blog placeholder

Hoefijzernier

Een aangeboren afwijking is de zogenoemde hoefijzernier. Dit is een toestand waarbij de nieren verbonden zijn door een streng van nierweefsel, zodat het gehele complex ongeveer de vorm van een hoefijzer krijgt. Op zichzelf betekend dit niet dat er sprake is van ziekelijke afwijkingen.

Cystenier

Dit is een toestand waarbij de afvoergang van de glomerulus niet uitmondt op de nierbuisjes, waardoor dus de in de glomerus gevormde urine niet kan afvloeien. Hierdoor ontstaan in het nierweefsel kleinere en grotere holten, die tenslotte zo talrijk kunnen worden dat van het echte nierweefsel niets meer over is, de functie van de nier kleiner en kleiner wordt en tenslotte afsterft. Deze aandoening betreft altijd beide nieren, hoewel de aandoening in een van de nieren heftiger aanwezig kan zijn en dus slechts schijnbaar in 1 van de nieren aanwezig lijkt te zijn. Dit is ook de reden dat er nooit een nier weggehaald mag worden met deze aandoening, want op termijn zal de andere nier ook in een cystenier veranderen.

 

Nierontstekingen

Nierontstekingen kunnen op verschillende manieren ontstaan. In de eerste plaats is het mogelijk dat zich bacterien nestelen in het nierweefsel, waardoor in deze nier, of beide nieren, ontstekingen gaan optreden. Dit kan het gevolg zijn van een sepsis. Deze vorm van nieronsteking is echt vrij zeldzaam. Veel en veel vaker komt de ontsteking van de glomeruli, ofterwijl de glomerulonefritis voor. De glomerulonefritis begint altijd als een acute onsteking en is een allergische aandoening. Dat wil zeggen, dat zij niet veroorzaakt wordt door bacterien en ook niet door de giftige afscheidingsproducten van bacteriën, maar dat de oorzaak gelegen is in een bacteriële onsteking elders in het lichaam (vrijwel altijd de keelamandelen), die door bepaalde veranderingen in de eiwitstructuur van het lichaam, op veraf gelegen plaatsen steriele onstekingsverschijnselen doen ontstaan. Een allergische ontsteking speelt zich voornamelijk af aan de wanden van de kleinste bloedvaten, dus aan de wanden van de haarvaten. Deze haarvatwanden worden dan doorgankelijk voor eiwitten en in het rondom liggende weefsel treden dezelfde verschijnselen op als wij bij een gewone onsteking tegenkomen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt acute glomerulonefritis bijna altijd veroorzaak door een bepaald soort bacteriën: haemolytische streptococcen. De echte onsteking door deze bacterie veroorzaak, vindt men bijna altijd in de keelamandelen in de vorm van een angina. Enige tijd na een angina kan dus een allergische onsteking elders optreden. De duidelijkste verschijnselen van deze allergische onsteking vindt men in de nieren. De producten van deze nieronsteking zullen wij in de urine aantreffen: er is weinig urine, donker van kleur, met daarin eiwit en rode en witte bloedlichaampjes. Maar ook in de rest van het lichaam zullen de haarvaten door deze allergische veranderingen zijn aangetast, waarvan men de verschijnselen met min of meer moeite kan waarnemen; bijna altijd vindt je in het beginstadium van de acute glomerulonefritis een zwelling van de oogleden: eiwit en water treden uit de beschadigde haarvaten, het losmazig bindweefsel rond de ogen wordt dan overvol waardoor een zwelling zichtbaar wordt.