blog placeholder

Mensen denken dikwijls dat lactose intolerantie en melkallergie hetzelfde is, maar het gaat om twee totaal verschillende verschijnselen.

Bij een allergie reageert het immuunsysteem, want het denkt dat het lichaam aangevallen wordt door een stof waarmee het in contact is gekomen. Bij een melkallergie zijn het de melkeiwitten die de reactie uitlokken. Deze overreactie van het immuunsysteem kan zeer ernstige en zelfs dodelijke gevolgen hebben.

Bij lactose intolerantie kan het lichaam een bepaald voedingsmiddel niet verteren en dit leidt tot een reactie. Het voedingsmiddel dat in dit geval niet verteerd wordt is lactose. Om lactose te kunnen verteren moet er in de darmen voldoende lactase zitten, dit is het enzym dat lactose afbreekt in de darmen. Indien er in onze darmen onvoldoende lactase geproduceerd wordt stapelt de lactose zich op en veroorzaakt dit klachten.

Wat is lactose?

 Lactose is een melksuiker die uit één glucose- en één galactosemolecule bestaat.

Om lactose in ons lichaam te kunnen opnemen moeten onze darmen een enzym genoemd lactase produceren, dit enzym splitst lactose in glucose en galactose. Eens de beide suikers gescheiden zijn worden ze via de darmen opgenomen in de bloedstroom. Als er niet genoeg lactase in de darmen aanwezig is om lactose te splitsen, komt de onverteerde lactose in de dikke darm en begint te gisten, waarbij zuren en gassen vrijkomen.

Baby’s en kinderen kunnen zeer goed melk verteren omdat ze veel lactase-enzymen in de ingewanden hebben. Maar naarmate we ouder worden beginnen we minder lactase te produceren. Eens we volwassen zijn stopt de productie soms helemaal. Met als gevolg dat lactose niet meer wordt afgebroken en in onze darmen blijft zitten. Dit veroorzaakt allerlei symptomen zoals winderigheid, gezwollen buik, buikkrampen en zelfs diarree.

 In dat geval spreken we van lactose-intolerantie.

Men kan met vrij eenvoudige testen zien of iemand lactose intolerantie heeft:

Men begint meestal met de patiënt lactose vrije voeding te geven om te kijken of de klachten verminderen of verdwijnen. Na een tijdje mag de patiënt dan terug voeding eten met lactose om te kijken of de klachten terug komen.

Komen de klachten terug dan doet men meestal de waterstof-ademtest: hierbij wordt het waterstof in de uitgeademde lucht getest. De patiënt moet nuchter zijn en door een soort rietjes blazen. Daarna moet de patiënt een suikeroplossing drinken met een bekende hoeveelheid melksuiker (lactose). Op bepaalde tijdstippen moet de patiënt dan terug door de rietjes blazen en dan wordt telkens de hoeveelheid waterstof in de lucht getest.

Indien er dan wordt vastgesteld dat de patiënt lactose intolerantie heeft zal een behandeling volgen.

Debehandeling hangt af van de manier waarop de patiënt reageert op lactose. De ene patiënt zal bijvoorbeeld veel lactose kunnen verdragen en de andere niet.

In sommige gevallen volstaan lactase pillen zoals Kerutab en lactose-gereduceerde produkten.

Maar in het slechtste geval zal men een lactosevrij dieet moeten volgen wat heel lastig kan zijn want lactose zit niet alleen in melkproducten en in bereidingen die melkproducten bevatten. Lactose zit ook heel dikwijls in heel wat andere producten zoals brood, fijne vleeswaren, …. Lees dus altijd aandachtig de etiketten van de producten die u koopt.

Ook geneesmiddelen kunnen lactose bevatten. Lees dus altijd de bijsluiter of vraag raad aan uw apotheker.

Lijstje met producten die leventueel lactose  kunnen bevatten:

 • Brood en broodproducten
 • Cake en koekjes
 • Snoep
 • Instant-aardappelpuree
 • Margarine
 • Veel op recept verkrijgbare medicijnen
 • Zonder recept verkrijgbare medicijnen
 • Kant-en-klare mixen voor pannenkoeken en koekjes
 • Bewerkte ontbijtgranen
 • Slasauzen
 • Vleeswaren
 • Soepen