blog placeholder

NAH is een verzamelnaam voor alle vormen van hersenletsel die na de geboorte zijn ontstaan door een ongeluk (traumatisch hersenletsel) of door een hersenbloeding. De gevolgen kunnen enorm zijn, hoewel de schade soms onzichtbaar is aan de buitenkant.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 NAH is een verzamelnaam voor alle vormen van hersenletsel die na de geboorte zijn ontstaan door een ongeluk (traumatisch hersenletsel) of door een hersenbloeding. De gevolgen kunnen enorm zijn, hoewel de schade soms onzichtbaar is aan de buitenkant. Mensen die NAH hebben, kunnen te maken hebben met lichamelijke handicaps, zoals een links- of rechtszijdige verlamming, verlies van coördinatie, slecht lopen of een arm en hand in mindere mate kunnen gebruiken.

 Vaak is het geheugen aangetast. Iemand kan snel in de war zijn, veel dingen vergeten, problemen hebben met oriëntatie in plaats of in tijd. Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om twee dingen tegelijk te doen of een taak af te maken, omdat ze zich niet kunnen concentreren. Niet alleen lastig voor de persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. Waar iemand met NAH veel last van kan ondervinden is vermoeidheid. Alles kost meer tijd en inspanning, wat dus ook meer energie vraagt.

 Wanneer er in de linkerhersenhelft schade ontstaat, heeft dit gevolgen voor de rechterzijde van het lichaam. Er kan sprake zijn van een rechtszijdige verlamming of een verminderde motorische functie. Andersom geldt dit natuurlijk ook, schade in de rechterhersenhelft wordt links zichtbaar. Behalve dit zichtbare probleem, zijn er echter ook vaak onzichtbare problemen.

 Problemen die voor kunnen komen bij letsel in de linkerhersenhelft

 Afasie: problemen met taal, spreken, begrijpen van taal en het formuleren van een boodschap

Gestoorde tijdsoriëntatie: iemand kan niet overzien dat hij een volgende week woensdag een afspraak heeft om 14.00 uur. Een week is een te lange periode om een inhoud aan te kunnen geven.

 Geheugenstoornissen: bijv. vergeten van namen of voorwerpen, problemen met herinnering omdat de volgorde van gebeurtenissen niet goed wordt opgeslagen

 Apraxie: ‘onhandigheid’, bijv. kleding niet goed aan doen, moeite hebben om op de juiste manier koffie te zetten. In feite is het doelgericht handelen verstoord en kan iemand dingen in een verkeerde volgorde proberen te doen.

 Neglect (rechts): voor de persoon in kwestie bestaat de rechterkant niet. Hij zal dus zowel zijn eigen lichaam rechts negeren (vergeet zijn rechterarm in de mouw te doen of rechterbeen in de broekspijp), maar lijkt ook prikkels vanaf rechts niet waar te nemen. Hij ziet niet dat iemand rechts van hem staat, hoort de telefoon niet als deze rechts van hem staat en zelfs zijn bord eet hij alleen voor de linkerhelft leeg.

 Niet kunnen analyseren: iemand kan wel een groot geheel overzien, maar niet logisch na kunnen denken om bijv. een probleem op te lossen. Hij ziet geen structuur in het geheel van details.

 Problemen die voor kunnen komen bij letsel in de rechterhersenhelft

 Neglect (links): zoals bij rechts, maar dan aan de linkerkant

 Gestoorde oriëntatie in ruimte: iemand weet de weg niet, zowel buiten als binnen. Het komt voor dat iemand binnenshuis niet weet hoe hij de keuken moet vinden, of waar de wc is.

 Niet herkennen van gezichten / gezichtsuitdrukkingen

 Apraxie (constructief): onvermogen om een handeling goed uit te voeren in ruimtelijk opzicht. Bijv. koffie naast het kopje schenken, lengte en breedte verwisselen.

 Gebrek aan ziekte-inzicht: de persoon met NAH denkt dat hij geen probleem heeft, terwijl het voor zijn omgeving overduidelijk is dat er wel problemen zijn. Dit is vooral voor familie en vrienden een moeilijk probleem dat veel frustraties kan opleveren.

 Taal letterlijk nemen: hierdoor worden grapjes niet begrepen, een dubbele betekenis dringt niet door

 Hulp bij NAH

 NAH geeft problemen op alle terreinen van het leven. Zowel lichamelijke beperkingen als problemen in communicatie, begrip en gedrag zullen voorkomen. Soms kan iemand zijn verminderd functioneren goed compenseren en is hij in staat een normaal leven te leiden, hoewel het anders is dan voor de NAH ontstond.

 In andere gevallen is een normaal functioneren onmogelijk en zal degene met NAH niet thuis kunnen blijven wonen, omdat de problematiek te complex is. Er komt steeds meer aandacht voor mensen met NAH en het hulpaanbod wordt in toenemende mate specifiek afgestemd op de hulpvraag. Er zijn woonvormen voor mensen met NAH, lotgenotencontact is mogelijk via de NAH-vereniging. Het is raadzaam om niet alleen degene die NAH heeft hulp te bieden maar ook de naaste familie heeft baat bij hulp en begeleiding. NAH heb je nl. niet alleen.