blog placeholder

Dementie  wordt vaak in verband gebracht met geheugenproblemen. Echter houdt deze ziekte veel meer in dan alleen geheugenproblemen. Deze ziekte tast niet alleen het korte en lange termijngeheugen aan, maar maakt de patient totaal ongeschikt om nog in de maatschappij te functioneren. De patient heeft in de laatste stadium van de ziekte maar liefst 24 uur zorg nodig!. Wat is dementie nu eigenlijk en wat zijn de symptomen van deze ziekte?

Wat is dementie? Dementie is een cluster van ziekteverschijnselen, dat gepaard gaat met een achteruitgang van het verstandelijk vermogen. Het is een ziekte, waarbij de zenuwcellen in de hersenen niet meer goed functioneren en uiteindelijk afsterven.

Een persoon, die aan dementie lijdt ondervindt niet alleen problemen met zijn geheugen, maar ondervindt ook problemen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals koffie zetten, boodschappen doen, wassen etc), met het gebruiken en begrijpen van taal (afasie) en het abstract denken. De patient heeft geen besef meer van tijd en plaats en verandert van persoonlijkheid. Ze worden achterdochtig (bijv beschuldigen mensen van diefstal) en angstig.  Ze kunnen last krijgen van hallucinaties, wanen, stemmingswisselingen, constante onrust en depressiviteit. Ze verzorgen zich zelf niet (wassen en eten en drinken nauwelijks meer) meer. Ze kunnen last krijgen van incontinentie en slecht zien. Ze hebben problemen met plannen en organiseren. Ze nemen geen initiatieven meer en kunnen geen beslissingen meer maken door o.a. aantasting van het oordelingsvermogen. Ook krijgen ze problemen met lezen, schrijven en praten.

De kans op dementie neemt toe naarmate de leeftijd vordert. Momenteel lijden maar liefst 250.000 mensen in Nederland aan een vorm van dementie. Dit aantal zal in de loop van de jaren alleen nog maar toenemen door de toenemende vergrijzing.

Er zijn verschillende vormen van dementie: 

* ziekte van Alzheimer;

*vasculaire dementie;

*frontotemporale dementie;

*lewy body dementie.

De ziekte van Alzheimer komt het meeste voor. Zo’n 70% van de patienten met dementie lijden aan de ziekte van alzheimer. Deze ziekte wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een opeenstapeling van een bepaald eiwit in de zenuwcellen van de hersenen. Door deze opeenstapeling sterven de zenuwcellen af.

Na de ziekte van Alzheimer komt vasculaire dementie het meeste voor. Deze vorm van dementie wordt veroorzaakt door een storing in de de doorbloeding van de hersenen. Vasculaire dementie komt vaak voor bij mensen, die een hersenbloeding en/of beroerte hebben gehad. Daarnaast is het risico voor deze vorm van dementie verhoogd bij mensen die lijden aan hart- en vaataandoeningen, last hebben van diabetes, aderverkalking en last hebben van een chronische hoge bloeddruk.

Het voornaamste veschil tussen ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie is dat patienen met vasculaire dementie langer besef hebben van hun achteruitgang. Hierdoor lijden deze patienten veel meer onder de situatie dan patienten met Alzheimer en hebben vaak daardoor last van depressieve buien. Daarnaast is er bij vasculaire dementie sprake van trapsgewijze achteruitgang: goede perioden worden afgewisseld met slechte perioden.

Voor meer informatie over dementie en ervaringen met een demente patient lees  http://foobie.artikelen.nl/gezondheid/mijn-tante-heeft-dementie/