blog placeholder

Reanimatie app
Zoals ieder jaar ben ik ook dit jaar weer op de herhalingscursus voor de Bedrijf Hulpverlening geweest en zoals ieder jaar hoor je daar weer nieuwe weetjes. Dit jaar werden er een aantal nuttige apps op het gebied van de hulpverlening besproken zoals een app (de zogenaamde emergency card  app), waarmee hulpverleners je belangrijke gezondheidsinformatie zoals bloedgroep, allergieën, de medicijnen die je gebruikt, de contactgegevens van je partner, ouders en andere directe familie e.d. af kunnen lezen zonder dat ze de pincode, vingerafdruk of andere toegangsbeveiliging van je toestel hoeven te weten en de gratis reanimatie app van de Hartstichting waar ik in dit artikel meer van zal vertellen.

Hoe financiert de hartstichting hun gratis reanimatie app:
Je kunt de gratis reanimatie app van de Hartstichting downloaden via de Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hartstichting.reanimatie&hl=nl of via de Apple Appstore https://itunes.apple.com/nl/app/reanimatie/id516516821?mt=8 De reanimatie app van de Hartstichting is gratis te downloaden maar de Hartstichting geeft aan dat een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd en heeft daartoe een link geplaatst naar de pagina (https://www.hartstichting.nl/doneren ) via welke je een eenmalige bijdrage aan de Hartstichting kunt doneren. Door de op deze en andere manieren ontvangen donaties kan de Hartstichting hun reanimatie app gratis aanbieden en verder blijven ontwikkelen en aanpassen.

Hoe werkt de gratis reanimatie app van de Hartstichting:
Als je de gratis reanimatie app van de Hartstichting opstart verschijnt er een scherm waarop twee belangrijke meldingen staan. De eerste melding is dat deze reanimatie app een hulpmiddel is voor iedereen die een reanimatie- en een AED-cursus heeft gevolgd. De tweede melding op de startpagina van deze reanimatie app is een disclaimer waarin staat dat deze reanimatie app geen vervanging is van een reanimatie- en een AED-cursus en dat de Hartstichting niet aansprakelijk is voor enig letsel of materiële of immateriële ontstaan bij het toepassen van deze reanimatie app.

As je akkoord bent gegaan met de melding en de disclaimer opent er een keuzescherm met de keuze opties “Oefenen”, “Quiz” en Nu reanimeren.

Oefenen:
Als je op “Oefenen” klikt verschijnt er een scherm met de 6 bij het reanimeren te volgen stappen namelijk; 1. Zorg voor een veilige “werkplek” en controleer het bewustzijn 2. Controleer de ademhaling, 3. Bel 1-1-2 met deze reanimatie app* of laat iemand anders direct 1-1-2 bellen met deze reanimatie app, 4. Start direct met 30 borstcompressies, 5. Beadem 2 keer en 6. Volg de instructies van de AED als de AED er is.

*Door met deze reanimatie app 1-1-2- te bellen kan degene die de melding ontvangt op zijn scherm in de meldkamer direct de exacte locatie zien waar de melding vandaan komt.

Toelichting:
Uit dit bovenstaande stappenplan blijkt direct dat de reanimatie app zonder enige kennis vooraf niet gebruikt kan worden. Je moet iedere stap namelijk niet alleen in de praktijk geleerd hebben maar ook regelmatig herhaalt hebben om ze goed uit te kunnen voeren. Bij iedere stap hoort namelijk een uitgebreidere vervolghandeling die ik hieronder zal behandelen.

Ad. Stap 1, 2 en 3: Voor iedere hulpverlener geldt dat zijn eigen veiligheid ten allen tijde voor alles gaat. Als je het slachtoffer dus niet op een veilige plek kunt krijgen moet je, hoe vervelend ook, de reanimatie niet in gang zetten en alleen 1-1-2 bellen of iemand anders 1-1-2 laten bellen. Als je het slachtoffer wel op een veilige plek hebt gekregen moet je eerst op de manier die je op een reanimatie- en een AED-cursus hebt geleerd, vaststellen of het slachtoffer bewusteloos is en niet meer ademt. Als je hebt vastgesteld dat het slachtoffer buiten bewustzijn is en niet meer ademt kun je, nadat je 1-1-2 hebt gebeld of iemand anders 1-1-2 hebt laten bellen, doorgaan naar stap 4.

Ad stap 4: Bij stap 4 begin je met het geven van de zogenaamde borstcompressies. Natuurlijk moet dit op de juiste manier zoals je hebt geleerd op de reanimatie- en een AED-cursus maar als je deze niet hebt gevolgd en er niemand in de buurt is die aan reanimatie- en een AED-cursus heeft gevolgd is het altijd beter om op een niet perfecte manier met de bal van één hand het borstbeen (met een snelheid van 100 keer per minuut zoals in het lied “Staying alive” of “Éen, twee, drie, vier hoedje van papier”) 30 maal 5 cm omlaag te drukken en weer los te laten dan niets te doen.

Ad stap 5: Bij stap 5 begin je met het geven van twee beademingen op de juiste manier zoals je hebt geleerd op de reanimatie- en een AED-cursus maar ook hier geldt dat je als er niemand in de buurt is die aan reanimatie- en een AED-cursus heeft gevolgd, het altijd beter is om op een niet perfecte manier 2 maal adem in de neus en de mond van het slachtoffer te blazen waarbij je de borst omhoog ziet komen, dan niets te doen.

Ad stap 6: stap 6 is alleen van toepassing als er AED beschikbaar is. Ook voor deze stap geldt dat het de voorkeur heeft dat iemand die een reanimatie- en een AED-cursus heeft gevolgd deze stap uitvoert maar dat het, als dit niet het geval is, het altijd beter is om iets te doen, door de instructies op de verpakking instructies van de AED en de gesproken instructies van de AED op te volgen, dan om niets te doen omdat de AED geen stroomstoot zal geven als er een hartfunctie is.

Nawoord:
hartmassage en beademen zorgen er voor dat er een minimale hoeveelheid zuurstof voor de vitale lichaamsdelen beschikbaar blijft totdat het hart weer begint te kloppen. De kans dat het hart zonder verdere hulpmiddelen uit zichzelf weer begint te kloppen ligt tussen de 6% en de 9%. Het slagingspercentage van een reanimatie neemt toe naar 60% als deze met behulp van een AED (automatische Externe Defibrillator) wordt uitgevoerd. Reanimeren heeft dus in de praktijk alleen zin als er een AED bij gebruikt wordt.