blog placeholder

Je zult het maar hebben, Gille de la Tourette. Deze psychiatrische aandoening, die gekenmerkt wordt door drangverschijnselen en zich uit in verschillende soorten tics, zorgt voor nogal wat onbegrip bij de mensen. De tics zijn vaak geluiden of bewegingen, die ongecontroleerd worden uitgevoerd. Zo plotseling en herhaaldelijk, dat de uitingen merkwaardig overkomen op veel mensen. Veel mensen weten dan ook niet hoe ze moeten reageren en dat kan tot vervelende reacties leiden voor de persoon, die zijn leven lang moet doorbrengen met deze aandoening. Ook de doktoren komen er tot op de dag van vandaag nog niet helemaal uit, wat de oorzaak kan zijn en dus ook de genezing. Dit artikel geeft wat inzicht in de vraag: “Wat is Gille de la Tourette, wat zijn de kenmerken en is het te genezen?”

Wat is Gille de la Tourette?

Gille de la Tourette is een neuro-psychiatrische aandoening, die wordt gekenmerkt door verschillende geluidstics (vocal tics) en bewegingstics (motorische tics). Een tic is een geluid of beweging, die een persoon plotseling en ongecontroleerd maakt. Bij mensen met Gille de la Tourette, heeft het lichaam de drang om terugkerende vervelende sensaties in het llichaam op te heffen. Denk bijvoorbeeld aan een een vervelend gevoel in de keel. Om dit gevoel op te heffen, maakt de persoon bijvoorbeeld steeds een hard gromgeluid. Dit heft het vervelende gevoel in de keel heel even op, maar omdat het gevoel steeds terugkeert worden ook de tics steeds herhaald. Mensen die leiden aan Gille de la Tourette, zijn dan ook vaak enorm druk in hun hoofd. Het verschilt per persoon met Gille de la Tourette, welke tics er precies worden geuit.

Een paar voorbeelden van geluidstics

Geluidstics, ook wel vocal tics genoemd, zijn geluiden die een persoon voortbrengt zonder daar controle over te hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • de keel schrapen
 • kuchen
 • grommende geluiden maken
 • sisklangen voortbrengen
 • met de tong klakken
 • zinloze kreten uiten
 • vloeken

Een paar voorbeelden van bewegingstics

Bewegingstics, ook wel motorische tics genoemd, zijn ongecontroleerde bewegingen van het lichaam. Enkele voorbeelden hier van zijn:

 • met de ogen knipperen
 • een grimas trekken
 • de ogen wegdraaien
 • de neus optrekken
 • de schouders optrekken

Complexe tics

Bovengenoemde tics zijn enkelvoudig. Er bestaan ook complexe tics, dit zijn meerdere bewegingen in één tic. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • huppeltjes maken
 • mensen nazeggen
 • voorwerpen herhaaldelijk aanraken

Het stellen van de diagnose Gille de la Tourette

De diagnose Gille de la Tourette wordt over het algemeen vaak vastgesteld, wanneer de persoon een heel jaar lang meerdere bewegingstics en minimaal één geluidstic heeft aangehouden. Het is moeilijk om de diagnose vast te stellen, omdat veel van de kenmerken ook bij andere psychiatrische aandoeningen kunnen worden ingedeeld.

Vergelijkbare aandoeningsverschijnselen

De aandoeningen, die vergelijkbaar zijn met die van Gille de la Tourette komen voor bij:

 • ADHD, een concentratiestoornis die gepaard gaat met impulsiviteit en hyperactiviteit
 • OCS of OCD, drang- en dwanghandelingen die merkwaardig gedrag veroorzaken
 • PPD-nos, ontwikkelingsstoornis die lijkt op autisme en zorgt voor relatie- en contactproblemen

Het verschil tussen tics (zoals bij Gille de la Tourette) en dwangbewegingen (zoals bij OCS of OCD), is moeilijk te herkennen. Het verschil is, dat dwangbewegingen worden gemaakt om angsten te verminderen en tics niet gepaard gaan met angst. Tics zijn zogenaamde drangverschijnselen.

De mogelijke oorzaak van Gille de la Tourette

Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van Gille de la Tourette. Toch is er tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijkheid over deze aandoening. Ook zijn er veel mensen, die een hele lichte vorm van Gille de la Tourette hebben en dit ook niet weten van zichzelf. Ze hebben uiteraard verschijnselen, maar zo licht dat ze niet de behoefte voelen om hiervoor professionele hulp in te schakelen. Er wordt gedacht, dat Gille de la Tourette een erfelijke aandoening is. Volgens artsen wordt dit veroorzaakt, door een ontregeling van de neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen, die de signalen doorgeven van zenuwcel naar zenuwcel. Stoffen als dopamine, serotonine en noradrenaline.

Genezing

Door het ontbreken van informatie over de oorzaak en alle specifieke verschijnselen van Gille de la Tourette, is genezing op dit moment niet mogelijk. Wel kunnen de verschijnselen worden verminderd, door het nemen van medicijnen en/of het volgen van gedragstherapie. Ook erg belangrijk is het krijgen van begrip van mensen uit de omgeving. Door vervelende reacties van mensen met onbegrip kan de persoon, die zijn leven lang moet doorbrengen met deze aandoening, erg ongelukkig worden. Dat gun je niemand. Volledige genezing is helaas nog niet mogelijk, maar door het verspreiden van informatie die wél beschikbaar is kan er meer begrip ontstaan voor mensen met Gille de la Tourette. Het internet kan daar enorm bij helpen. Zoekmachines als Google, verwerken de vraag naar ieder mogelijk onderwerp binnen enkele seconden. Door bijvoorbeeld het woord “Gille de la Tourette” in de zoekbalk in te voeren, doorzoekt Google het internet naar trefwoorden en geeft een hele lijst weer met links naar diverse sites waar dit onderwerp voorkomt.

Stichting Gille de la Tourette

In Nederland zijn ongeveer 15.000 mensen, die leiden aan Gille de la Tourette. Dat komt neer op 1 op de 5 mensen, waarvan 1 tot 3% kind is. Tussen het 4de en 11de levensjaar treedt de aandoening op en kán na het 20ste levensjaar weer verminderen.

Van de 15.000 mensen met Gille de la Tourettre, zijn 1500 aangesloten bij de stichting Gille de la Tourette. Een stichting kan enorm veel steun bieden aan deze mensen. Op het internet is ook hierover meer informatie verkrijgbaar, via diverse zoekmachines.