blog placeholder

Het televisieprogramma Zembla besteedde op 18 mei 2008 ruimschoots aandacht aan de milieuvervuiling door het grootste Europese staalbedrijf Corus. Een documentaire gemaakt door Ton van der Ham met als titel “Het gif van Corus” met schokkende inhoud werd bij het Tv-programma Zembla uitgezonden. In het naast Corus gelegen dorpje Wijk aan Zee overlijden veel meer mensen aan kanker dan in de rest van Nederland. Is dat toeval? Of ligt het aan Corus, de grootste bron van dioxines, cadmium, lood en kwik in Nederland.

Het televisieprogramma Zembla besteedde op 18 mei 2008 ruimschoots aandacht aan de milieuvervuiling door het grootste Europese staalbedrijf Corus. Een documentaire gemaakt door Ton van der Ham met als titel “Het gif van Corus” met schokkende inhoud werd bij het Tv-programma Zembla uitgezonden. In het naast Corus gelegen dorpje Wijk aan Zee overlijden veel meer mensen aan kanker dan in de rest van Nederland. Is dat toeval? Of ligt het aan Corus, de grootste bron van dioxines, cadmium, lood en kwik in Nederland.

In de, ruim een half uur durende, documentaire laten onder andere de huisarts van Wijk aan Zee, een toxicoloog en tegelijkertijd professor aan de universiteit in Gent, de GGD en natuurlijk de inwoners hun mening doorschemeren.

De in IJmuiden gelegen Corus-fabrieken hebben eind 2006 een akkoord met de provincie gesloten. Het zogenaamde waterlandakkoord. Dit akkoord zou volgens een publiek proces moeten zijn verlopen, maar niets is minder waar. Achter gesloten deuren hebben beide partijen een akkoord getekend. De provincie mag van Corus huizen bouwen in de buurt van de Corus-fabrieken, maar volgens de wet zou Corus dit tegen kunnen houden. Andersom mag Corus een grotere productie beginnen, met als gevolg dat de uitstoot van giftige stoffen naar levensgevaarlijke hoogtes zal gaan stijgen. Hoogtes die de grenzen van de wet dubbel en dwars overtreden.

De vergunning die Corus van de provincie verkregen heeft, zou bij het opstellen ervan gecontroleerd moeten zijn door de vrom-inspectie. Verder navraag bij deze onafhankelijke instantie leert ons dat de vrom-inspectie niet eens weet welke stoffen en in welke mate de giftige stoffen uitgestoten gaan worden. Het is natuurlijk belachelijk dat de inspectie dit niet weet. Hoe kunnen ze een vergunning goedkeuren als ze niet eens weten wat de inhoud van de vergunning is?

Toxicoloog professor N. van Larebeke is woedend op de vrom-inspectie, maar vooral ook op de provincie. Hij weet het zeker, de uitstoot door de Corus-fabrieken ligt ten grondslag aan het schrikbarend hoge kankerrisico wat de inwoners in de buurt van de fabrieken hebben. “De grote hoeveelheden zware metalen die uitgestoten worden zijn kanker verwekkend en tasten het zenuwstelsel van de mens mogelijk aan. Verder wordt er nog een grote hoeveelheid aan fijn stof uitgestoten. Dit fijn stof zorgt voor een hoog risico op longziekten, vaatziekten en kanker.”

De huisarts van IJmuiden kan zich alleen maar aansluiten bij de woorden van de toxicoloog: “bij meerdere industriegebieden zijn hoge concentraties zware metalen gemeten, maar hier zijn de gemeten concentraties absurd hoog.” Verder komt de huisarts met cijfers: “de kans op het krijgen van een vorm van kanker ligt landelijk op ongeveer 25 procent. In een straal van drie km van de hoogovens van Corus blijkt deze kans te liggen op 49 procent!”

Zembla besloot zelf ook een onderzoek uit te voeren. In samenwerking met stichting natuur & milieu werd er op drie scholen in Wijk aan Zee en Beverwijk een groot aantal haarmonster afgenomen. Na onderzoek op de universiteit Nijmegen bleek dat in de lichaampjes van de kinderen in de buurt van de Corus-fabrieken vijf tot veertien maal zoveel chroom aanwezig is! Toxicoloog N. van Larebeke informeert ons dat chroom een van de belangrijkste veroorzakers van longkanker is. Kortom deze kinderen hebben tot veertien maal zoveel kans op longkanker dan de andere kinderen in Nederland. Dit is toch niet normaal!

Wat moet er nog gebeuren voordat Corus wat aan de uitstoot van alle giftige stoffen gaat doen?

Het bedrijf dat per jaar ruim 600 kg aan chroom uitstoot laat Zembla weten dat het de uitstoot van vervuilende stoffen gaat verminderen. Hetgeen dat het bedrijf de laatste vijf jaar al telkens de media vertelt. Wie gelooft dit nog? Corus wil maar een ding en dat is geld. Of dit ten koste gaat van 500 levens of nog meer dat maakt niet uit. Geld, geld en nog eens geld.

Een plaatselijke milieudeskundige heeft al vele malen de provincie aangeklaagd. De meerderheid van zijn rechtszaken wint hij. Nu is hij bezig met een aanklacht tegen de provincie met betrekking tot de zaak Corus. “De kwikemissie in 1985 bedroeg vier kg, in 2005 was dit al gestegen naar 207 kg en Corus wil naar de 500 kg. Als de provincie dit toelaat, waar het wel naar uitziet als je kijkt naar de goede contacten tussen deze partijen, zal Corus meer kwikemissie hebben dan toegestaan is voor heel Nederland bij elkaar!”

Is er ├╝berhaupt iemand die Corus lief heeft? Ja, of je het gelooft of niet, een klein deel van de inwoners heeft geen bezwaar tegen het bedrijf Corus en zijn beleid. Het gebied waar Corus in staat geeft geschiedenis weer, zo zeggen ze. Ze zijn trots op de fabrieken en ze vinden dat ze een mooie leefomgeving hebben. Verder is hun dorp volgens hen verworven met het bedrijf.

Corus en IJmuiden verworven met elkaar. Het zou kunnen, maar dan wel op de verkeerde manier!

Het zou toch niet zo mogen zijn dat honderden mensen eerder sterven doordat ze vergiftigd worden door de uitstoot van giftige stoffen door Corus. Omdat Corus meer geld wil verdienen worden levens naar de klote geholpen! Levens zijn toch vele malen meer waard dan enkele centen!

De feiten liegen er niet om, er moet iets gebeuren. Corus moet de wacht toegezegd worden. Corus moet stoppen met het denken aan nog meer winst. Corus moet beginnen met het redden van levens. Corus moet beginnen met het verminderen van de uitstoot van giftige stoffen! Beter sommige mensen teleurstellen dan anderen van het leven beroven!

De GGD is na het uitkomen van de documentaire een nieuw onderzoek naar de invloed van de uitstoot door Corus op de gezondheid van de omwonende begonnen. Verder gaat de vrom-inspectie de vergunning controleren en een onderzoek instellen hoe de vergunning ooit aanvaard had kunnen worden. Laten we met zijn alle hopen dat dit het begin van het eind van een nachtmerrie van duizenden mensen is. Dat de inwoners rondom de Corus-fabrieken een zorgeloos bestaan kunnen gaan beginnen en dat Corus een nieuw en milieuvriendelijk gezicht krijgt!