blog placeholder

Je hoort er niets over, je leest er weinig van, maar als je wat verder gaat zoeken onder de artikelen met reacties op het internet blijken nu toch veel mensen spijt te hebben dat ze het advies om te laten vaccineren hebben opgevolgd en ook dat heel veel mensen nog steeds twijfels hebben om de tweede spuit te gaan halen.

In het artikel van auteur Henbro: op kun je uitgebreid lezen over de bijwerkingen en inhoud van het vaccin. Wat mij daar het meest aan opviel was het grote aantal reacties op dit artikel wat nog meer duidelijk maakt dat heel veel mensen er enorm mee bezig zijn, ongerust over zijn of zelfs ziek zijn na het toedienen van het vaccin. Meer dan 180 reacties zijn er op het artikel gekomen. En dat is ontzettend veel. Reacties van mensen zoals jij en ik. Die bang en ongerust zijn en zich afvragen: ga ik die spuit nu wel halen of niet? Maar ook mensen die de bijwerkingen vermelden die zich hebben voorgedaan bij henzelf en bij hun kinderen en twijfelen of ze wel voor de tweede ronde terug zullen gaan. Mensen die echt ziek zijn geworden van het vaccin. Doe ik er goed aan om te luisteren naar de overheid? Die wil toch het beste voor iedereen? Of toch niet? Waar komen al die waarschuwingen tegen het virus dan vandaag? En…waar rook is, is vuur!

 Over die bijwerkingen hoor je helemaal niets via de media. Is dat niet vreemd? Net voordat de eerste ronde op het punt stond te beginnen zag je iedere dag op het journaal hoeveel mensen er weer in het ziekenhuis werden opgenomen en dat er weer mensen overleden waren ten gevolge van deze griep en de angst groeide dan ook onder de mensen. Direkt nadat het vaccineren was begonnen stopte de informatie daarover ook onmiddellijk en kregen we alleen nog maar te zien hoe het vaccineren werd georganiseerd en hoeveel mensen er wel niet naar toegingen. Over opnames en sterfgevallen werd niet noemenswaardig meer gesproken. Was de griep ineens voorbij of zo? En over de ‘gewone’ seizoensgriep krijg je ook helemaal niets te horen. Geen extra berichten op het journaal en toch was inmiddels al bekend dat het aantal van deze ‘gewone’ slachtoffers een stuk hoger ligt dan die van de ‘milde’ Mexicaanse griep. Zijn deze mensen minder belangrijk?

 Op 11 december was te lezen op de website van deGroteGriepMeting.nl dat de griepaanval alweer aan het afnemen was, maar op 14 december ging alsnog de tweede ronde voor vaccineren van start. Er zijn op deze website ook heel veel meldingen gekomen van bijwerkingen van het vaccin. In twee weken tijd waren er 9344 meldingen binnengekomen over bijwerkingen. 75% van de mensen had één of meerdere bijwerkingen ondervonden. Natuurlijk staat er gelijk een stukje onder over het feit dat het maar milde bijwerkingen zijn en dat het allemaal reuze meevalt. Maar als je verder gaat zoeken op het internet kom je toch veel meer ernstiger gevallen tegen.

 Waar je ook niet echt mee doodgegooid (sorry voor de uitspraak) wordt is dat de griep allang weer over het hoogtepunt heen is. In feite zijn er tot nu toe naar ik meen 36 mensen overleden. En die mensen zijn te betreuren, dat is zeker, want iedere dode is er één teveel maar is die tweede vaccinatie dan nog zo heel erg nodig? Voorlopig is het een feit dat er meer slachtoffers zijn van bijwerkingen van het vaccin tégen Mexicaanse griep dan van de griep zelf. Het middel lijkt erger dan de kwaal.

 Wat zit er eigenlijk in het middel?

 Er zijn een aantal bestanddelen die heel slecht zijn en reden geven om geen gebruik te maken van het vaccin:

 Volgens de in netwerk aanwezige gast Jannes Koetsier(was arts en bedrijfsarts en nu onafhankelijk arts en adviseur) die aanwezig was bij een kort geding tegen de overheid omdat hij en ook vele anderen vinden dat wij het volk recht hebben op informatie over wat dit vaccin behelst én wat de bijwerkingen kunnen veroorzaken.

 Wat zit erin?

  • Thiomersal – dit is een kwikhoudend conserveringsmiddel dat het vaccin moet beschermen tegen bacteriën en schimmel.
  • Scualeen – een stof die het immuunsysteem activeert zodat het vaccin beter opgenomen kan worden, maar kan dus ook er voor zorgen dat het immuunsysteem actief word tégen het eigen weefsel(zenuwweefsel) en dat kan er de oorzaak van zijn dat er hersenbeschadiging ontstaat.

Ook Ben van der Zeijst (microbioloog aan het Leidse Universiter Medisch Centrum zegt erover: ‘ik durf te zeggen dat het veilig is’. Maar, ook zegt hij erachteraan dat het vaccin maar op 10.000 mensen getest is en dat, hoewel bij die mensen geen echt bijzondere, anders dan andere bijwerkingen optraden, het effect van het vaccin op de langer termijn én de zeer zeldzame bijwerkingen die bij één op 10 of 100.000 voorkomen in die korte tijd niet gemeten konden worden. Nu kun je natuurlijk zeggen: ‘ja, één op de 100.000? Dat valt wel mee. Maar het zal nu maar net jouw echtgenoot of vader of moeder of kind zijn die het overkomt.

 En als de kans op bijwerkingen dan niet zo groot is waarom kunnen we dan niets achterhalen over wat er in het vaccin zit? Waarom willen ze dat ons niet vertellen? Je blijft het je afvragen.

Wat het beste is? Gewoon geen griepprik halen. Dan loop je ook niet de risico’s. Natuurlijk is het een besluit waar je over na moet denken maar de griep verloopt mild en het hoogtepunt is voorbij. De kans dat je iets overhoud aan het vaccin is groter dan de kans dat je overlijdt aan de griep.