blog placeholder

Dit is een recensie van het boek : Wanneer koesteren hoop betekent : de helende kracht van het kind in jezelf.- John Bradshaw.320 p. ISBN 902742909x. Het spectrum

Beschadiging in de kindertijd

Iedere psycholoog, psychiater en pedagoog weet dat beschadigingen in de kindertijd hun invloed doen gelden op de rest van het leven van een mens. Als daar ernstige problemen uit voortkomen waardoor mensen vastlopen, proberen ze hun cliënten met pillen en gesprekken te helpen. Maar jarenlang praten en medicijnen voorschrijven helpen echter niet diepgaand en blijvend genoeg. Dit boek maakt duidelijk waarom dat zo is en hoe het beter en sneller kan.

Kern van het probleem

De traditionele manier van werken raakt niet genoeg aan de kern van het probleem. Die kern is nl. het “innerlijk kind”dat geestelijk in nood is omdat het niet gekregen heeft waar hij in een bepaalde ontwikkelingsfase van zijn leven, behoefte aan had. In ieder mens leeft dat Kind dat onvermijdelijk ooit in zijn leven nare ervaringen heeft opgedaan die hij op dat moment niet kon verwerken en ze daarom opgeslagen heeft, waardoor hij in die ontwikkelingsfase is blijven steken.

 Aangepast kind

Het Kind heeft zich aangepast om te overleven en de pijn niet te hoeven voelen. Dat noemt Bradshaw het “basale verdriet”. Dat uit zich in zijn verdere leven oa in driftbuien, overtrokken reacties, verslavingen (niet alleen drugs maar bv. ook aan werk of aan intellectueel bezig zijn), huwelijksproblemen, negatief oudergedrag en slechte relaties.

Helen

Als je contakt kunt maken met dit Kind en hem alsnog kunt geven wat hij toendertijd nodig had, komt het door die nare ervaring heen en kan hij zich naar een volgende ontwikkelingsfase ontwikkelen. Dit verdriet moet daarvoor opnieuw doorleefd worden. Bradshaw geeft workshops om mensen hiermee te helpen. Dat is ook de doelstelling van dit boek.

Als lezer word je door alle ontwikkelingsfases geleid zodat je je eigen innerlijk kind kunt helpen om dóór te groeien. Je kunt dit in een groep doen of met iemand die je vertrouwt of onder leiding van een therapeut. De ervaring van de mensen die ermee werken heeft geleerd dat deze methode opvallend snel werkt en ingrijpende, blijvende effecten heeft en dat er grote geestkracht en creativiteit vrijkomen.

Grondige methode

Ik geloof dat het inderdaad zo is als in het boek staat, nl : “Deze….benadering, van de ene ontwikkelingsfase naar de volgende, is de grondigste en meest doeltreffende manier om onze emotionele verwondingen te genezen”.

Ik vind het onbegrijpelijk dat er tot nu toe door de gevestigde orde zo weinig aandacht besteed is aan het op deze manier omgaan met mensen met problemen. Alleen in de alternatieve sector kom je het werken met het Innerlijk Kind tegen. Ik denk daarbij bv. ook aan de manier van werken van Louise Hay en Brandon Bays. Er zouden veel meer mensen geholpen kunnen worden als er meer therapeuten waren die de problemen op deze manier zouden benaderen. Een waardevol boek dat alleen al door het lezen belangrijke inzichten geeft in hoe de menselijke psyche werkt.