blog placeholder

Gewichtverliezen, levens-, eet- en beweeggewoontes aanpassen, het zijn geen gemakkelijke opdrachten, maar soms noodzakelijk en van levensbelang. Wat als je kind te kampen heeft met overgewicht?

 1. Een gezonde levenstijl:
  Gezonder eten en meer bewegen
 2. Het gewicht onder controle houden:
  Heeft je kind overgewicht, maar zit het nog steeds in de groeifase dan volstaat het meestal om gewoon het gewicht stabiel te houden. Pas je dan ‘gezonde’ leef- en eetgewoontes toe dan zullen deze ertoe leiden dat de gewichtstoename stopt of zal verkleinen in verhouding tot de lichaamsgroei.
  Dit zal niet voor elk kind voldoende zijn of werken, MAAR zet nooit je kind op eigen houtje op dieet, raadpleeg in dit geval steeds je arts.
 3. Geef niet steeds toe aan …
  Overal worden kinderen geconfronteerd met al dat lekkers van bijvoorbeeld. snoepgoed, hamburgers, enz… dit zowel via de reclame op de televisie als in de winkels. Geef als ouder niet steeds toe aan de vraag naar… van je kind. Wees anderzijds dan ook weer niet te streng, maar zoek gewoon naar een gulden, vooral gezonde  middenweg.
  Laat je eveneens niet vangen aan de ‘light-producten’, ook al bevatten ze minder vetten en suikers, ze zijn meestal zeer rijk aan zoetstoffen.

 4. Je kind steunen en motiveren bij de aanpak van overgewicht:
  Probeer je kind het belang/noodzaak te doen inzien om van zijn/haar overgewicht af te geraken. Laat je kind voelen dat het er niet alleen voorstaat, maar dat jij en het hele gezin ermee zullen aan werken. Trouwens wie heeft er geen behoefte aan een gezonde eet- en leefgewoonte?

 Motiveertips:

 1. Overloop samen met je kind de voordelen van een gezond gewicht:
  bv. het beter in je vel voelen, het gemakkelijker kunnen bewegen, mee aan sport kunnen doen, enz…
 2. Een dagboek bijhouden:
  Hou zorgvuldig de eetgewoonte van je kind bij, hoeveel, wat en wanneer je kind eet. Noteer ook de beweeggewoonte van je kind, hoeveel je kind aan sport doet, wandelt, turnlessen op school krijgt enz..
 3. Wegen:
  Beperk het wegen tot slechts 1 keer per week, liefst op een vast moment bv. elke vrijdagmorgen. Enkel op deze manier krijg je een juist beeld of de nieuwe leefgewoonte van je kind iets oplevert.
  Alstublieft, leg je eisen niet té hoog, hou het realistisch.
 4. Vergeet niet af en toe te belonen:
  Nieuwe leefgewoontes aannemen is voor niemand gemakkelijk of vanzelfsprekend en zeker al niet voor een kind. Alle steun is dan ook welkom en af en toe je kind belonen, kan enkel maar motiverend werken. Denk hiervoor vooral aan sportieve beloningen, liefst nog in gezinsverband bv. een fietstocht samen, een middag naar het zwembad, ijsschaatsen enz…