blog placeholder

Wat is Multiple Sclerose, ofwel MS?

MS is een ziekte aan het centrale zenuwstelsel, ruggenmerg en  de hersenen. Het centrale zenuwstelsel kan namelijk bepaalde signalen niet goed verwerken doordat isolatielaag rondom de zenuwbanen is aangetast. Een aantal lichaamsfuncties kan hierdoor niet meer of niet optimaal werken.

Welke verschijnselen kunnen zichtbaar worden?

Opvallend bij het begin van MS is dat de verschijnselen kunnen komen en gaan. Lichamelijke verschijnselen kunnen zijn:

 • Parese en spasme; de uitval van de spierfunctie gaat meestal gepaard met met een hoge spiertonus.
 • Sensibiliteitsstoornis; verminderde gevoeligheid en overgevoeligheid.
 • Coördinatiestoornis; hierdoor ontstaat een vreemde waggelende loop, het word moeilijk iets te grijpen en het slikken en spreken kan erdoor worden beïnvloed.
 • Visusstoornissen; onwillekeurige fijne of grove trillingen van de oogbol. Ook kan het oog rond gaan draaien, scheelkijken of dubbelzien.
 • Vegetatieve stoornissen; er kan een spastische blaas ontstaan, waardoor vaker de drang om te urineren ontstaat en incontinentie voor kan komen. Obstipatie kan ook een probleem worden, normale seksuele reacties kunnen verminderen en een verstoorde temperatuurregulatie kan optreden.
 • Vermoeidheid.
 • Klachten van de spieren.
 • Klachten van het gevoel. Stuurloosheid.
 • Klachten aan de luchtwegen.
 • Aangezichtspijn.
 • Duizeligheid.

Neurologische verschijnselen kunnen zijn:

Een vaak beschreven symptoom bij mensen met MS is dat ze euforisch lijken. Hun stemming is opgewekt, maar niet passend bij de situatie. Ze lijken de zwaarte van hun aandoening niet te beseffen. Mensen met MS kunnen de controle over hun emoties kwijtraken en stemmingsschommelingen vertonen. Dit heeft vaak een oorzaakin deaantasting van de voorhoofdskwabben. Ook kan het voorkomen dat ze hierdoor het gevoel voor decorum, ze weten niet meer wat wel en niet gepast is in een bepaalde situatie.

 

Hoe word iemand met MS behandeld?

De behandeling van MS is niet eenvoudig, dit komt mede door de diversiteit van de ziekte. Vaak zijn we gewend om bij bij klachten medicatie in te nemen en de klachten verdwijnen. Helaas gaat dit bij MS niet, bij MS kennen we wel behandelingen met medicatie om o.a.:

 1. De ziekte af te remmen;
 2. Aanval stop te zetten;
 3. Of symptoombestrijding.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor fysiotherapie en ergotherapie.Er kan gesteld worden dat de behandeling van MS afhankelijk is van de fase van de ziekte.

 1.  De 1e, diagnostische, fase. In deze fase is het belangrijk de goede diagnose te stellen en voldoende informatie te geven.
 2. De 2e, met minimale aantasting, fase. De meeste mensen met MS blijven het langste in deze fase. De volgende punten zijn in deze fase van belang wat betreft de behandeling: Uitleg over hoe men met de neurologische symptomen en functieverlies om moeten gaan; Ondersteuning en advies geven i.v.m. werk, relaties, woonvormen en financiële aangelegenheden; De recente behandelingsmogelijkheden met interferon bèta en glatiramer acetaat toepassen voor een betere controle over de ziekte te ‘krijgen’;
 3. In de 3e fase, met matige aantasting. In deze fase wordt een toenemend neurologisch functieverlies ontwikkeld. Zij worden aangemoedigd een actieve rol te blijven opnemen in het omgaan met hun ziekte. De behandelingsmogelijkheden met medicatie tegen de ziekteachteruitgang is beperkt. Er kunnen wel een paar symptomen van MS behandeld worden. D.m.v. multidisciplinaire revalidatiemogelijkheden kan neurologisch functieverlies beperkt worden en de kwaliteit van leven verbeterd worden.
 4. In de 4e fase, met ernstige aantasting. In deze fase treed een toenemende zorgafhankelijkheid op. De zog kan als beste georganiseerd worden door professionele hulpverleners.