofwisselingsproducten uit de cellen weer de fijne bloedvaatjes (capillairen) en het lymfesysteem.

regeneratie therapie

Werking matrix regeneratie therapie:

optie 1:
De eerste optie voor de Matrix Regeneratie Therapie het neutraliseren van  gifstoffen die in feite ziekelijke informatie in het lichaam zijn. Dit gebeurt tijdens het proces dat Bio-informatie (BIT) genoemd wordt. Tijdens het BIT proces worden met behulp van een zuigelektrode losgemaakte toxische informatie (gifstoffen) opgenomen. Deze losgemaakte toxische informatie (gifstoffen) opgenomen worden vervolgens via een kabel voor bewerking naar de basisapparatuur geleid. In de basisapparatuur wordt de toxische informatie in een therapeutisch signaal omgezet en naar de patiënt teruggestuurd.

regeneratie therapie

Optie 2:
De tweede optie voor de Matrix Regeneratie Therapie  is een gelijkstroombehandeling van het weefsel. Hierbij wordt via een voorelektrode een zwakke gelijkstroom, van ongeveer 1 volt, het weefsel ingestuurd. Hierbij ontstaat een overschot aan lading waardoor het zuur reagerende zieke weefsel wordt geneutraliseerd. Door de gelijkstroombehandeling wordt het elektrisch “ongepoolde”  weefsel van negatief weer positief en wordt de energieproductie weer op gang gebracht. Het uiteindelijke therapeutische effect van de gelijkstroombehandeling is afhankelijk van de ladingstoestand (potentieel) en van de hormonale toestand van de matrix.

regeneratie therapie

Optie 3:
De derde optie voor de Matrix Regeneratie Therapie  is de petechiale zuigmassage door die werkt door middel van kleine puntbloedinkjes (Petechiae). Bij de petechiale zuigmassage wordt met een vacuümpomp via een daaraan verbonden sterke zuigelektrode onderdruk in het weefsel gegenereerd. Daardoor wordt zuurstofarm weefselvocht, belast met gifstoffen en stofwisselingsafvalproducten naar de oppervlakte gezogen en wordt bloed uit de haarvaten de matrix ingezogen. Op deze manier is een hygiënische en individueel toe te passen zuigmassage mogelijk uitgaande van een vooraf juist ingestelde zuigintensiteit, het ieder keer gebruiken van een nieuw filter en het ieder keer goed reinigen van de rolelektroden en zuigelektroden.

regeneratie therapie

N.B. Deze elektrode is tevens een prima ingangselektrode voor het opnemen van toxische informatie (gifstoffen) uit het weefsel (zie optie 1 Bio-informatie).