blog placeholder

Met passief roken wordt bedoeld dat je onvrijwillig tabaksrook inademt doordat er zich rokers in dezelfde ruimte bevinden. Ook bij een foetus spreekt men van passief roken als de moeder rookt.

Hoe vaker en intenser een niet-roker wordt blootgesteld aan rook in de omgeving, hoe ernstiger de gevolgen voor ziijn of haar gezondheid. Vooral in slecht geventileerde ruimtes is het risico op schade groot.

Verschillende studies tonen aan dat de gevolgen van passief roken alarmerend zijn. Bij de verbranding van tabak komen meer dan 4000 chemische stoffen vrij waarvan er meer dan 250 toxisch of kankerverwekkend zijn.

Zwangerschap

De schade die passief roken kan aanrichten begint al tijdens de zwangerschap.Vrouwen die roken tijdens de zwangerschap stellen de foetus bloot aan tabaksrook met mogelijk ernstige gevolgen: hogere kans op misvormingen, miskramen en prematuren, verminderde groei van de foetus, een kleinere hoofdomvang en een lager geboortegewicht.

 

Kinderen

Kinderen zijn, in vergelijking met volwassenen, een zeer kwetsbare groep omdat ze niet zelf kunnen beslissen om weg te gaan uit de ruimte waar gerookt wordt. Hoe jonger het kind, hoe meer negatieve gevolgen voor de gezondheid.

Het gevaar is vooral groot als één ouder of beide ouders roken.

Bij pasgeborenen kan zich een verminderde groei van de longen voordoen met later meer kans op wiegendood, astma, hoesten, slijmvliesontsteking en bronchitis.

Kinderen die passief roken lijden vaak aan aandoeningen van de luchtwegen o.a. astma, hoesten, piepende ademhaling. Ze zijn meer vatbaar voor middenoorontstekingen, keelontstekingen, verkoudheden en sinusitis.

 

Volgens sommige bronnen kunnen kinderen die passief roken op volwassen leeftijd longkanker ontwikkelen.

 

Volwassenen

Ook volwassenen lopen het risico op aandoeningen van de luchtwegen. Niet-rokers die lange tijd passief roken doordat ze bijvoorbeeld samenleven met een roker, hebben 20 tot 30% meer kans op longkanker. Verder hebben ze risico op chronische bronchitis, piepende ademhaling, astma en longemfyseem.

Naast problemen met de luchtwegen zijn  hart-en vaatziektes  mogelijke gevolgen van passief roken:  beroerte, hartaanval, spasmen van de kransslagaders, atherosclerose (of aderverkalking), angina pectoris.

Na jaren van passief roken kunnen er zelfs stoornissen in het geheugen ontstaan. De werking van het geheugen neemt af met 20% in vergelijking met personen die niet aan tabaksrook worden blootgesteld.

Personen met een hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes, of vrouwen die de anticonceptiepil nemen, maken nog meer kans op het ontwikkelen van deze aandoeningen.

 

Men kan dus stellen dat passieve rokers dezelfde gezondheidsrisico’s lopen als rokers, zij het dan in mindere mate.